Pozvánka na odborný seminár - 20. 5. 2010. Železničné múzeum Bratislava východ. RENDEZ

15.5.2010 12:00 Ivan Wlachovský Zdroj: Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR VVÚŽ

Pozvánka na odborný seminár - 20. 5. 2010. Železničné múzeum Bratislava východ. RENDEZ

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, v gescii riaditeľa Odboru dopravy GR ŽSR Mgr. Emila Šimka a s podporou internetového klubu VLAKY.NET v roku 2010 usporiadajú sériu odborných prednášok na tému doprava. Dňa 20. 5. 2010 sa uskutoční piata:

 

 

 

SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ DOPRAVY, ŽSR GR -  ODBOR 410

si dovoľujú pozvať Vás na odborný seminár

 

 

Ing. Jiří Kubáček, CSc.

Výskumný a vývojový ústav železníc
Vedúci ŽSR VVÚŽ Múzejno-dokumentačného centra

 


Železničné múzeum Bratislava východ. RENDEZ

 

 

• Projekt Národný železničný park
• Minulosť
• Súčasnosť
• Budúcnosť

 

  SEMINÁR SA  USKUTOČNÍ DŇA 20. 5. 2010 v budove GR ŽSR zasadačka 2 a 3 o 15,30 hod

Klemensova 8, Bratislava.