Rok zmien 2011: Čo prinesie 1. zmena GVD?

19.1.2011 8:00 -dd-

Rok zmien 2011: Čo prinesie 1. zmena GVD?

Ako už odznelo, rok 2011 bude rokom plným zmien. Už nejde o to, či zmeny prídu alebo nie, ale o to, aký budú mať rozsah a dopad. Šetriť sa bude u všetkých železničných spoločností a isté je jedno, nebude to jednoduchý proces. Správy o škrtaní v osobnej železničnej doprave prebehli spoločnosťou v posledných týždňoch. Boli to správy, ktoré až nápadne pripomínali udalosti zo začiatku roka 2003. Čo teda môžeme očakávať od 1. zmeny GVD, ktorá vstúpi do platnosti 6.3.2011?

    

    

     „Dejavu“ nie je náhodné. Pravicová vláda po svojom nástupe v roku 2002 prišla s rýchlym receptom na ozdravenie finančnej situácie Železničnej spoločnosti, a. s. Radikálne škrty od 3. februára 2003 znamenali ukončenie osobnej dopravy na 25 tratiach (z toho na 3 tratiach náhrada autobusmi s tarifou ZSSK). Sled udalostí vtedy nezvrátil ani štrajk železničiarov, a osobné vlaky sa na daných tratiach skutočne zastavili. 

     Skutočné ušetrené náklady však boli otázne, najmä na tratiach s náhradnou autobusovou dopravou, nakoľko personálne obsadenie staníc s takmer nulovou dopravou zostalo zachované, vlakové čaty jazdili i ďalej so spojmi a pri vybraných spojoch bolo namiesto jedného vlaku potrebné vypravovať štyri až päť autobusov. Postupom času sa na niektoré z tratí osobné vlaky vrátili, ale už iba ťažko vybojovávali späť svoje stratené pozície.

Aj po trati Zvolen - Šahy sa dnes možno zviezť už len pri občasných mimoriadnych jazdách. Jednu z nich, s rušňami T466.0253 a 0254, zachytáva snímka pri bývalej zastávke Slatina (14. 9. 2008).

     Rovnako ako pred ôsmymi rokmi, aj dnes rozhoduje nová vláda o znižovaní nákladov na osobnú železničnú dopravu a jednou z foriem malo byť prepúšťanie zamestnancov a zastavenie osobnej dopravy na vybraných tratiach (traťových úsekoch), ktoré vykazujú zlý stav hospodárenia, resp. nízky počet prepravených cestujúcich.

     Vyjadrenia ZSSK v médiách spočiatku len opatrne naznačovali snahy o určitú redukciu, ale až po zmedializovaní skutočného stavu veci sa rozpútala živá debata. V pracovnom návrhu na zastavenie osobnej (niekde však i nákladnej) dopravy, ktorý sa v závislosti od vyjadrení zúčastnených strán (ŽSR, ZSSK, ZSSK Cargo, VÚC, MDVRR) priebežne dolaďoval, figurovali títo kandidáti na úplné zastavenie osobnej dopravy:

113 Zohor - Záhorská Ves (hneď na začiatku zo zoznamu vyňatá)
121 Myjava - Vrbovce
122 Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice (úzky rozchod)
123 Trenčianska Teplá - Horné Sŕnie št. hr.
128 Čadca - Makov
134 Šaľa - Neded (v súčasnosti NAD)
143 Chynorany - Trenčín
144 Prievidza - Nitrianske Pravno
145 Prievidza - Horná Štubňa
153 Čata - Šahy
164 Fiľakovo - Fiľakovo št. hr.
165 Plešivec - Muráň
174 Tisovec - Brezno
185 Studený Potok - Tatranská Lomnica
185 Stará Ľubovňa - Plaveč
188 Lipany - Plaveč
191 Medzilaborce mesto - Medzilaborce št. hr.
195 Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany

     Čiastočné zastavenie osobnej dopravy – so zachovaním iba diaľkovej / medzinárodnej dopravy – sa navrhovalo na nasledovných tratiach (úsekoch)

129 Čadca - Skalité
130 Štúrovo - Štúrovo št. hr.
160 Jesenské - Plešivec - Turňa nad Bodvou
169 Košice - Čaňa št. hr.
172, 173 Brezno - Červená Skala - Hnilec

     Okrem toho by sa mala redukcia (avšak iba okrajovo) dotknúť aj vybraných vlakov na zostávajúcich tratiach.

     Mapka so zakreslenými ohrozenými traťami vyzerá nasledovane:

 

 Červenou farbou návrh na úplné zastavenie os. dopravy a fialovou farbou návrh úsekov s ponechaním diaľkovej dopravy.

     Ako to už býva zvykom, po medializácii pripravovaných krokov sa začali ozývať aj prvé protestné hlasy a situácia, ktorá sama osebe nebola ešte celkom jasná, sa zo dňa na deň ešte viac zneprehľadnila. Niet sa čomu čudovať, keďže je reč o nemalom zásahu do dopravnej obslužnosti SR.

     Podľa najnovších správ premiérka SR Iveta Radičová na stretnutí s vedením železničných spoločností dočasne pozastavila spomínané aktivity, ktoré boli šité horúcou ihlou s cieľom rýchleho dosiahnutia úsporného efektu a bez hlbšej analýzy. MDVRR má tento týždeň na rokovanie vlády predložiť správu o stave železničných spoločností a až na jej základe sa vypracuje komplexný plán na revitalizáciu a reštruktarizáciu dotknutých spoločností. Len po jeho pripomienkovaní a schválení by jednotlivé spoločnosti mohli prikročiť ku svojim úsporným plánom. Takýto plán, kvalitný a smerujúci k rozvoju železničnej dopravy v SR, podľa všetkého skutočne chýbal ako soľ.

Motorový vozeň 810.426 odchádza zo zastávky Šiatorská Bukovinka dňa 2. augusta 2008.

     V nasledujúcom období sa teda zrejme budú hľadať iné rezervy a možnosti na ozdravenie spoločností. Faktom však je, že ich situácia je neradostná a možno očakávať, že snaha premiérky Ivety Radičovej povedie iba k niekoľkomesačnému oddiaľeniu veľkých zmien, ku ktorým zákonite dôjde (skúsenosti hovoria, že na miestach, kde sa šetrí najjednoduchším spôsobom), možno však v menšej miere, než sa pôvodne predpokladalo. Prílišný optimizmus teda nie je namieste a návšteva ohrozených tratí nemôže byť na škodu.

      Bokom od všetkých tých hektických dejov sa ukrýva ďalší, svojim spôsobom nemenej zaujímavý proces, a to pripravované administratívne zrušenie niektorých traťových úsekov, ktoré sú už dlhšiu dobu nepoužívané, a ako také bez akéhokoľvek významu pre dopravnú obslužnosť. V pomyselnej prvej línii stoja nasledovné:

Tornanádaska HU - Turňa nad Bodvou
Margecanská spojka
Komárno - Kolárovo
Plavecký Mikuláš - Rohožník

     Do úvahy však prichádzajú i ďalšie, na ktorých je doprava prevádzkovaná iba v zanedbateľnom objeme.

ANKETA: Vyjadri svoj názor

Dôjde napriek dočasnému zastaveniu škrtov v osobnej železničnej doprave v roku 2011 nakoniec predsa aj k zastaveniu osobnej dopravy na niektorých tratiach?

Výsledky ankety...

Snímky autor

Súvisiace odkazy