Rok 2009 bude v znamení osláv 100 rokov TREŽ

1.3.2009 8:00 Ivan Wlachovský

Rok 2009 bude v znamení osláv 100 rokov TREŽ

Služobné povinnosti ma zaviali do Trenčianskej Teplej. Fotoaparát som mal v batohu a tak som si spomenul, že 27. 7. 2009 uplynie presne 100 rokov od spustenia prevádzky na železničnej elektrickej úzkokoľajnej trati Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Oslavy sa chystajú, na dnešnú ekonomickú mizériu by som povedal až viac ako výpravné. Nebudem predbiehať a prezrádzať, ale môžeme sa určite tešiť.

Krátky opis histórie železničnej (električkovej ?) trate:

Prvá úvaha o spojení významných kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach so stanicou StEG Trenčianska Teplá (Hölak) železnicou sa - zatiaľ bez významnejšej odozvy - objavila v časopise "Domov a svet" už roku 1889. Rozhodným krokom na realizáciu tohto zámeru sa však stala až ponuka Edmunda Bleiera z Trenčína z roku 1907, postaviť v spomenutej trase elektrickú železnicu s rozchodom 760 mm za 44 000 K. Dňa 4. 6. 1907 kúpeľná obec ponuku prijala.


411.903 na nástupišti TREŽ v Trenčianskej Teplej. 26. 2. 2009 © Ivan Wlachovský

Výstavba železnice sa začala začiatkom roka 1908, i keď príslušná koncesia bola udelená nariadením MO č. 90036/908.XI.13 Ing. Bleierovi až 13. 11. 1908. Medzičasom sa kúpele stali majetkom niekoľkých bánk, ktoré sa však stotožnili so zámerom výstavby železnice a účinne spolupracovali pri založení akciovej spoločnosti s názvom Miestna úzkorozchodná elektrická železnica Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice.


Hala  depa TREŽ v Trenčianskej Teplej. Železničná trať pokračuje oblúkom do ľava. 26. 2. 2009 © Ivan Wlachovský

Trať odbočovala od medzičasom poštátnenej železnice Galanta - Žilina v priestore medzi nákladiskom a železničiarskymi domami železničnej stanice Trenčianska Teplá a pokračovala úrovňovým križovaním cesty, vedúcej do kúpeľov. V km 0,58 odbočovala koľaj do remízy s dvoma prehliadkovými kanálmi (tretia, odstavná koľaj viedla rovnobežne s remízou). V km 3,5 bola situovaná výhybňa, za ňou trať sledovala cestu a končila jednoduchým zarážadlom v kúpeľoch pri hoteli Gerni (dnes Grand) na mieste dnešnej prístupovej cesty. V zastavaných miestach kúpeľov stavitelia železnice plne využili možnosti, dané rozchodom 760 mm a jej trasu viedli v oblúkoch o polomeroch iba 40 - 50 m.


411.903 interiér. 26. 2. 2009 © Ivan Wlachovský

Na trati s jediným železobetónovým mostom dlhým 14 m a 16 priepustmi bola 1 stanica, 2 zastávky, 1 strážne stanovište a 44 úrovňových priecestí bez závor. Výstavba 5,9 km dlhej železnice stála   667 000 K a prevádzka na nej sa začala 27. 7. 1909.


Trenčianske Teplice sídlisko. Zastávka na trati TREŽ. 26. 2. 2009 © Ivan Wlachovský

Trať bola elektrifikovaná jednosmerným systémom s napätím 750 V s nekompenzovaným trakčným vedením, uloženým na drevených stožiaroch. Striedavý prúd s napätím 5000 V dodávala do meniarne v Trenčianskej Teplej elektráreň v Trenčianskych Tepliciach, vybudovaná roku 1888. Dva transformátory meniarne znížili napätie na 220 V a tento prúd poháňal dva motor generátory, ktorých dynamá napájali trakčné vedenie. V špičkách vypomáhala aj akumulátorová batéria meniarne s kapacitou 111 Ah, ktorú nabíjalo tretie motor dynamo výkonu 8 kW.


411.903 na zastávke Trenčianske Teplice sídlisko. 26. 2. 2009 © Ivan Wlachovský

Vozidlá pre železnicu dodala vagónka v Györi, elektrickú výzbroj akciová spol. Únió Budapešť. K trom motorovým vozňom boli dodané dva prívesné osobné vozne tvarovo i rozmerovo zhodné (rozdiel bol iba v nezasklených čelách), označené číslami 14 a 15. Motorové vozne mali oddiel 1. a 3. triedy, prívesné iba oddiel 3. triedy a poštový oddiel. Pre dopravu nákladov boli zakúpené 2 kryté a 1 otvorený nákladný vozeň. Všetky vozne boli dvojosové.


411.903 na zastávke Trenčianske Teplice zastávka. 26. 2. 2009 © Ivan Wlachovský

 

Železničná trať prešla niekoľkými prestavbami a dnes vyzerajú polohy zastávok nasledovne.

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000 0,000  Trenčianska Teplá  ŽST
0,530 1,000 Trenčianska Teplá obec Zastávka
1,592 2,000 Trenčianska Teplá zastávka Zastávka
3,060 3,000 Kaňová Zastávka
4,283 4,000 Trenčianske Teplice sídlisko Zastávka
4,837 5,000 Trenčianske Teplice zastávka Zastávka
5,427 6,000   Trenčianske Teplice  ŽST


411.903 za zastávkou Trenčianske Teplice zastávka. 26. 2. 2009 © Ivan Wlachovský


Svoju púť som začal v Trenčianskej Teplej

Stanica Trenčianska Teplá (okres Trenčín) leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati č. 120 Žilina – Bratislava. Do obvodu Trenčianskej Teplej patria aj zastávky Trenčianska Teplá obec a Trenčianska Teplá zastávka, ktoré ležia na jednokoľajnej elektrifikovanej trati č. 122 (TREŽ) z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych Teplíc. Z Trenč. Teplej odbočuje aj trať č. 123 do Vlárskeho průsmyku.


411.903 vchádza do Trenčianskych Teplíc. 26. 2. 2009 © Ivan Wlachovský


ŽST Trenčianske Teplice. 26. 2. 2009 © Ivan Wlachovský

Električka ma po svojej trase doviedla cez všetky zastávky postupne až do kúpeľov Trenčianske Teplice


411.903 vchádza do Trenčianskych Teplíc. 26. 2. 2009 © Ivan Wlachovský

História kúpeľov Trenčianske Teplice:

Liečivé pramenne objavil chromý pastier hľadajúci zatúlanú ovečku. Pri hľadaní ovečky narazil na jazierko a šíriaci sa sírový zápach, po niekoľkých kúpeľoch v ňom sa uzdravil.


Budova ŽST Trenčianske Teplice, bola vybudovaná v roku 1941. Pohľad z ulice za ŽST.  26. 2. 2009 © Ivan Wlachovský


Budova ŽST Trenčianske Teplice, bola vybudovaná v roku 1941. Interiér.  26. 2. 2009 © Ivan Wlachovský


411.903 pri nástupišti v Trenčianskych Tepliciach. 26. 2. 2009 © Ivan Wlachovský


Prvý zápis o teplých prameňoch je z roku 1247. V období trinásteho až šestnásteho storočia patrili Trenčianske Teplice aj pramene panovníkom trenčianskeho hradu. Aj keď sa predpokladá že pramene museli poznať už aj lovecké národy Kvádov aj rímske légie v 2.storočí.


Tabuľa príchodov a odchodov. 26. 2. 2009 © Ivan Wlachovský


Cestovný poriadok z roku 1969. © Archív Miroslav Sekela


Cestovný poriadok z roku 2009. © Archív Miroslav Sekela

Najväčšiu zásluhu na rozvoji kúpeľov Trenčianske Teplice mala rodina llésházyovcov, ktorej patrili 241 rokov. V tom čase boli kúpele jednými z najvýznamnejších v Rakúsko - Uhorsku. V roku 1835 kúpil kúpele viedenský finančník Juraj Sina, ktorý ich prebudoval a zmodernizoval. Jeho syn Šimon dal postaviť hotel a rozšíril kúpeľný park, jeho dcéra Ifigénia nechala v roku 1888 pristaviť k zrkadlisku Sina najvzácnejšiu historickú pamiatku zachovanú dodnes, kúpeľ Hammam v orientálnom maurskom slohu .


411.903 pri nástupišti v Trenčianskych Tepliciach. 26. 2. 2009 © Ivan Wlachovský

Pomaly sa stmievalo a mne nezostáva nič iné, ako Vás všetkých pozvať na oslavy 100 ročnice TREŽ, ktoré sa uskutočnia na prelome júna a júla 2009.

Súvisiace trate

  • ŽSR-122: Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice

Súvisiace odkazy