Pars předal poslední Regionovu Trio a dodá dalších 62 klasických

11.11.2010 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Pars předal poslední Regionovu Trio a dodá dalších 62 klasických

Včera byla v Šumperku slavnostně podepsána smlouva mezi akciovými společnostmi České dráhy a Pars nova Šumperk o dodávce dalších motorových jednotek řady 814. A Olomouckému kraji byla předána poslední Českými drahami objednaná jednotka řadového označení 814.2, čímž se výroba jednotek trojvozových uzavřela. VLAKY.NET u toho nechyběly.

 

 

 

Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka 62 kusů dvoudílných motorových jednotek Regionova v celkové hodnotě necelé 1.6 miliardy korun v termínu dvou let od podpisu, tedy do podzimu roku 2012, podepsali generální ředitel a.s. České dráhy Ing. Petr Žaluda a generální ředitel a.s. Pars nova Šumperk Ing. Tomáš Ignačák. Slavnostní akt proběhl v zasedací síni dodavatele za přítomnosti náměstka generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Ing. Antonína Blažka, hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka, vedoucích pracovníků a.s. Pars nova Šumperk, tiskových mluvčích obou smluvních stran a zástupců médií.

Podpisu smlouvy předcházelo předání poslední Regionovy Trio z postupně realizované zakázky na celkem 26 kusů těchto vozidel hejtmanovi Olomouckého kraje. Jednotka 814.251-5 + 014.026-9 + 814.252-3 stála připravena na podnikovém kolejišti opodál montážní haly, zčásti už opatřena nápisy o dislokaci v depu kolejových vozidel Olomouc a ozdobena logem příslušnosti do Olomouckého kraje. Jeho hejtman pak před čelem druhého z motorových vozů převzal z rukou Ing. Blažka pamětní tabuli, připomínající, že jde o poslední vozidlo své řady, a k tomu od Ing. Ignačáka dostal model Regionovy – s omluvou, že jde jen o dvouvozovou verzi.

Ve skutečnosti šlo o akt symbolický, neboť toho dne převzaly České dráhy do svého provozování a Olomoucký kraj pro svou regionální dopravu tyto jednotky dvě – ta druhá, tedy 814.249-9 + 014.025-1 + 814.250-7, se tou dobou skromně ukrývala v montážní hale. Spolu s dosavadní desítkou tak bude kraj disponovat rovným tuctem vozidel tohoto typu – osmi třívozovými a čtyřmi dvouvozovými. To byla také jedna z informací, která při té drobné slavnosti zazněla. Další slova se týkala zejména spolupráce Českých drah s Olomouckým krajem při zajišťování jeho železniční dopravy, která v poslední době nabývá na kvalitě.

Obdobně optimisticky vyzněly také projevy, které následovaly po podpisu výše zmíněné smlouvy. První se ujal slova generální ředitel Ing. Ignačák, který seznámil přítomné novináře s genezí projektu rekonstrukce zastaralých vozů do podoby moderní motorové jednotky řady 814. Krom jiného také zdůraznil význam podepsaného kontraktu jak pro podnik samotný, tak také pro zaměstnanost nejen v regionu, jak se můžete dočíst v tiskové zprávě podniku. A aspekt stabilizace i dalšího růstu pracovních příležitostí ve svém následujícím vystoupení zdůraznil také hejtman Ing. Tesařík, aby se pak vrátil k už zmíněné dobré spolupráci s ČD.
 
 
Generální ředitel Ing. Žaluda do úvodu svého projevu včlenil vysvětlení svého opožděného příjezdu: Až do České Třebové jsme jeli na čas, ale pak selhala lokomotiva a museli jsme hodinu čekat na příjezd náhradní. A na to s úsměvem navázal tvrzením, že je to jen důkaz toho, jak je nezbytně nutné inovovat park vozidel Českých drah. O tom, jaké jsou v tomto směru záměry vedení ČD a jak se je daří zatím naplňovat, se pak rozhovořil obšírněji. jak se můžete dočíst v tiskové zprávě společnosti. Na slova generálního ředitele ČD navázal jeho náměstek pro osobní dopravu Ing. Blažek z pozice toho, jehož úsek nová vozidla dostane na starost. A následoval přípitek.
 
 
Po projevech dostali pro své dotazy prostor novináři, byť nikoliv formou tiskové konference, na kterou už nebylo dost času, nýbrž v individuálních rozhovorech. A když byli představitelé obou smluvních stran i hejtman Olomouckého kraje vyzpovídáni, vydali se na prohlídku provozů hostitelského podniku. Exkurze sice začala u vznikajících Regionov, prvních z právě podepsané zakázky (ke kterémužto anticipujícímu kroku se Pars odhodlal na vlastní riziko), ale nebyla opominuta ani vozidla další, která se v šumperských halách opravují a modernizují. Ale o tom všem (a mnohém dalším) až v připravované obsáhlejší reportáži z onoho dne.
 
Odkazy:
  1. Pars nova a.s
  2. Tisková zpráva dodavatele
  3. České dráhy, a.s.
  4. Tisková zpráva odběratele
  5. Olomoucký kraj
  6. Motorové jednotky REGIONOVA – specializované amatérské stránky (nejen) s přehledy

Titulní snímek: Ing. Žaluda a Ing. Ignačák po podpisu smlouvy © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy