Nové značení přípojných a řídicích vozů ČD

9.10.2009 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Nové značení přípojných a řídicích vozů ČD

Nikomu, kdo se zajímá o železnici (a zvláště, činí-li tak i skrze hledáček fotoaparátu), zajisté neušlo, že během prvního pololetí tohoto roku se na přípojných a řídících vozech Českých drah objevila nová, pro ty nejmladší asi nepochopitelná čísla. Od roku 1995 jsme byli totiž zvyklí na to, že tyto vozy byly značeny po vzoru vozidel hnacích a navíc za respektování příslušnosti vozidel nemotorových k těm motorovým.

 
 
 
 
 
V závěru posledního dílu miniseriálu o značení našich železničních hnacích vozidel, kdy jsem popisoval aplikaci rozhodnutí č. 2006/920/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému (TSI) na podmínky Českých drah, jsem se zmínil o v té chvíli nedořešeném problému se značením samostatných (tedy nikoliv do nerozpojitelných jednotek zařazených) nemotorových vozů. Nakonec Drážní úřad přistoupil k řešení, které sice dalo předvídat, ale asi nikoho (krom „bruselských“ úředníků) příliš nepotěšilo.
 
Označení vozu 954.208-5 podle TSI, které dlouho nevydrželo (11.04.2009 - Chlumec n.C.) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Vzhledem k tomu, že při tvorbě TSI se na samostatné řídicí a přípojné vozy zapomnělo, nezbylo zjevně nic jiného, než tato vozidla vyjmout ze skupiny hnacích vozidel (vyhláška UIC 438-3) a přeřadit je mezi osobní železniční vozy klasické (vyhláška UIC 438-1), čili vrátit se do stavu před rokem 1995. Toto rozhodnutí z konce roku 2008 ostatně už předjalo označení rekonstruovaných vozů řady 021, které se po přestavbě na koleje nevrátily s označením 023.001-1 až 023.005-2, jak se původně předpokládalo, ale 50 54 84-29 001-8 až 50 54 84-29 005-9. K 1.1.2009 došlo k administrativnímu přečíslování dotčených řad, přičemž přeznačení fyzické mělo být dokončeno do 30.6.2009.
 
Stopy původního označení obdobného typu na voze 010.501-5 (05.09.2009 - Česká Třebová) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Písmenné označení vozů změněno nebylo, jen je důsledně doplňováno v indexu uvedeným trojmístným kódem podle Kartotéky železničních osobních vozů (KOV). Přečíslované vozy dostaly nová inventární čísla, která (což u nás není nic nového, stalo se to v minulosti už opakovaně) nejsou v žádném vztahu k předchozím. Výjimkou v tomto směru jsou jen řídicí a přípojné vozy relativně nových a tudíž ještě úplných řad, kde byla původní inventární čísla zachována. Jak toto přečíslování ve výsledku vypadá, ukazuje tabulka:
 
pův.
řada
značení
písmenné
číslo
 KOV 
značení číselné
poznámka
1., 2.
3., 4.
5. - 8.
9. – 11.
005
Btu
590
50
54
28-29
001 - 005
úzkorozchodný
010
Btax
780
50
54
24-29
001 - 417
 
011
Btax
781
50
54
24-29
801 - 802
ojedinělá reko
012
BDtax
782
50
54
93-29
001 - 114
 
013
Ddax
784
50
54
95-29
043
ostatní reko na jiné řady  
015
Bdtax
785
50
54
24-29
501 - 544
 
016
Bdtax
783
50
54
93-29
601
ojedinělá reko
020
Btx
761
50
54
29-29
301 - 355
 
021
Btx
763
50
54
28-29
001 - 062
 
022
BDdtx
764
50
54
82-29
001, 002
ostatní reko či zrušeny 
023*
Bdtx
766
50
54
84-29
001 - 005
*) z reko už označeny nově
042
Btn
752
50
54
21-29
201 - 204
 
043
Btn
753
50
54
29-29
001 - 032
inventární čísla zachována
050
Bmx
765
50
54
20-29
101 - 138
 
053.2
Bn
751
50
54
29-29
201 - 202
 
053
Btn
755
50
54
21-29
001 - 069
 
054
Bdtn
756
50
54
21-29
301 - 328
 
055
BRn
790
50
54
85-29
001 - 002
 
056
Bdt
754
50
54
20-29
001 - 002
 
912
Bfbdtax
792
50
54
86-09
001
jediný prototyp 
943
Bftn
791
50
54
86-29
001 - 011
inventární čísla zachována
954
Bfbrdtn
794
50
54
80-29
301 - 308
inventární čísla zachována 
954.2
ABfbrdtn
795
50
54
80-29
201 - 209
inventární čísla zachována
 
Jak je z předchozího patrno, toto opatření nepostihlo nemotorové vozy ucelených (v předpise se praví „nerozpojitelných“, což třeba u elektrických vlaků 460/060 a 560/063 pravda tak docela není) motorových a elektrických jednotek, tedy řady 014, 051, 052, 060, 063, 070, 071, 914 a 971. Zato řídicí vozy řady 954 si přečíslování podle TSI užily na pokračování opakovaně. Jen co začaly z výroby vyjíždět s úplným dvanáctimístným označením ještě v rangu hnacích vozidel, byly přeznačeny do podoby výše uvedené – avšak chybně, s dvojčíslím 86 na 5. a 6. pozici.
 
Chybné označení vozu 86-29 204-6 (28.08.2009 - Praha Masarykovo n.) © Jiří Řechka
 
Abych nemusel posledně popsaný zmatečný jev rozvádět, zastavme se u významu jednotlivých čísel onoho nového značení a trochu si jej osvětleme. Nejprve pro zopakování obecné schéma dvanáctimístného značení železničních vozidel podle TSI, které už známe z poslední části seriálu o vozidlech hnacích:
 
číslice
význam
poznámka
první a druhá
označení interoperability
v tomto případě 50 - vnitrostátní
třetí a čtvrtá
číselný kód země
v tomto případě 54 - ČR
pátá až osmá
technická charakteristika vozidla
viz následující tabulka
devátá až jedenáctá
pořadové číslo vozidla
též inventární
dvanáctá
kontrolní číslice
vypočte se z předchozích
 
Nyní můžeme navázat vysvětlením číslic na páté až osmé pozici značení, která se vyskytují ve výše uvedeném přeznačovacím schématu:
 
číslo
význam
poznámka
číslice 5. a 6. - technické vlastnosti
20
10 kupé s postranní chodbou či ekv. salón se střed. uličkou
 
21
11 kupé s postranní chodbou či ekv. salón se střed. uličkou
 
24
2 nápravy
 
28
do 8 kupé s postranní chodbou či ekv. salón se střed. uličkou
 
29
9 kupé s postranní chodbou či ekv. salón se střed. uličkou
 
80
vůz se sedadly a kabinou strojvedoucího
řídicí vůz
82
vůz se sedadly 2. třídy a zavazadlovým oddílem
 
84
vůz se sedadly a speciálně vybavenými prostory
pro kola
85
osobní vůz se sedadly a barem nebo bufetem
 
86
dvoupodlažní vůz se sedadly a kabinou strojvedoucího
řídicí vůz
93
dvounápravový vůz 2. třídy se sedadly a zavaz. oddílem
 
95
dvounápravový zavazadlový vůz s poštovním oddílem
 
číslice 7. a 8. – všeobecné vlastnosti (Vmax 120 km/h, dodávky energie)
09
specifické
jen Bfbdtax 792
29
samostatné vytápění, bez elektrického napájení vlakovou sběrnicí
motorový provoz
 
O způsobu přidělování inventárních čísel (pozice devátá až jedenáctá) jsem se už zmínil. Jen doplním, že u nejstarších řad je vesměs dbáno sledu číslování původního, z výroby. Když pominu obecné aspekty onoho převládajícího zmatku, největší nesnáz pochopitelně přináší národu vlakofilnímu, tedy té části jeho populace, která si (jako třeba má maličkost) umanula fotograficky či jinak dokumentovat a katalogizovat přípojné vozy.
 
Kdysi jednoduché, dnes složité označení vozu 053.079-0 (19.08.2009 - Hradec Králové hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nemalou nesnáz přináší potřeba včlenit do už hotového díla nové poznatky, tedy buď zvolit jejich řazení podle předchozího číslování nebo vše předpracovat. Jenže druhá varianta je třeba u bývalé řady 010 ČD a jejích modifikací nesmysl, protože už neexistující vozům pochopitelně nové označení přiřadit nelze ani fiktivně. Další nesnáz samozřejmě přináší obtížná identifikace předchozích čísel nově zaznamenaných vozů. Ne všechna pracoviště totiž tato čísla na vozidlech zachovala.
 
