Netradičný výlet historickým vlakom do Štítnika

6.10.2013 8:00 Ing. Igor Molnár

Netradičný výlet historickým vlakom do Štítnika

Historický motorák M 131.1125, známy aj ako Magda, si za cieľ svojej poslednej letnej jazdy zvolil Štítnik, kam už 10 rokov osobné vlaky nepremávajú. Jazda bola súčasťou putovania po Košickom samosprávnom kraji v rámci projektu Terra Incognita, ktorý nás tentoraz zaviedol na križovatku Gotickej a Železnej cesty. Tu na nielen cestujúcich ktorých sme doviezli čakal zaujímavý program.

Podujatia festivalu ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA sa začali práve tu, v historických priestoroch jedinečnej kultúrno-historickej pamiatky, pôsobivého gotického ev. a. v. kostola, národnej kultúrnej pamiatky zo 14. storočia.

 

Po príchode na zvyčajne opustenú zastávku ŠTÍTNIK-mesto nás privítali nielen domáci obyvatelia, ale aj traja poštári v „sedemmíľových čižmách“, ktorí ako poslovia dobrých správ zo svojich poštárskych brašní rozdávali dobré slovo i užitočné informácie o programe, miestach a účinkujúcich festivalu.

Pri ich volaní Ave Chytnek – Buď pozdravený Štítnik sa pohol historickým miestom početný sprievod, aby si na troch zastávkach vypočul slová o dejinách Štítnika a význame celého tohto územia. (Prvý písomný záznam o ŠTÍTNIKU je z r. 1243 v listine Belu IV. vydanej bratom Ditrichovi a Filipovi, synom Matúša Bebeka. Osobitne sa spomína Ditrichova baňa na železo, čo je prvá zmienka o ťažbe železnej rudy na území bývalého Uhorska. Sídlo Štítnik sa postupne stávalo najväčšou obcou a prirodzeným strediskom tohto rozsiahleho, sčasti už pred r. 1243 osídleného územia. Bolo to osídlenie slovenské, resp. slovanské na čo poukazuje aj samotný názov Štítnik od slova štít. Sídlo bolo pôvodne výrobno-služobnou osadou výrobcov štítov. Prudký rozvoj Štítnika nastal pod vplyvom zvyšovania ťažby a spracovania železnej rudy. Z r. 1344 pochádza prvý písomný záznam o takom štítnickom hámri, kde kladivá zdvíhalo vodné koleso, čo je prvý prípad využívania vodnej energie v železiarstve na Slovensku a v bývalom Uhorsku. Význam osady znásobila cesta smerujúca cez Štítnik na západ a výsady, ktoré udeľovali obci jej zemepáni i sám panovník. V 14. a 15. storočí sa v obci sformovali štruktúry a znaky mestskosti, čím a stal Štítnik zemepánskym mestečkom. Roku 1320 získala obec právo mýta a trhu, r. 1328 mestské výsady podľa krupinského práva od kráľa Karola Róberta a r. 1376 aj právo meča, ďalšie dôležité prvky mestskej infraštruktúry, faru a farára. V tomto roku pápež prostredníctvom ostrihomského arcibiskupstva povoľuje používať štítnickú dežmu v prospech kostola Blahoslavenej Panny Márie. Je to prvá zmienka o štítnickom kostole, jedinečnej hmotnej kultúrno-historickej gotickej pamiatke na Slovensku.) 

Za nedávno rekonštruovanou časťou námestia, v záhrade evanjelického kostola súbor historického šermu Kolovrat z Rožňavy predviedol, ako sa stredoveký Štítnik dostal do rúk rodu Bebekovcov. 

Potom možno jeden z nich, šľachtic, pán, možno ďalší vlastník v jednej osobe vyzval prítomných, aby ho nasledovali do sveta hudby prostredníctvom hudobníkov v dobových kostýmoch, ktorí na starých hudobných nástrojoch postupne navádzali atmosféru celého festivalu.

Po krátkom občerstvení sme sa presunuli do vnútra priľahlého kostola, kde dobovú atmosféru navodila dvojica moderátorov večera (aj všetkých ďalších koncertov festivalu). 

Juraj Genčanský a Zuzana Bobríková v historických kostýmoch v dramatizovanom vstupe, vážnom i vtipnom rozhovore uviedli hlavných protagonistov večera – český komorný orchester VENTI DIVERSI s umeleckým vedúcim Martinom Petrákom. 

(Členovia súboru sú mladí hudobníci, špecialisti na komornú hudbu, laureáti medzinárodných súťaží v komornej hudbe, ktorí sú súčasne členmi popredných českých orchestrov a komorných telies, a tiež vyhľadávanými sólistami. Repertoár súboru je zameraný predovšetkým na hudbu 17. a 18. storočia, ktorá je ich hlavnou hudobnou doménou. Jadro súboru tvoria sláčiky, doplnené klávesovými (čembalo, organový pozitív) a dychovými (flauta, fagot) nástrojmi.) Názov ich vystúpenia Veni, vidi, VIVALDI napovedá, že z ich nástrojov sa šírili prekrásne tóny skladieb Antonia Vivaldiho (1678-1741) a  cez pôsobivý koncertný výkon orchestra sa poslucháči v plne obsadenom kostole nechali naplno unášať krásou hudby a jej vznešenosťou. 

Po ukončení koncertu, ďakovných slovách a potlesku od publika za nevšedný zážitok sme sa cez historické námestie presunuli už za tmy na zastávku ŠTÍTNIK-mesto k nášmu vláčiku. Ten nás bezpečne doviezol až do Košíc, aby sme sa plní dojmov z krásneho výletu dostali domov.

 

Zdroj: Bulletin ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA 2013
          www.majgemer.sk

Galéria

Súvisiace trate