Druhá posunovacia staničná záloha v žst. Košice a Colnica

16.1.2017 8:00 Milan Weinwurm

Druhá posunovacia staničná záloha v žst. Košice a Colnica

Časť železničnej stanice Košice, kde posunuje druhá staničná posunovacia záloha, sa volá Colnica. Aj z toho dôvodu, že sa tam naozaj nachádza budova colnice. Rád vám textom a fotografiami priblížim túto časť stanice a spôsob práce tak, ako sa vykonáva. Nejde o veľkú reportáž, ale ukáže vám miesta ukryté pred očami cestujúcich.

 

 

 

 

 

Druhá posunovacia záloha obsluhuje celý tamojší rajón, pristavuje cargácke vozne na vykládku, k jednotlivým rampám. Prázdne Cargo vozne si druhá posunovacia záloha pospája a pripraví sa na vyposunovanie do nákladnej stanice v žst. Košice do tzv. Konga. Keď dostane súhlas na posun zo stavadla St. 1, ktoré sa nachádza na Kongu, vyposunuje do výťažnej koľaje, kde podľa spádoviskových návestí tlačí prázdne Cargo vozne na Malý kopec, kde ich postupne rozposunujú.

Schéma stanice Košice s označenou oblasťou rajónu druhej zálohy.

Rajón druhej posunovacej zálohy v Košiciach. 10.1.2017 © Milan Weinwurm

Medzitým prvá staničná záloha už pripravila naložené Cargo vozne pre druhú posunovaciu zálohu, ktorá ich preposunuje z Konga do obvodu druhej posunovacej zálohy, ktorá ich potom pristaví k jednotlivým rampám na vykládku. V obvode, alebo sa hovorí v rajóne druhej posunovacej zálohy v žst. Košice sa nachádza aj nákladná pokladňa, kde sa musí privezený tovar, ktorý je naložený vo vozňoch, zdokumentovať.

Dňa 10. januára 2017 posun vykonával rušeň 746.016. © Milan Weinwurm

Keď sa má prepraviť z rušňového depa Košice hnacie vozidlo ako nečinné, musí poverený zamestnanec polepiť HKV nálepkou cieľovej stanice a vypísať dokument na prepravu HKV, ktorý má tri časti a zaniesť tieto papiere práve do nákladnej pokladne, kde sa parafujú. S jedným priepisom sa poverený zamestnanec vráti späť do depa. Tak isto keď príde nejaké HKV určené pre rušňové depo Košice, zavolajú z nákladnej pokladne do RD, aby poverený zamestnanec prišiel prevziať prepravnú dokumentáciu k HKV a až potom depoposun preposunuje HKV do rušňového depa.

Budova nákladnej pokladne. 10.1.2017 © Milan Weinwurm

V rajóne druhej zálohy sa okem toho nachádzajú kontajnerové prekladisko a budova STP, kde majú svoje sídlo vozmajstri, ktorí pri novo zostavenom Cargo vlaku v žst. Košice vykonávajú úplnú skúšku brzdy. Novo zostavené Cargo vlaky sa prestavujú prvou staničnou zálohou do časti žst. Košice - Hrebeň, odkiaľ odchádzajú buď smerom na žst. Kysak alebo smerom na Barcu odbočku, kde zas majú možnosť ísť buď smerom do Hanisky pri Košiciach alebo do Krásnej nad Hornádom.

Dvojička r. 131 na Hrebeni. 10.1.2017 © Milan Weinwurm

Ďalej v rajóne druhej posunovacej zálohy môžeme nájsť dlhú budovu skladov jednotlivých súkromných firiem, smerom ku rieke Hornád sú postavené estakády pre prekladanie sypkého materiálu. Pri budove colnice, kde hlavne kamionisti sa musia staviť a vybaviť si papiere, je ešte benzínová pumpa.

Estakáda pre prekládku sypkého tovaru. 10.1.2017 © Milan Weinwurm

Galéria

Súvisiace odkazy