Záblesky nákladnej dopravy na trati Zbehy - Radošina

27.12.2016 8:00 Bc. Jozef Gulík

Záblesky nákladnej dopravy na trati Zbehy - Radošina

Lokálka spájajúca Zbehy a Radošinu patrí medzi tie, ktoré po roku 2003 postupne zaspali spánkom Šípkovej Ruženky a snívajú o lepšej budúcnosti. Viackrát bola na pretrase téma možného obnovenia osobnej dopravy, ale zatiaľ zostalo len pri občasných nostalgických jazdách. V decembri tohto roka sa však mohla tešiť aspoň z krátkeho oživenia nákladnej dopravy v réžii Prvej Slovenskej Železničnej (PSŽ).

 

 

 

 

 

Pravidelná nákladná doprava na spomínanej trati, ktorá v cestovnom poriadku ŽSR figurovala pod číslom 142, je už mnoho rokov minulosťou, ale vymizla z nej aj tá nepravidelná. To, čo zostalo, sú mimoriadne osobné vlaky, vracajúce sa sem pri jednej-dvoch príležitostiach ročne - pravidelnou sa stáva napríklad akcia organizovaná začiatkom júla Klubom Modrý horizont z Topoľčian. Inak je lokálka prakticky bez vlakového života.

Ten sa aspoň na pár dní vrátil vďaka dopravcovi PSŽ v období krátko pred Vianocami, a to v dňoch 19. (pondelok), 20. (utorok) a 21. decembra (streda) 2016. Počas týchto troch dní prebiehala vo Veľkých Ripňanoch nakládka obilovín, ktoré sa vozili z miestneho sila a sypali do vozňov pristavených ku nakladacej ploche. Súprava, pozostávajúca celkovo z 30 vozňov "Transcereales", bola pristavovaná na nákladku v troch častiach - vždy po 10 vozňov. Zvyšok si urobil dočasnú "základňu" v stanici Zbehy, odkiaľ rušeň PSŽ vyrážal na obsluhu uvedeného tarifného bodu. Bohužiaľ, sa tak dialo až po zotmení, spravidla okolo 19. hodiny. V stredu večer bol potom zo všetkých troch častí zložený jeden vlak, ktorého cieľovou destináciou bolo Nemecko.

Priložené fotografie vznikli v utorok 20. decembra krátko pred úplným zotmením. Podmienky na zaznamenanie vzácnej udalosti teda neboli priaznivé a snímky neoplývajú veľkou kvalitou, veríme však, že potešia aj také, aké sú. Podobne ako aj samotná informácia o tom, že trať Zbehy - Radošina po dlhom čase opäť prebrúsili riadne nákladné vlaky. A celkovo, že ak je záujem a dohoda zo strany prepravcu aj dopravcu, môže sa nakládka vrátiť na miesta, ktoré medzičasom odchádzajú do zabudnutia. Zostáva dúfať, že nebola posledná a v budúcnosti sa ešte viackrát zopakuje.

Veľké Ripňany oživené súpravou desiatich vozňov "Transcereales".

Na krajinu sadá tma, kým nakládka do vozňov pomaličky pokračuje. Zostáva ešte dosypať dva vozne.

Stav prijímacej budovy je nateraz úbohý, ale zrekonštruovaná strecha naznačuje, že jej predsa len svitá na lepšie časy.

Zátišie s nákladnými vozňami na "staničke" vo Veľkých Ripňanoch. Kiežby sme tu podobný obrázok mohli vídať častejšie.

Posledný záber z Veľkých Ripnian.

Súprava s okuliarnikom 468.002 PSŽ odstavená v stanici Zbehy, odkiaľ vyrazí na ďalšiu výmenu záťaže do Ripnian.

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy