Jak si poradit s obrázky v magazínu VLAKY.NET

» Návrat

Pridané: 30.11.2017 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

Jak si poradit s obrázky v magazínu VLAKY.NET Nejen nedávná souvislejší výměna názorů, ale hlavně opakované povzdechy a jiné projevy zklamání a nespokojenosti v různých sekcích diskusního fóra VLAKY.NET ukazují, že mnozí autoři i čtenáři příspěvků našeho internetového magazínu neustále zápasí s problémem, jak úspěšně vkládat a spokojeně prohlížet jeho obrazový obsah. Snad jim pomůže opakované vysvětlení a pár nových rad.

 

 

 

Zasílání obrázků do reportáží a galerií

Od roku 2008 bylo na této stránce zveřejněno několik návodů, kterak přispívat do našeho internetového magazínu, objasňujících, jak mají vypadat podklady ke zveřejnění.  První je dostupný z horní lišty jeho stránky přes první roletku nadepsanou Aktuality tlačítkem Ako prispievať . Pokud jde o fotografie, stanovil poněkud odlišné podmínky proti staršímu návodu, dostupnému z téže lišty přes roletku Galérie volbou Ako pridávať do galérie. Rozdíl se netýká samotných snímků, ale jejich popisků, což činí problémy jen začínajícím autorům reportáží, kteří už mají zkušenosti se zasíláním samostatných fotografií do tématických galerií. Nás však zajímají právě fotografie či jiné obrázky jako součást aktualit a reportáží. Jejich technické parametry byly relativně nedávno upraveny, jak jsme vás informovali.


K návodu je přístup z horní lišty naší stránky

V informaci se píše: Největší přípustný rozměr jsme zvedli z 1024×768 px na 1200×800 px, což odpovídá formátu 3:2. Přijímáme i fotografie orientované na výšku (800×1200) a další poměry stran, musí však být dodrženo, že nejdelší strana má maximálně 1200 px a kratší nejvýše 800 px. Například poměr stran 4:3 tedy nahrajeme v rozměru 1067×800 px, čtverec 1:1 nejvýše 800×800 px a širokoúhlé fotografie 16:9 maximálně 1200×675 px. Není to úplně přesné, systém bez problému akceptuje i rozměr 1200x900 pixelů. Co se tam výslovně nepíše, je to, že datová velikost souboru nesmí přesáhnout 300 kB. A také musí být zachován formát JPG. Ve skutečnosti však ani autor, který tato pravidla nedodrží, nemusí být odmrštěn, pokud je editor jeho díla schopen a ochoten zaslané snímky sám upravit.


Klikněte do náhledu a zobrazte snímek v originální velikosti!
(26.8.2017 - Hradec Králové: Dětská železnice © PhDr. Zbyněk Zlinský)

Předchozí obrázek demonstruje možná některými nepovšimnutou možnost, jak na VLAKY.NET prezentovat fotografii či jiný obrazový soubor bez jakýchkoliv omezení, tedy třeba i v originální velikosti a nesnížené kvalitě. Je ovšem nutno zdůraznit, že takovýto způsob je pro editora poměrně pracný a pro server množstvím dat zatěžující, takže zveřejňování velkých obrazových souborů pomocí odkazů z textu aktuality či reportáže by se nemělo stát běžnou záležitostí. Nicméně ta možnost tu je, což je rada pro ty fotografy, kteří se v diskusích občas vyjadřují, že nehodlají publikovat na stránkách, které jejich kvalitní výtvory przní. Na druhou stranu jsou zase fotografové tací, kteří z důvodu ochrany svých autorských práv zasílají své výtvory v rozlišení a kvalitě co možná nejnižší, aby je nemohl nikdo zištně zneužít.


K zasílání velkých souborů je dobré využít internetových zásilkových služeb

Datová velikost fotografií pro VLAKY.NET však není omezena jen kvůli jeho samotnému serveru, ale také pro potíže, které působí jejich odesílání autorovi a přijímání editorovi. E-mailová komunikace v tomto směru má svá vlastní formální omezení i praktické meze. Proto je dobré datově objemné zásilky svěřit některé z internetových zásilkových služeb, z nichž v našich zemích nejoblíbenějšími jsou Úschovna  a Letecká pošta. Podobnou možnost poskytují i různá cloudová úložiště, jako třeba tuzemský server Ulož to. Ale k této problematice se dostaneme ještě později v jiné souvislosti. Tuto kapitolu, týkající se výhradně stávajících a zejména potenciálních přispěvatelů do našich aktualit, reportáží a tématických galerií, můžeme ukončit a přikročit k problematice svým dopadem zřejmě mnohem širší.


Jedna z opakujících se výměn názorů na „ožehavé“ téma

Vkládání obrázků do diskusních příspěvků

Předchozí snímek obrazovky ukazuje situaci, která se čas od času opakuje: kdosi si v diskusním fóru VLAKY.NET stěžuje na omezení platná pro vkládání obrázků do diskuse a vyvolá tak výměnu názorů na toto téma. Častější je ovšem případ, kdy se někomu nepovede vložit fotografii či jiný obrázek a buď svůj pokus zopakuje, leckdy opět marně, nebo to nechá být a jeho diskusní příspěvek postrádá nejen obrazové doplnění, ale občas i smysl. Přitom by k tomu nemuselo dojít, kdyby respektoval pravidla, uvedená na konci formuláře pro vkládání diskusních příspěvků. Ta praví, že uploadovat lze jen soubory ve formátu JPG a jejich velikost nesmí přesáhnout 150 kB. Jestliže jednu z těchto podmínek nedodrží, dočká se po přidání diskusního příspěvku negativní systémové odezvy: 


Hlášení o chybě při vkládání obrázku

Jak tomu předejít? Než tuto otázku zodpovím, upozorním na fakt, že výše zmíněná pravidla nijak neomezují rozměry vkládaných obrázků. Omezené však je jejich zobrazení, které má maximální šířku 800 a maximální výšku 600 pixelů. Větší obrazové soubory systém na tuto velikost automaticky upraví, ty menší pak zobrazí v rozměrech původních. Častější ze dvou možných chyb (vedle jiného formátu než JPG) je překročení datové velikosti uploadovaného souboru, stačí o 1 kB a systém jej odmítne. V reakcích na tyto chyby se tu a tam v různých diskusích objevily rady, jaký postup použít k tomu, aby se jim předešlo. K úspěchu pochopitelně nevede snaha některých diskutujících minimalizovat rozměry obrázku. Tím sice sníží i objem dat, ale ne vždy pod cílovou mez - a navíc na obrázku není skoro nic vidět:


Zmenšení snímku ze 3456x2304 na 150x100 px sice přineslo i snížení datového
objemu ze 6 367 na 40 kB, ale ...

Přesto je užitečné původní obrazový soubor zmenšit na výše zmíněný maximální systémový rozměr 800x600 pixelů. Druhým krokem k úspěšnému vložení obrázku do diskuse je snížení jeho datové velikosti zvýšením komprimace souboru JPG (neboli snížením jeho kvality). K tomu slouží příslušné nástroje různých programů na úpravu fotografií, ba i některých prohlížečů. I když se omezíme na software, který je k dispozici zdarma, lze vhodných instrumentů najít přehršel. Možná je máte i doma, aniž o tom víte – jako součást programového vybavení vašeho počítače nebo fotoaparátu. Já sám k danému účelu používám sice už velice starý, ale svou jednoduchostí nepřekonaný (a nepřekonatelný) prohlížeč ACDSee Classic verze 2.43. Jeho vadou je snad jen to, že se už dávno nedá legálně pořídit.


ACDSee Classic umí hromadně měnit jiné formáty na JPG a stanovit stupeň komprese

Obraťme tedy pozornost k programům dostupným. Součástí starších verzí MS Office byla aplikace Picture Manager, která sice z novějších zmizela, ale je dostupná samostatně. V ní je příslušný nástroj ke komprimaci obrázků dostupný cestou ObrázekKomprese obrázků … - Komprimovat pro: - Webové stránky (nebo jiné použití). Nevýhodou je nemožnost jemnějšího „ladění“ komprese, ale pro náš účel to nemusí vadit. Z bezplatných programů mohu doporučit PhotoFiltre, který má k našemu účelu jednu obrovskou výhodu pro roztržité a zapomětlivé diskutéry – možnost změny komprese je u něj neoddělitelně spojena s ukládáním obrázku (třeba po změně velikosti). Tedy za předpokladu, že uživatel programu upraví jeho základní nastavení: Nástroje - Předvolby ... - Komprese - Dotázat se uživatele.


Aktuální datová velikost obrázku je vidět po kliknutí na tlačítko náhledu

Na tomto místě je vhodné upozornit, že ve svém počítači či obdobném zařízení nemusíte mít žádný program na úpravu obrazových souborů, a přesto můžete požadavkům na jejich vkládání do příspěvků na diskusním fóru VLAKY.NET vyhovět. Existují totiž také externí nástroje k tomuto účelu, které fungují v prostředí internetu a srovnatelné služby poskytují online a zdarma. Jeden takový je k dispozici na webu Resizer.cz. Najdeme jej v jeho horní liště pod tlačítkem Úprava fotky a jeho použití je snadné. Svůj soubor do programu vložíme pomocí tlačítka Načíst obrázek a pak můžeme změnit jeho rozměr (na panelu úplně dole) i velikost souboru (nahoře). Trochu nešikovné je, že změněné údaje se projeví až po kliknutí na tlačítko Uložit obrázek, ale nic nám nebrání, abychom nastavení změnili a ukládání zopakovali.


Změna rozměrové a datové velikosti snímku na webu Resizer.cz

Podobných online editorů obrázků můžeme na internetu najít mnohem víc, přičemž některé jsou tak či onak spojeny s už výše zmíněnými cloudovými úložišti a webovými aplikacemi pro sdílení fotek. Ale ty samotné mohou napomoci překonat limity spojené s vkládáním obrázků do našich diskusí jinak. Jestliže se autor diskusního příspěvku nespokojí s jejich závaznými rozměry a (nízkou) kvalitou, může do diskusního příspěvku vložit místo obrazového souboru jen odkaz, vedoucí k jeho našimi pravidly neomezené verzi, umístěné kdesi v internetovém prostoru, v nějakém veřejném úložišti. Ti, kdož spravují vlastní webové stránky, to mají samozřejmě jednodušší. Já sám tímto způsobem „zneužívám“ VLAKY.NET nicméně častěji v případě, když potřebuji v diskusi zveřejnit nějaký soubor neobrazový.  


Příklad použití odkazu na jinde uložený soubor v diskusním příspěvku

Je ovšem pravda, že i ty odkazy dělají některým přispěvatelům problémy. Úspěšný odkaz na jiný zdroj je třeba vytvořit takto: Do textu okopírovat úplnou internetovou adresu, za níž nesmí být interpunkční znaménku ani po mezeře adresa další, jinak by je odkaz, který se po přidání příspěvku vytvoří automaticky, pohltil a stal se neplatným. Pokud má příspěvek obsahovat odkazů více, musí být každý další v samostatném odstavci (oddělen stisknutím klávesy ENTER); v opačném případě bude ten následující nefunkční. Ale to už je cosi navíc. Tuto kapitolu uzavírám poučením, že naše diskuse neslouží k prezentaci fotografií krásných, ale jen ilustračních. Proto je vytvořena tak, jak je. V tuto chvíli není třeba bádat nad tím, jak to změnit, ale jen se snažit v intencích daných možností jí efektivně využít.  


Ani sekce „Fotomix“ není náhradou našich tématických galerií či fotoreportáží

Prohlížení obrázků:

To moje předchozí tvrzení, které možná někoho pobouřilo, platí i pro galerie fotografií, které jsou součástí aktualit a reportáží nebo existují jako samostatné tématické celky. O jejich omezení a dalších okolnostech vkládání obrázků pojednala první kapitola. Tato závěrečná bude věnována prohlížení fotografií a dalších obrazových souborů, které tvoří obsah našich galerií. Nedávno se totiž ukázalo, že i to může někomu působit problémy a vyvolávat snahu o změnu daného stavu. Jak už to tak v našem magazínu bývá, v úvodu už zmíněná výměna názorů měla svůj počátek v diskusním příspěvku. vloženém pod článek o čemsi docela jiném. Prvotní hybatel toho odbočného diskusního ramene si postěžoval, že se mu galerie k reportáži špatně prohlíží na „moderních zařízeních“ a navrhoval její změnu.   


Na počátku výměny názorů byla tato galerie

Přiznám se, že žádné „moderní zařízení“ nevlastním, na mém obstarožním stolním počítači se dotyčná galerie (i všechny ostatní) zobrazují naprosto korektně a potřebu stanovení jednotné výšky obrázků, jak dotyčný požadoval, nepociťuji. V následující diskusi padlo z mé i dalších stran několik návrhů, jak si údajně problematické snímky prohlédnout bez potíží. Nejjednodušším způsobem je obejít lightbox a z náhledu si zájmový snímek otevřít v novém okně nebo v nové záložce či panelu (podle konkrétního prohlížeče). Má to ovšem tu nevýhodu, že tak nelze plynule přecházet z obrázku na obrázek a navíc neuvidíme popisek. (Proto mi také víc vyhovoval předchozí způsob zobrazení galerií, který sice neumožňoval jev první, ale zachovával ten druhý). Ale někomu to určitě vyhovovat bude.  


Otevření fotografie v novém okně pomocí pravé klávesy myši

Dalším navrhovaným řešením byla změna velikosti zobrazení fotografie v lightboxu pomocí klávesové zkratky CTRL+ (pro zvětšení) a CTRL- (pro zmenšení). Jednodušší a hlavně jemnější variantu téhož poskytuje kombinace stisknuté klávesy CTRL a otáčení kolečka myši – od sebe pro zvětšení, k sobě pro zmenšení. To ovšem platí pro klasické počítače a notebooky, které jsou zmíněnými hardwarovými prostředky vybaveny, ale „moderní zařízení“ by měla stejné nebo podobné postupy umožňovat také, jinak by se dalo s úspěchem pochybovat o jejich modernosti či užitečnosti. Nápad měnit technické řešení naší galerie kvůli nedostatkům zařízení k jejich prohlížení mi připomíná podnět několika čtenářů s vadou zraku, aby se knihy tiskly většími typy, který vznesli místo toho, aby zvážili výměnu svých brýlí.


Editor aktualit a reportáží by mohl být také komfortnější, ale není …

Možná někomu připadám tvrdý, ale s editory těchto stránek se jejich systém také nijak nemazlí. V některých ohledech je málo komfortní, ba přímo nepřátelský. Ale musíme pracovat s tím, co máme. Kdysi avizovaná proměna webu je zdá se v nedohlednu, a také jiné změny, o nichž se v redakci nedávno diskutovalo, zjevně v blízké budoucnosti nehrozí. Za daných okolností, které raději nebudu dále rozebírat, jsou tudíž návrhy na různá technická vylepšení našeho stávajícího systému zbytečné. Proto byl můj článek koncipován v duchu učení stoiků: nemůžeme-li změnit věci samé, změňme svůj přístup k nim. Nežádej, aby se věci děly, jak chceš, ale chtěj, aby se věci děly tak, jak se dějí, a bude ti v životě dobře, pravil prý Epiktétos. Já po jeho celoživotním štěstí netoužím, jen po klidu k práci na VLAKY.NET (a oddechu po ní). A totéž přeji i vám.

Úvodní obrázek: Změna velikosti zobrazení stránky VLAKY.NET – koláž © PhDr. Zbyněk Zlinský

PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 69     Stránky: / 4     Výpis:    
» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 4 026 7.12.2017 11:37
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Jak si poradit s obrázky v magazínu VLAKY.NET

Mám 19" displej. když chci mít dobře čitelný text, tak Ctrl + aspoň jednou, jenže v tu ránu je z fotky matlanina. Bohužel snaha o zlepšení veškerá žádná, jen moudra typu: Když se vám to nelíbí, trhněte si protézou. Trhnu a nic sem nepošlu, i když bych měl co.

» Cmelak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 4 518 3.12.2017 18:50
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Jak si poradit s obrázky v magazínu VLAKY.NET

Neviem v cim som bol vedla, ale je to vedlajsie. Tie rozmery fotiek su vyhradne vo vasich rukach - a nie v technike.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 3.12.2017 17:24
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Aj tu vidiet ze nebol pritomny ani jeden uzivatel ...

Pravdu sice nemáš, ale ono je to stejně jedno.

Abych nebyl špatně pochopen: Já sám snímky zabírané na výšku rád nemám a snažím se tak sám nefotit. U editace článků a tvorby galerií mi vadí (stejně jako panoramatické snímky). Jenže uznávám, že vše se nemusí řídit mým názorem, a tak si v této otázce hraji na ďáblova advokáta.

A stejné je to ve věci změny systém našeho webu. Nejsem proti nim - i když jeho hlavní nedostatky vidím v mnoha jiných věcech, ne ve velikosti obrázků. Ale také nemohu udělat nic pro ně. (Leda snad dál házet hrách na stěnu, jenže děti v centrální Africe hladoví a tak vůbec ...)

» Cmelak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 4 518 3.12.2017 16:58
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Jak si poradit s obrázky v magazínu VLAKY.NET

Aj tu vidiet ze nebol pritomny ani jeden uzivatel, ktory by mal monitor väcsi ako 1080 pixlov ( aj tych bolo malo) na vysku, tj obrazy s väcsou vyskou uz tam nebudu cele a budu chybat ovladace alebo popis.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 3.12.2017 16:53
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Na webe bezi google analytics ...

To mne nenapadlo. Nicméně (o tom nakonec můj článek je) v dohledné době se zjevně žádná opatření nechystají, takže ...

Prvních 30 výsledků:
RE: Na webe bezi google analytics ... RE: Na webe bezi google analytics ... RE: Na webe bezi google analytics ...

» Cmelak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 4 518 3.12.2017 16:52
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Jak si poradit s obrázky v magazínu VLAKY.NET

O tom tu hovorime uz mesiace ( nielen v tomto topicu). Ja mám v studiu monitory s rozlisovackou 3.840 x 2.160 Pixlov, ale tam takmer nikdy sa nepozerám na vlaky net. Na to staci bohate tablet.


Inak s tym google analytics je dobry nápad ( uz som aj zabudol pritom pred rokmi som to pravidelne pouzival).

» qwertr Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 699 3.12.2017 13:18
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Jak si poradit s obrázky v magazínu VLAKY.NET

Zbynek > Pri monitoroch mas napr na alze pomer monitorov ktore maju FulHD k ostatnym monitorom 2:1. Pricom FulHD mas 1980 x 1090. To su aj sialene nudle ktore su v rozlisenie 2550 x 1440.
Pri tabletoch je viacej tabletov ktore maju na vysku viace ako 1090 px.

Dominik > Ono je problem s vyskou v tom, ze pokial maz vysoky obrazok, tak sa ti stracaju popisy obrazkov a aj ovladacie prvky.

Ci 800 px na vysku alebo 1200 px. Na webe bezi google analytics. Tam sa da zistit ja rozlisenie zariadeni. Takze by sa mala dat urobit statistika a podla toho sa zariadit.

» Dominik.HK Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 1 096 2.12.2017 22:13
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Jak si poradit s obrázky v magazínu VLAKY.NET

Tak snad když fotku na výšku nevidím celou, není problém si poklepat Ctrl-, abych ji celou viděl. Na 100% velikost se dostanete zpět Ctrl + 0. Fotek na výšku snad tolik není.

Zrovna interiéry jsou věc, která na internetu moc často není. Všichni fotí vozidla zvenčí, ale najít foto vnitřku dá často práci. A když se někomu galerie nelíbí, tak ať si ji radši neprohlídne. Mně osobně spíše naštve, když si přečtu nějaký poutavý cestopis a pak pod ním najdu jen 40 nebo 50 fotek. Ale to je věc názoru.

Informaci o změně pravidel posílal Mayo všem redaktorům. Já jsem ji pak přetlumočil pro veřejnost. Že teď někdo tvrdí něco, co Mayo neodsouhlasil, je věc hodná důrazného upozornění.

Ale více patlat to nechci. Když z této diskuze přepnu na e-mail, vidím litanie na to, jak dotyčné osoby diskuze na VN odpuzují a jak přestanou psát. Mně se v tomto prostředí také nechce být a je jen otázkou času, kdy odsud zdrhnu. Drmolení některých diskutujících ještě překousnu, ale na hádání se v rámci redakce chuť nemám. Ve volném čase do sebe nenechám takto navážet. Jen varuji, že až mě odsud vyštvete, odejde se mnou i skupina kvalitních autorů, kteří mi posílají články ke zveřejnění. A není to jen ten "nenáviděný" SZKV, který už skoro lituje, že v tomto postředí zase něco vydal. Konkrétní jména ale vy nevidíte.

Tečka. Na další komentáře se už nedívám a jdu dělat něco užitečnějšího. Třeba vkládat články, které mi v poště visí už přes týden a o jejich kvalitě si jsem jistý.

» Cmelak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 4 518 2.12.2017 20:59
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Jak si poradit s obrázky v magazínu VLAKY.NET

To uz je vasa vec, ci chcete pozerat na fotky per partes, alebo ako na celok. Alebo vylucte stojate formaty, lebo nepasuju.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 2.12.2017 20:02
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: monitor, ktory ma na vysku viac ako 1000 pixlov?

To by bylo sice zajímavé, ale kolik z těch tisíců návštěvníků by bylo ochotno v anketě odpovědět? Já mám ostatně monitor vcelku mrňavý, s rozlišením 1 440 x 900 px. Jenže ono nejde ani tak o samotnou výšku, ale o možnost prohlížet si detaily snímku - a když mám fotografii branou na výšku požadovaného poměru stran o výšce 800 px, pak je její šířka pouhých 534 px. Co je na ní vidět?

nasledujúce príspevky »