Na zubačke pôjdu mimoriadne vlaky za vysvedčenie

1.7.2010 8:00 Ivan Wlachovský Zdroj: Zubačka

Na zubačke pôjdu mimoriadne vlaky za vysvedčenie

3. júla 2010 povezie M 240.039 občianského združenia Zubačka Detský vlak. Deti sa povezú zo ŽST Tisovec do Brezna a späť, odkiaľ sa potom vráti späť do Tisovca.

 

 

 

 

 

Podrobnosti a cestovný poriadok:

Dňa 3. júla 2010 pôjdu na trati Tisovec – Pohronská Polhora - Brezno -  Chvatimech - Podbrezová - Chvatimech - Brezno - Pohronská Polhora - Tisovec mimoriadne vlaky 30376 / 30377 (obsadené osobami) v týchto časoch:

ŽST príchod odchod
Tisovec   08.50
Pohronská Polhora 09.30 09.35
Brezno 10.05 10.07
Chvatimech 10.12 10.15
Podbrezová 10.22 15.00
Chvatimech 15.05 15.07
Brezno 15.15 15.20
Pohronská Polhora 15.50 15.55
Tisovec 16.35  

Súprava bude: motorový vozeň M 240.039 VVÚŽ-MDC – 40 t, 20 m.


ZCP OsOs © ŽSR O410

 

 Niečo z histórie

Zdokonalenie spojenia železiarní v Hronci a v Tisovci sa stalo predmetom rokovania uhorského parlamentu už v roku 1872, keď bol (v dňoch 12. a 15.3.) schválený zákonný článok č. X o výstavbe spojovacej železnice. Jej výstavbe zabránili najprv technické problémy (pri prechode pohoria medzi Malohontskou a Zvolenskou župou by bolo treba akceptovať stúpanie zäčšie ako 30 ‰), neskôr i hospodárska kríza 70. rokov.

Koncesia na výstavbu a prevádzku vhodnejšie trasovanej železnice bola vydaná až na základe zákonného článku č. XXIX/1895 nariadením MO č. 44498/95.VI.21 pre skupinu koncesionárov zastúpenú Gejzom Kubínyim, Pavlom Mendelom, Alexandrom Hoffmanom a Viliamom Quittnerom. Trať železnice vychádzala zo stanice MÁV v Podbrezovej a viedla do stanice MÁV v Tisovci (s odbočkou Bujakovo – železiarne Bujakovo). Trať bola vybudovaná v dvoch etapách: najskôr úsek Podbrezová – Pohronská Polhora a potom úsek Pohronská Polhora – Tisovec. Zvláštnosťou trate bolo, že v úseku Pohronská Polhora – Bánovo (Gömörvég) so stúpaním až 50 ‰ sa v dĺžke 15,777 km prvý krát v Uhorsku použil Abtov ozubnicový systém s oceľovými podvalmi Heindl a pomerne ťažký zvršok s koľajnicami 34,5 kg/m, dovoľujúci osové zaťaženie až 14 t.


©archív ŽSR MDC

Na 41,2 km dlhej trati Podbrezová – Tisovec so 4 stanicami a 1 výhybňou bolo vybudovaných 6 výpravných budov, 3 sklady, 1 výhrevňa a 12 strážnych stanovíšť. Len 1 zo 48 úrovňových priecestí bolo kryté závorami. Ťažký horský terén mohol byť zdolaný iba vďaka rozsiahlym zemným prácam: najhlbší zárez dosahoval hĺbku 20 m, najvyšší násyp výšku 13 m. Premiestnenie stanice v Podbrezovej, vynútené rozširovaním železiarní, si v roku 1912 vynútilo postaviť tu novú výpravnú budovu.


Prevádzka na jednotlivých úsekoch bola otváraná v týchto termínoch:

Podbrezová – Pohronská Polhora 15.12.1895

Pohronská Polhora – Tisovec 3.11.1896


© archív ŽSR MDC

Na ozubnicovej trati Tisovec – Pohronská Polhora boli prevádzkované 4 ozubnicovo-adhézne rušne triedy T Vib (od roku 1911 rad 41 MÁV, ČSD 403.5), vyrobené v lokomotívke Floridsdorf v roku 1896 (výr. č. 1014 až 1016) a v roku 1900 (výr. č. 1430), ktoré tu dopravovali osobné i nákladné vlaky.


Čertov viadukt © Ivan Wlachovský

Abtova ozubnica:

Jeden, dva alebo tri páry ozubených lamiel tvoria ozubnicu. Viaclamelová ozubnica má výhodu v plynulejšom zábere a zjednodušení výhybiek, obídu sa bez pohyblivej ozubnice v oblasti jazykov a bez pohyblivých koľajníc v strednej časti. V mieste jazykov sa hrebene rozídu do rôznych smerom, druhý hrebeň sa v dostatočnej vzdialenosti pripojí.

 V strednej časti sa jednoduché hrebene primknú ku koľajnici, teda ozubené koleso prekríži koľajnicu tak, že záber prejde plynulo z jedného ozubenia na druhé. Autorom je Carl Roman Abt, švajčiarsky strojársky inžinier, systém si nechal patentovať v roku 1882.


Dvojlamelová Abtova ozubnica v sedle Zbojská © Peter Wlachovský

 Traťový úsek s ozubnicou je súčasťou trate ŽSR 174 Brezno - Jesenské. Ozubnica je v úseku po oboch stranách sedla Zbojská v dĺžke 5, 8 km. Sedlo Zbojská sa nachádza medzi železničnou stanicou Pohronská Polhora a Tisovec.

Základné údaje o úseku trate s ozubnicou:

Celková dĺžka: 16 km
Dĺžka tunela: 771 m
Viadukt Teplica: výška nad terénom 18 m
Viadukt Pod Dielom: 175 m
Viadukt Čertov: 105 m
2 mosty Pod Tesnou Skalou, sú bez piliera vložené do zvislej skaly ponad tiesňavu
Dvojdielna Abtova ozubnica: 5,836 km
Najväčšie stúpanie 50,2 promile


Film z expedície Vlaky.net november 2007. 25 min. Formát wmv.
© Ivan Wlachovský

Fotografia na titulku: Marián Rajnoha

Súvisiace trate