Další soukromá železniční zastávka: Dobrovíz-Amazon

30.11.2016 8:00 Jiří Řechka

Další soukromá železniční zastávka: Dobrovíz-Amazon

Rádi bychom Vás jménem společností Amazon a České dráhy pozvali na slavnostní otevření nové železniční zastávky Dobrovíz-Amazon. Akce se uskuteční v úterý 29. listopadu 2016. Na otevření pojedeme speciálním vlakem s konferenčním vozem, který bude odjíždět v 10.30 h ze stanice Praha Dejvice. Sejdeme se v 10.20 h před nádražní budovou. Přijďte prosím včas!

 

 

 

 

Tak zněly úvodní věty elektronické zprávy, která přišla na adresu redakce VLAKY.NET a nakonec skončila v mé poště, aby mne na tuto ne zcela běžnou akci vyslala. S čímsi podobným jsme se na tomto místě setkali v lednu 2014, kdy byla otevřena první soukromá železniční zastávka, Varnsdorf-pivovar Kocour. Jestliže jejím majitelem je vlastník malého pohraničního pivovaru, v tomto případě jde o počin mohutné nadnárodní firmy, realizovaný ve středu Čech. Abychom vám jej mohli představit, vydal jsem se včera na stanici Praha-Dejvice, odkud vyjížděl zvláštní vlak pro novináře a další hosty.


Praha-Dejvice: výpravní budova © Jiří Řechka

V konferenčním voze ČD proběhla tisková konference k nově otevřené vlakové zastávce. Tiskovou konferenci uváděl Karel Taschner, PR Manager Amazonu. Přivítal pozvané novináře a hosty, Ing. Michala Štěpána, náměstka gen.ředitele ČD pro osobní dopravu, regionálního ředitele ČD Aloise Kašpara a Karla Foltýna, HR ředitele Amazonu pro střední a východní Evropu. Po úvodu předal slovo Aloisovi Kašparovi. Ten ve svém zmínil historii vlakové stanice Praha-Dejvice, připomenul, že z této stanice odjížděli prezidenti do Lán. Zdůraznil, že tato trať je velmi mediálně sledována, že je snaha tuto trať zkapacitnit a také o napojení na letiště.


Alois Kašpar, regionální ředitel ČD © Jiří Řechka

Na trati je provozováno 38 párů vlaků objednaných Středočeským krajem. Kapacita tratě je téměř vyčerpaná. Dalším řečníkem byl Karel Foltýn, HR ředitel Amazonu pro střední a východní Evropu. V úvodu svého vystoupení poděkoval Ing. M.Štěpánovi a regionálnímu řediteli K.Foltýnovi za spolupráci, jejímž výsledkem je nově zřízená a zprovozněná vlaková zastávka Dobrovíz-Amazon. Řekl, že pracovníci Amazonu používají hlavně svozovou dopravu, více jak 97 % pracovníků. Tato nová zastávka, nová vlaková trasa, bude jedním z možných způsobů, jak se dostat do práce, že budou využívat tento ekologický způsob dopravy.


Karel Foltýn, HR ředitel Amazonu pro střední a východní Evropu © Jiří Řechka

V současné době společnost Amazon má 27 svozových autobusových linek se 110 autobusy, které jezdí denně. Předpokládá se, že 30 % zaměstnanců pracujících v Dobrovízi začne používat vlakovou dopravu. Pro použití vlaku budou zaměstnanci dostávat jízdenky zdarma. Po panu Foltýnovi promluvil Ing. M.Štěpán. Jak řekl, na trati jezdila pouze nákladní doprava, pouze o víkendech ve vybraných měsících jezdil Cyklohráček. Po jedenácti letech došlo k obnovení osobní dopravy, v JŘ 2015/2016 bylo objednáno ve všední den pro úsek Hostivice – Středokluky 10 párů vlaků, o víkendech 6 párů.


Ing. Michal Štěpán, náměstek gen. ředitele pro osobní dopravu ČD © Jiří Řechka

V novém jízdním řádu pojede každý den 13 párů vlaků a o víkendech 9 párů. Ze stanice Praha-Veleslavín, kde bylo vytvořeno nové prostředí pro cestující, je dojezdová doba do nové zastávky 23 minut. Vlaky budou tvořeny motorovou lokomotivou s třemi velkokapacitními vozy. Předpokládá se, že vlak bude využívat 250 cestujících, ve špičkách až 500 cestujících. Pokud kapacita nebude stačit, je možné přidání dalšího vozu. Na závěr popřál mnoho spokojených cestujících, zároveň zdůraznil, že nikdo nechtěl čekat na nový jízdní řád, a tak osobní doprava začala fungovat ode dne otevření zastávky.


Konferenční vůz s novináři © Jiří Řechka

V další části tiskové konference byla představena společnost Amazon, její pracovní náplň, jak je postaráno o zaměstnance včetně finančního ohodnocení. Tyto informace obsahují dokumenty uvedené níže v Odkazech. Jen se zmíním o finančním ohodnocení, které činí pro stálého zaměstnance 125,- Kč./h, po dvou letech stoupne až na 135,- Kč/h. bez benefitů. Za opravdu krásného, přesto chladného počasí náš vlak přijel do nové vlakové zastávky Dobrovíz-Amazon. Po vystoupení hosty uvítal Marek Eben, který komentoval slavnostní otevření zastávky.


Dobrovíz-Amazon: Marek Eben © Jiří Řechka

Za Středočeský kraj byla přítomna hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, dále byl přítomen ředitel distribuční sítě Amazonu pro Evropu Steven Harman a další hosté. Po krátkém úvodu došlo k neformálnímu setkání hostů a po několika minutách nastalo vlastní slavnostní otevření vlakové zastávky Dobrovíz-Amazon. Před přestřižením nezbytné pásky došlo na projevy. Prvním řečníkem byl Steven Harman, po něm promluvila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a posledním řečníkem byl Michal Štěpán za České dráhy.


Dobrovíz-Amazon: před oficiálním otevřením nové zastávky Dobrovíz-Amazon © Jiří Řechka

Po projevech došlo na přestřižení pásky za účasti řečníků a dalších řídících pracovníků společnosti Amazon. Po přestřižení následoval přípitek a zastávka začala oficiálně sloužit zaměstnancům a obyvatelům Dobrovíze. Po skončení slavnosti byl po několika minutách opět přistaven zvláštní vlak do Prahy, který byl vypraven na zpáteční cestu Stevenem Hermanem jako výpravčím. Vlak jel tentokrát do žst. Praha-Libeň. Tolik zpráva o nové vlakové zastávce Dobrovíz-Amazon. Pokud má někdo zájem o přesnější údaje o ní, vlakové dopravě a společnosti Amazon, doporučuji přečíst si příslušné materiály odkazy uvedené níže.


Dobrovíz-Amazon: 754.008-1 na zpátečním vlaku do Prahy © Jiří Řechka

Odkazy:

  1. Amazon.com – Wikipedie
  2. České dráhy, a.s. – oficiální web
  3. Středočeský kraj – oficiální web
  4. Dobrovíz – Wikipedie
  5. Železniční trať Hostivice–Podlešín – Wikipedie
  6. Nová železniční zastávka Dobrovíz–Amazon přinese nové přímé spojení do Prahy i obyvatelům okolních obcí – tisková zpráva (formát PDF)
  7. Vlaková zastávka Dobrovíz-Amazon a zavedení nových přímých vlakových spojů z Prahy přímo k Amazonu – příloha tiskové zprávy (formát PDF)
  8. Příští stanice Dobrovíz-Amazon - E15.cz

Úvodní snímek: Slavnostní otevření nové zastávky; zdroj: Amazon

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy