O spoločnosti OKD Doprava

10.12.2007 8:15 Marek Kováč

O spoločnosti OKD Doprava

V roku 1952 vznikol národný podnik OKR-Doprava, ktorý bol špecializovanou organizáciou pre rozvoj a riadenie povrchovej dopravy v ostravsko-karvinskom uhoľnom revíri, prevádzkujúcu Banskú vlečku a diaľničné dopravné prostriedky. V roku 1954 sa rozšírila činnosť o údržby a opravy železničných tratí. V roku 1955 prevzala spoločnosť ďalšie časti parku diaľničných nákladných vozidiel Ostravsko-karvinských dolov (OKD).

V roku 1961 vstupuje do oblasti odvalového hospodárstva prevzatím centrálneho odvalu Zárubek. Rok 1967 – výkony železničnej vlečkovej prevádzky na nových budovaných doloch ČSM, Paskov, Staříč a Darkov vlastnými náležitosťami. V roku 1968 prevzali úsek Košicko-bohumínskej dráhy od vtedajších ČSD, potom následne ďalšie traťové úseky ležiace na území postihnutom dolnými poklesmi.

V roku 1972 zahájili prevádzku v novom vlečkovom areáli Elektrárne Dětmarovice – je to prvá významná aktivita smerujúca mimo OKD. V roku 1974 prevzali zodpovednosť za riadenie a koordináciu železničnej a diaľničnej dopravy v rámci celého ostravsko-karvínskeho revíru. V roku 1977 zahájili proces začleňovania vlečiek všetkých dolov, upravovní a koksovní OKD do OKD, Doprava – úplná centralizácia železničnej vlečkovej dopravy bola dokončená v roku 1979. V roku 1980 je počiatok kvalitatívneho zlomu v prevádzke železničnej dopravy smerom k rozvoju vlakovej dopravy, a to i so vstupom verejnú drážnu sieť a k prevádzaniu prepravy hlušín a odpadov z dopravy diaľničnej na železničnú. V roku 1986 bolo zahájené postupné preberanie železničnej prevádzky na BDR a Prostřední Suché od ČSD. V roku 1987 bola zahájená prevádzka plniacej stanice zemného plynu v Horní Suché – bol to prvý krok v zavádzaniu plynofikácie diaľničnej dopravy. V roku 1988 sa rozšírila činnosť o ťažbu a zušľachťovanie čiernouhoľných kalov. V roku 1994 vznikla akciová spoločnosť OKD, Doprava, ktorá nadväzovala na tradície národného podniku OKR-Doprava. V roku 1996 rozširujú ponuku služieb železničnej dopravy, postupne potom celého komplexu dopravných a manipulačných služieb mimo rámca ostravsko-karvinského regiónu, v rokoch 1996 až 1999 tak vznikajú nové prevádzkové celky v lokalitách Hodonín, Poříčí, Mělník, Kladno, Prachovice, Břeclav, Přerov. Taktiež je zahájená prevádzka verejnej železničnej dopravy na trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem.V roku 1997 štartuje intenzívny rozvoj kombinovanej dopravy, prevádzkovanej na báze prepravného systému využívajúceho výmenných nadstavieb ACTS a železničných a diaľničných dopravných prostriedkov. V roku 1988 uskutočnenými zmenami majetkových súčastí v OKD, a.s. sa OKD, Doprava, a.s. stáva súčasťou skupiny KARBON INVEST. V roku 2005 spoločnosť získala Zlatý certifikát za certifikáciu QMS, EMS a SMS pre celú spoločnosť.

 

Vznik

OKD, Doprava, akciová spoločnosť vznikla dňa 1. januára 1994 a je pokračovateľom tradície podniku OKR-Doprava.

Vlastnícka štruktúra

Spoločnosť má jediného akcionára: New World Resources B.V.

Predmet podnikania

Svojím zákazníkom ponúka OKD, Doprava, akciová spoločnosť komplexné riešenie dopravných a prepravných požiadaviek v najužšej naviazanosti na technológiu výroby a odbyt produkcie.

 • železničná doprava
 • prevádzkovanie železničných dráh a drážnej dopravy
 • prenájom železničných vozňov a lokomotív
 • údržby a opravy koľajových vozidiel
 • diaľničná nákladná doprava
 • údržby a opravy diaľničných vozidiel
 • prevádzkovanie plniacich staníc zemného plynu
 • kombinovaná doprava s využitím kontajnerov ACTS
 • zasielateľstvo (špedícia)
 • údržba, výstavba a rekonštrukcia železničných tratí
 • prevádzka stavebných a zemných strojov pre manipuláciu s hromadnými substrátmi
 • predaj a servis nákladných vozidiel Tatra
 • ťažba, úprava a zušľachťovanie čiernouhoľných kalov
 • nakladanie s odpadmi

 

 

Železničná doprava

OKD, Doprava sa radí k najväčším súkromným železničným dopravcom v Českej republike, disponuje vlastným parkom takmer 100 lokomotív jedenástich rôznych rad (181, 703, 709, 720, 721, 740, 752.6, 753.7 , 770, 771 a MUV 69.3), a viac než 2000 železničných nákladných vozňov dvadsiatich dvoch rôznych rad (Eas-u, Es, Fall, Falls, Falls – sk. 67, Falls – sk. 54, Falls-z, Facc, Faccpp, Faccs, Fcc, Kbkks, LH, Nass, Res, Slps – sk. 10, Slps – sk. 66, Sps, Ua – sk. 23, Ua – sk. 63, Uacs – sk. 11 a Uacs – sk. 51)

Technické ošetrovanie, revízia, údržba a opravy rozsiahleho vozňového parku sú zabezpečované vo vlastných rušňových depách, dielňach a opravovniach železničných vozňov. Kvalita poskytovaných služieb je podložená certifikátmi systémového riadenia akostí podľa noriem.

Nákladná doprava

 • prevádzka dráhy a drážnej dopravy na vlastných vlečkách i na vlečkách iných spoločností
 • prevádzka drážnej dopravy na významných úsekoch celoštátnych a regionálnych dráh verejnej železničnej siete
 • prenájom železničných vozňov a lokomotív
 • údržba a oprava koľajových vozidiel
 • železničná špedícia

Železničná špedícia

OKD, Doprava zabezpečuje špedičné služby pre Českú republiku i zahraničie. Špedícia OKD, Doprava zabezpečuje prepravu tovaru ako vlastnými dopravnými prostriedkami, tak aj v spolupráci so zmluvnými dopravcami po železnici, diaľnici i kombinovanou dopravou.

 

Kde na Slovenku môžete vidieť vlaky OKD, Doprava, a.s.

Momentálne neviem, kadiaľ chodia vlaky OKD, Doprava. Avšak najčastejšie ste ich mohli stretnúť na trati číslo 120 Žilina – Bratislava v staniciach Nové Mesto nad Váhom, Leopoldov, Trnava, Cífer, Šenkvice, Pezinok a Bratislava-Rača, jedného času dokonca v žst. Bytča a žst. Ilava. Taktiež ich bolo možné vidieť na tratiach 110 Bratislava – Kúty – Břeclav, 116 Trnava – Kúty, 121 Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce, 140 v žst. Bystričany a žst. Zemianske Kostoľany a na trati 141 Leopoldov – Kozárovce. Občas sa vyskytli aj na trati 132 v úseku Bratislava hl. stanica – Bratislava-Petržalka a taktiež sa občas vyskytnú aj na tratiach 127 Mosty u Jablunkova ČD – Čadca – Žilina a 125 Púchov – Lúky pod Makytou – Horní Lideč ČD.

Galéria