Zahajuje zkušební provoz Nového spojení

29.8.2008 22:30Zdroj: SŽDC, s.o. a Skanska DS, a.s.

Zahajuje zkušební provoz Nového spojení

V pondělí 1.9.2008 bude zahájen zkušební provoz tzv. Nového spojení, které zásadně mění železniční mapu Prahy. Hlavní město získává zcela nové kolejové propojení mezi centrálními nádražími - Hlavním a Masarykovým nádražím a železničními stanicemi Praha-Libeň, Praha-Holešovice a Praha-Vysočany.

„Jedná se o nejvýznamnější železniční projekt na území hlavního města Prahy za posledních 100 let. Díky této investici můžeme propojit národní železniční koridory, výrazně zefektivnit příměstskou dopravu a odlehčit dopravě silniční,“ řekl dnes Ing. Jan Komárek, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s.o.

Po nově vybudovaných tratích budou moci vlaky mezi centrem a východem a severovýchodem Prahy jezdit rychleji a výrazně se také zvýší kapacita tratí. Nové spojení je velmi důležité i pro rozvoj osobní dopravy v Praze a okolí. „Nové spojení nám umožní převést postupně během několika let většinu dálkových a příměstských vlaků do centra,“ řekl Petr Moravec, náměstek generálního ředitele ČD, a.s. pro osobní dopravu a dodal: „Cestující budou vystupovat buď pár kroků od Václavského náměstí, nebo v těsném sousedství náměstí Republiky a ulice Na Příkopech.“

Nové spojení zkvalitní nejen železniční, ale také silniční dopravu. „Například zvětšení podjezdné výšky i šířky mostu přes Seifertovu ulici výrazně zvýšilo kapacitu křižovatky „Bulhar“. Zrušení úrovňového přejezdu v ulici Pod plynojemem a jeho nahrazení novou estakádou „Krejcárek“ zase odstranilo nepříjemné čekání u závor,“ doplnil Jan Komárek.

Nové spojení je rozsáhlý soubor 267 stavebních objektů a 44 provozních souborů, z nichž nejznámější jsou dva nové dvoukolejné železniční tunely pod pražským Vítkovem a silniční estakáda Krejcárek. Nově vyrostlo několik železničních mostů, například čtyřkolejná estakáda z hlavního nádraží k Vítkovským tunelům, estakáda „Sluncová“ za tunely a další. Bylo postaveno 2615 m opěrných a zárubních zdí, 2807 protihlukových stěn a bylo položeno více než 27 km kolejí. Nové jsou i moderní sdělovací a zabezpečovací systémy a trakční vedení.

Na přechodu z čtyřkolejné estakády do Vítkovských tunelů byla použita speciální velká kolejnicová dilatační zařízení, která vyrovnávají podélné posuny kolejí a mostních konstrukcí zapříčiněné teplotními změnami. Z hlediska velikosti jsou tato zařízení v České republice zcela unikátní a musela být speciálně pro tuto stavbu navržena a vyrobena. „Celý projekt představuje absolutní špičku v železničním stavitelství. Je to stavba neobyčejně náročná na koordinaci činností, technickou přesnost a dodržování technologické kázně. Postupné uvedení všech kolejí Nového spojení do zkušebního provozu v předstihu by nebylo možné bez velkého nasazení všech členů sdružení, kteří se na stavbě podílí," uvedl Jan Mitlöhner ze společnosti Skanska DS.

Investorem stavby za více než 9 miliard korun je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Zhotovitelem je sdružení Pražské spojení, jehož členy jsou Skanska DS a.s. (vedoucí sdružení), Stavby silnic a železnic, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s. Projekt vypracoval SUDOP PRAHA a finanční prostředky poskytl stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

Nové spojení vstoupí do zkušebního provozu 1. září 2008, dva roky před plánovaným termínem. Nebude to najednou v celé jeho délce, ale postupně, a to od 1. září jednokolejně jižním tunelem mezi hlavním nádražím a Holešovicemi a dvoukolejně severním tunelem mezi hlavním nádražím a Libní. Od 10. září začne fungovat dvoukolejné propojení hlavního nádraží a Holešovic a dvoukolejné propojení hlavní nádraží - Vysočany. Jako poslední vstoupí do provozu 1. října dvoukolejné propojení Masarykovo nádraží a Vysočan.