Pietně uchované předchozí označení rakovnického vozu 50 54 28-29-056-1 Btx, (28.08.2009 - Praha Masarykovo n.) © Jiří Řechka
 
Poslední složkou dvanáctimístného značení podle TSI je kontrolní číslice (pozice dvanáctá), která se vypočítává způsobem už na našich stránkách popsaným. Proto jej na tomto místě už opakovat nemusím, ale naopak na závěr bych měl nabídnout ještě přehled významu písmen, která jsou ve vzájemné kombinaci použita v označování samostatných řídicích a přípojných vozů Českých drah písmenném:
 
pís.
význam
poznámka
A
vůz či oddíl 1. třídy
 
B
vůz či oddíl 2. třídy
 
D
vůz či oddíl pro přepravu zavazadel
 
R
vůz s restauračním oddílem
 
a
dvounápravový vůz
 
b
vůz vybavený pro tělesně postižené
 
d
vůz s prostorem pro jízdní kola
 
f
vůz se zařízením k dálkovému ovládání hnacího vozidla
řídicí vůz
m
vůz delší než 24,5 m
 
n
vůz bez průběžného kabelu elektrického topení
vůz pro motorovou trakci
r
vůz se zvláštní výbavou
 
t
vůz s uličkou uprostřed
 
u
úzkorozchodný vůz
 
x
vůz lehké stavby pro motorové vlaky
 

Nový systém značení řídicích a přípojných vozu Českých drah přinesl také jeho novou podobu fyzickou, tedy přímo na vozidle. Příslušné číslice a písmena (včetně zkratky země a dopravce) už nenajdeme uprostřed bočnice vozové skříně, ale v její pravé (z pohledu levé) dolní části resp. v témže místě na vozovém rámu. Pokud jde o čelní označení vozů řídicích, to zůstává na  místě původním, tedy v pravé části čela s kabinou strojvedoucího. V tomto případě se však uvádí jen označení číselné, a to zkrácené o první dvě dvojčíslí. Což samozřejmě vyvolává paradox, že tamtéž uvedená kontrolní číslice nesouhlasí s předchozími.

Několik slov závěrem

Jak jsem už víceméně naznačil v textu, mne osobně toto přeznačení nejen nepotěšilo, ale vyvolalo ve mně stav zhusta u slabších jedinců navozující náhlou příhodu srdeční. Nicméně stejně mi nezbývá nic jiného, než je přijmout jako fakt, naučit se s ním žít a dál své železniční zájmy rozvíjet. Určitě nemá příliš mnoho smyslu ex post vymýšlet, jak se to mohlo provést jinak, či meditovat nad tím, zda se něco takového vůbec realizovat muselo či mělo. I když jakýsi matný pocit hořkosti nad možným až příliš servilním podřizováním se evropským normám, které jiné železniční správy až tak moc nevzrušují, ve mně zůstává.

Vůz 010.015-6 s novým i starým značením (19.09.2009 - Otrokovice) © Karel Furiš

Poděkování:

Jako je mým zvykem, i tento článek jsem hodlal doplnit fotogalerií, která měla ukázat nové označení jednotlivých řad přípojných a vložených vozů. I když jsem přizval ke spolupráci přátele, dílo se tak docela nepodařilo, protože jsem zveřejnění toho článku nechtěl příliš odkládat a pořízení snímků vozidel rozptýlených po celém našem území by vyžadovalo ještě nějaký ten čas. Ale dělali jsme. co jsme mohli. Jiří Řechka neváhal obětovat své volné chvíle k honění některých vozů po Praze a jejím okolí, Karel Furiš a Radek Hořínek se zase činili na Moravě. A za to jsem jim vděčen.

714.215-1 + 28-29 060-3 + 86-29 204-6 a mnohé další přeznačené vozy u jednoho nástupiště (28.08.2009 - Praha Masarykovo n.) © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:
  1. „Dvacet let s 'novým' označením hnacích vozidel“, L.Tomančák, in „Dráha - Ročenka 2007/2008“, NADATUR, Praha 2008
  2. Úřední věstník Evropské unie
  3. Union Internationale des Chemins de fer
  4. „Nové číselné značení hnacích vozidel, přípojných, vložených a řídicích vozů“, M.Roubal, in Železničář 22/2007, České dráhy, Praha 2007
  5. Označení osobních vozů
  6. LOKOstatistika – produkt autorů webu LOKOstránky.net

Titulní snímek: Nové označení vozu 93-29 099-1, dříve 012.751-4 (23.8.2009 - PP Hradec Králové) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy