150.224-4 na cestě domů (a trochu povídání okolo)

10.3.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský & Miloslav Bednář (foto)

150.224-4 na cestě domů (a trochu povídání okolo)

Asi většině z nás neuniklo, že se na kolejích objevila nová řada lokomotiv ČD, „banány“ s dvojkou na čtvrtém místě označení. Náš už známý a oblíbený přispěvatel průvodce zatím poslední z nich vedl na její jízdě z místa zrodu do domovského depa a pochopitelně měl u sebe fotoaparát, aby nám tuto událost mohl přiblížit. Inspiroval mne tak k alespoň stručnému povídání o původní řadě E 499.2 a jejích osudech.

 

 

V roce 1976 zadalo Federální ministerstvo dopravy ČSSR ve Škodě Plzeň výrobu 27 stejnosměrných elektrických lokomotiv řady E 499.2 určených pro těžkou rychlíkovou dopravu. Jejich dodávka měla vyřešit náhradu rychlíkových strojů předchozích řad, které už nepostačovaly svými výkony soudobým požadavkům a začala se na nich projevovat také jejich technologická zastaralost. Výrobce bezprostředně navázal na výrobu dvousystémových lokomotiv řady ES 499.0 (dnešní řady 350) z let 1974 a 1976 a bez vyvíjení prototypu navrhl požadovanou lokomotivu vypuštěním elektrické části pro střídavou trakční soustavu z výchozí konstrukce.

23.10.2004 - Praha hl.n.: první "banán" - 151.001-5 v čele IC 501 "Ostravan" do Bohumína © PhDr. Zbyněk Zlinský

Všech 27 strojů továrního typu 65 E 1 bylo vyrobeno a dodáno ČSD v roce 1978. Nové lokomotivy byly soustředěny v lokomotivním depu Praha střed a byly nasazovány na výkony dříve vyhrazené strojům řady E 499.1 (dnešní 141) na hlavním tahu do Žiliny a Košic. Po rozpadu republiky a následném rozdělení ČSD k 1.1.1993 zůstaly všechny v lokomotivním parku Českých drah a jejich provoz na slovenské části hlavního tahu se citelně omezil. V době platnosti GVD 1993/1994 zajížděly jen do Čadce a Horní Lidče, ale už od září 1994 se jejich využití po celé délce původní trasy opět obnovilo, mj. v důsledku dojednání ČD a ŽSR o recipročním využití lokomotiv řady 350 ŽSR na tratích v České republice.

21.10.2006 - Hradec Králové hl.n.: druhý "banán" a s nejnižším číslem své řady - 150.002-4 odjíždí v čele R 757 "Klidná síla" Plzeň - Jeseník © PhDr. Zbyněk Zlinský

Z celého původně vyrobeného počtu lokomotiv řady 150 byla doposud zrušena jen jediná. Stroj E 499.2017 dne 29.1.1981 ve Spišské Nové Vsi v čele R 128 narazil v rychlosti 97 km/h do nákladního vlaku a byl neopravitelně poškozen. Počet lokomotiv této řady se nicméně postupně snížil v důsledku jejich rekonstrukcí a následného přeznačení na řadu 151.

V roce 1992 požádal Výzkumný ústav železniční Praha o změnu převodu u lokomotivy 150.020-6, tak aby mohla dosahovat rychlosti 160 km/h. Ústavu tehdy chybělo hnací vozidlo pro provádění zkoušek touto rychlostí, neboť jeho požadavek na dodání dvousystémové lokomotivy uvažovaného typu Škoda 101 Er pro rychlost 180 km/h (která měla být vyrobena souběžně s prototypem 362.001-0) byl z finančních důvodů zamítnut. Lokomotiva byla upravena v ŽOS Vrútky a ve Škodě Plzeň v průběhu roku 1992 a ke dni 1.9.1994 byla přeznačena na 151.020-5. Stala se tak prvním strojem nové skupiny modernizovaných lokomotiv původní řady E 499.2/150.

08.04.2006 - Olomouc hl.n.: "banán" úplně poslední - 151.027-0 na IC 540 "Hutník" Třinec - Praha hl.n. © PhDr. Zbyněk Zlinský

K dalším rekonstrukcím pak České dráhy přistoupily proto, že nedisponovaly vhodnými lokomotivami schopnými využívat traťové rychlosti 160 km/h na postupně budovaných koridorových tratích se stejnosměrnou trakční soustavou. V letech 1994 až 2003 celkem 13 strojů výchozí řady podstoupilo mnohem komplexnější modernizaci, než tomu bylo u původní přestavby lokomotivy 150.020-6. V průběhu těchto let se rozsah rekonstrukcí rozšiřoval a výrobní výkresy byly upravovány, takže jednotlivé lokomotivy nové řady 151 se od sebe v některých detailech liší.

Stroje dnešní řady 150 byly sice výkonem a převodováním postaveny na rychlost 140 km/hod, ale vlastně nikdy touto rychlostí nejezdily, protože velice zjednodušeně řečeno nebylo kde. Během posledních let se ale, jak už vyplynulo ze zmínky o řadě 151, situace změnila - ovšem nejen na kolejích. Postupně se totiž změnily také technicko-normativní podmínky pro provoz hnacích vozidel vyššími rychlostmi, takže nerekonstruované „banány“ měly stanovenu maximální rychlost jen 120 km/h. K úpravám na zvýšení jejich provozní rychlosti opět na hranici 140 km/h, ale už podle změněných technických předpisů, přistoupily ČD až v roce 2007.

28.10.2005 - Hradec Králové hl.n.: 150.024-8 čeká na další výkon © PhDr. Zbyněk Zlinský

Na stroje i.č. 025 a 015, které už dříve dostaly vlakový zabezpečovač LS 90 a elektronický rychloměr, byly v rámci jejich hlavní opravy v provozovně CZ LOKO Česká Třebová dosazeny tlumiče vrtivých kmitů mezi rám podvozku a hlavní rám lokomotivy (a odstraněny tlumiče původní na jednotlivých nápravách) a rekonstruovaná EDB. První z upravených lokomotiv byla vyzkoušena na páru rychlíků mezi Přerovem a Českým Těšínem dne 12.7.2007, druhá složila TBZ dne 15.8.2007. Rekonstruované lokomotivy byly později přeznačeny zvýšením inventárního čísla o 200.

Do konce roku 2007 pak měla být upravena také lokomotiva i.č. 024, ovšem dokončení její opravy ještě nějakou chvíli trvalo. Práce na ní zahrnovaly mimo jiné také opravu trakčních motorů, modernizaci strojovny, opravu stanovišť, pomocných pohonů, sběračů – a také nový lak, který si už opravdu zasloužila. Tou pověstnou třešničkou na dortu byly pak tabulky s novým označením: 150.224-4.

06.03.2008 - Česká Třebová: 150.224-4 před odjezdem směr Praha jako Lv 77 204 © M.Bednář

Dne 6.3.2008 se znovuzrozená lokomotiva vydala z České Třebové do své domovské provozní jednotky Praha-Vršovice. Snímky z její cesty najdete v galerii, která navíc obsahuje pro doplnění i něco snímků jak tohoto stroje před rekonstrukcí, tak také význačných zástupců obou řad starších.

Prameny a odkazy:
  1. „Atlas vozidel – Elektrické lokomotivy ČD a ŽSR", kolektiv autorů, Modellbahnpresse s.r.o., Zlín 2000
  2. "Malý atlas lokomotiv 2007", kolektiv autorů, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 2006
  3. Atlas lokomotiv
  4. „Lokomotivy řady 150 opět pro rychlost 140 km/h“, T.Kuchta, in „Železniční magazín“ 8/2007, M-Presse, Praha 2007
  5. CZ LOKO, a.s.

Titulní snímek: 150.224-4 v Zámrsku dne 6.3.2008 © M.Bednář

Galéria

Súvisiace odkazy