Během zkušebního provozu se s Novým spojením budou seznamovat výpravčí, dispečeři a strojvedoucí tak, aby od prosincové změny jízdního řádu mohlo Nové spojení sloužit v plném rozsahu. „Už na konci srpna se s novými tratěmi podrobně seznámili první strojvedoucí a dispečeři,“ řekl Petr Moravec a dodal: „Tito lidé pak budou pomáhat dalším kolegům. Například u strojvedoucích je nutná velmi dobrá znalost tratě. Proto pro tento úsek postupně zacvičíme několik stovek strojvedoucích z celé České republiky, ale také ze Slovenska nebo z Německa,“ doplnil Moravec.

1. září 2008 rovněž skončí dvouměsíční výluka, během níž byly opraveny koleje a trolejové vedení ve Vinohradském tunelu a bude obnoven provoz mezi hlavním a smíchovským nádražím. Vzhledem k další probíhající rekonstrukci ale bude na hlavním nádraží až do konce listopadu fungovat pouze severní podchod a nástupiště 3, 4, 5, 6 a 7. Od prosince pak budou v provozu všechna nástupiště a všechny tři podchody. První změny přinese Nové spojení cestujícím s novým jízdním řádem platným od 14. prosince letošního roku. Díky Novému spojení se zrychlí doprava na lince S2 z Masarykova nádraží do Vysočan a dále do Polabí. V pracovní dny zvažují České dráhy také prodloužit některé spoje - linky S9 ze Strančic přes hlavní nádraží až do Vysočan.

Základní údaje
Název
Investor
Zhotovitel
 
Projektant
Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sdružení Pražské spojení – Skanska DS a.s. (vedoucí sdružení),
Stavby silnic a železnic, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.
SUDOP PRAHA a.s.
Doba výstavby
- podle smlouvy
- reálně
- zkušební provoz
- uvedení do provozu
červenec 2004 - září 2010
červenec 2004 – červen 2009
od 1.9.2008
prosinec 2008

"Od 1. září budou zprovozněny směry z Hlavního nádraží do Libně a Holešovic, od 10. září pak opravené spojení z Hlavního nádraží do stanice Praha-Vysočany. Nyní dokončujeme spojení Masarykova nádraží a Vysočan, zprovozněno bude na konci září. Koncem listopadu pak zprovozníme zbývající dvě koleje ústící do stanice Praha-Libeň tak, aby mohla být kapacita Nového spojení využita skutečně naplno." říká Jan Mitlohner ze Skanska DS. 

Vedle dvou dvojkolejných tunelů pod Vítkovem, které tvoří samo jádro stavby, jsou vybudovány 4 významné železniční mosty, přičemž hlavními jsou 437 metrů dlouhá estakáda Masarykova a Husitská, dále 322 metrů dlouhá estakáda Sluncová, 130ti metrový tunelový most a 44 metrů dlouhý most Balabenka. Vznikla také téměř třísetmetrová silniční estakáda spojující Krejcárek a Palmovku a řada doprovodných staveb. 

Celková délka tunelů je 2,68 kilometru. Je položeno 28,48 kilometru nových kolejí, nataženy 43 kilometry optických kabelů, 29 kilometrů traťových kabelů a 16 km nového trakčního vedení. Postaveny jsou téměř tři kilometry protihlukových stěn.

Další informace o stavbě, fotografie a vizualizace najdete na http://www.novespojeni.cz/.

Zdroj:

Původní společná tisková zpráva SŽDC, s.o. a Skanska DS, a.s. s dodatkem a.s. Skanska DS

Odkazy:

  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. Skanska CZ
  3. Nové spojení

Ilustrační snímek ze stavu výstavby dne 23.6.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy