Jak přispívat na VLAKY.NET

2.1.2008 15:45 PhDr. Zbyněk Zlinský

Jak přispívat na VLAKY.NET

Vzhledem k tomu, že jsem nabyl už v minulosti určitých zkušeností coby autor přispívající na tyto stránky a od doby nedávné funguji také v roli jejich administrátora (ve skutečnosti redaktora či editora), dovolím si vám na počátku nového roku udělit několik rad. Bezprostředním impulsem k sepsání toho krátkého příspěvku mi je zkušenost zcela nová, kterou jsem ne zcela vlastním přičiněním získal.

 

 

 


Upozornění:

Podmínkou zveřejnění příspěvku je oslovení konkrétního člena redakce - podle vlastního výběru z nabízených kontaktů 


Dostalo se mi totiž možnosti vidět příspěvky některých našich členů, které redakce dostala během doby sváteční. Neměl jsem je ovšem pouze shlédnout, ale také realizovat čili „dát na sklo“ potažmo „vywebit“. Na počátku jsem se těšil, jak přidám zase něco nového, co bude zajímat naše čtenáře. Příspěvků bylo docela dost a na první pohled slibovaly bohatou nabídku. Na pohled druhý ovšem mé nadšení pro věc poněkud opadlo.

Zjistil jsem totiž, že prakticky všechny jsou v původním stavu nepoužitelné a potřebné redakční úpravy by byly takového rozsahu, který by i pro mou zaměstnáním nezatíženou osobu byl nepřijatelný. Nějak mne už dávno opustily představy, že smysl života spočívá v sisyfovské námaze s napravováním chyb a nedostatků jiných. Netvrdím, že se nadějní autoři dopustili oněch prohřešků schválně, spíš jde o podcenění formálních náležitostí, přecenění našich redaktorských schopností a možností a především o malou informovanost.

Je ovšem pravda, že formální pravidla pro přidávání příspěvků nejsou na našich stránkách nějak zvlášť nápadně vystavena. Skrývají se totiž na vstupu do galerií. Už z toho umístění vyplývá, že se týkají fotografií či jiných obrázků a nikoliv vlastních textů, nicméně nejvíce obtíží nám v redakci způsobují právě obrazové přílohy.
 
Takže si zopakujme i tady, jaké jsou zásady (vynucené především technicky) pro zasílání fotografií na VLAKY.NET: 
 1. náš editor vyžaduje formát snímků JPG,
 2. fotografie může mít největší rozměr (rozlišení) 1200 x 800 nebo 800 x 1200 pix,
 3. její datový objem nesmí přesáhnout 300 kB,
 4. každý snímek musí být pojmenován tak, aby bylo zřejmé, v jakém pořadí má být umístěn – nejlépe jen pořadovým číslem ve tvaru 001.jpg,
 5. je-li součástí příspěvku fotografií více, musí být uloženy do složky a komprimovány do archivu ZIP nebo RAR, jehož datový objem nesmí být větší než 10 MB,
 6. je-li velkých příloh více, musí být zaslány samostatnými maily,
 7. fotografie musí být opatřeny popisky ve zvláštním souboru (nikoliv tedy v názvu snímku).

Právě s pojmenováním fotografií a jejich popisky zápolíme nejvíce a napravování nedostatků, které vyžaduje někdy až detektivní práci, nás stojí mnoho času. Času, který bychom mohli věnovat něčemu užitečnějšímu. Přitom pro někoho, kdo chce být naším autorem, by nemělo být problémem dodat nám své dílo kompletní a okamžitě použitelné. Není ostatně nic tak složitého okoukat správné popisky z toho nepřeberného množství fotografií, které už na našich stránkách máme. Ale dejme tomu formální rámec.

Z popisku fotografie musí být zřejmé kdy, kde, co a kdo zvěčnil. Jeho znění by mělo vypadat asi takto:

 • Týmto vlakom sme sem dorazili, 2.5.2007, Poprad – Tatry © Jožo Krpatý
 • 2.5.2007 – Bratislava hl.st.: rušeň 350.019 ZSSK na čele EC 279 "Jaroslav Hašek" Praha hl.n. - Budapest-Keleti pu. © Jožo Krpatý

Na pořadí údajů v popisku nezáleží, ovšem s výjimkou autora, který je vždy na konci a pro urychlení vkládání i s oním znakem copyright. Popisky ke všem zasílaným snímků je nejlépe poslat ve formě listu aplikace Excel, tedy ve formátu XLS. Pak to může vypadat třeba takto:

Zobraz!

Ne všichni z vás ovšem tuto možnost mají, pak je možné popisky vytvořit jako prostý text aplikace Poznámkový blok (Notepad) či jiné, tedy ve formátu TXT. V tomto případě ovšem musí být dodržena zásada jedné mezery mezi číslem snímku a vlastním textem a také nepřerušení řádku pomocí ENTER (aby se dal jednoduše zkopírovat do formuláře editoru). Při použití tohoto způsobu vypadají popisky například takto:

Zobraz!

Pokud jde o samotný text reportáže či jiného příspěvku, zde už tolik technických problémů nebývá. Nicméně nevhodný formát souboru či příliš mnoho pravopisných chyb také někdy zdržují. Pojďme si tedy vyjmenovat několik hlavních zásad: 

 1. VLAKY.NET zveřejňují příspěvky v jazyce slovenském a českém; texty v těchto jazycích je třeba posílat pochopitelně psané textovým editorem pro příslušný jazyk, tedy s diakritikou; případné výjimky je třeba dohodnout předem,
 2. pro zasílání textů ke zveřejnění požadujeme formát DOC aplikace Word nebo už zmíněný prostý text formátu TXT; zcela nevhodné jsou formáty s tvrdě zalomenými řádky, např. PDF,
 3. naprosto nepřijatelné je posílat texty přímo v těle zprávy, protože se zpravidla deformují a nelze je zpracovat,
 4. i když do tvůrčí aktivity nikomu mluvit nechceme, měl by autor pamatovat vždy na úvodní odstaveček svého příspěvku, který se objevuje na hlavní stránce a pak při otevření zprávy nahoře tučným písmem,
 5. příspěvky by pochopitelně být vždy obsahově správné a pravopisně pokud možno bezchybné,
 6. pokud má autor zvláštní požadavky na grafickou úpravu textu popř. vložení obrázků či tabulek, je třeba tyto požadavky buď zvlášť specifikovat nebo musí být zřejmé ze zaslané předlohy (v textu uvést číslo obrázku přiloženého zvlášť),
 7. každý příspěvek musí být podepsán plným jménem autora a jeho nickem; na výslovné přání autora redakce zveřejní pouze nick.

Takže jsme si už pověděli něco o tom, co a jak posílat, ale ještě ne kam. Nejlépe, když si vyberete konkrétního redaktora na naší stránce kontaktů. Je ovšem vhodné zaslání příspěvku s oním redaktorem předjednat, aby dílo náhodou nezůstalo nezpracováno, když je dotyčný třeba dlouhodobě nepřítomen.

Další požadavek bude možná většině z vás připadat úsměvný, ale věřte, že vychází z nedobrých zkušeností reálného provozu naší redakce. Každý e-mail, kterým svůj autor příspěvek posílá, musí mít předmět charakterizující obsah sdělení a také obsahovat zprávu, čeho se příspěvek týká a co je uloženo v přílohách. Když totiž narazíme ve schránce na zprávy bez těchto atributů, asi nás těžko přimějí, abychom se jim neprodleně věnovali.

Tolik tedy několik rad formálních, ba spíše jen technických. Radit autorům pokud jde o fotografování či psaní si ovšem netroufám – to už je na nich. Zkusit si to může každý a já mohu na závěr jen popřát mnoho úspěchů (ale především nezbytné předcházející usilovnosti a vytrvalosti) všem, kdož se rozhodnou na tyto stránky přispívat. Všechny nové přispěvatele a jejich výplody rádi uvítáme.
 
Ale jak už to tak bývá, mám také špatnou zprávu: Od této chvíle nezveřejníme nic, co nebude splňovat formální požadavky, které jsem tady vypočítal. Redakce si rovněž vyhrazuje právo nezveřejnit kterýkoliv z obdržených příspěvků, jestliže nevyhoví po obsahové stránce redakčním záměrům či obecným etickým principům, a to i bez podrobného zdůvodnění.
Vzory ke stažení:

Súvisiace odkazy