Pětiletka s reklamou

20.7.2007 17:09 PhDr. Zbyněk Zlinský

Pětiletka s reklamou

Počátkem června tohoto roku uplynulo tak nějak nepovšimnuto jedno zajímavé výročí. Dne 10.6.2002 vyjela z pražského hlavního nádraží do Bohumína v čele vlaku SuperCity 503 "Manažer" lokomotiva 151.001-5 v novém netradičním nátěru, který budil zaslouženou pozornost. Šlo totiž o první použití celoplošné reklamy na železničním hnacím vozidle nejen u Českých drah, ale ve „východních“ evropských zemích vůbec.

Zadavatelem reklamy byla energetická společnost ČEZ a jejím námětem propagace obchodní značky „Duhová energie“, kterou tato společnost zavedla v souvislosti s připravovaným otevírám trhu s elektřinou. Ve společné tiskové zprávě společnosti ČEZ a Českých drah byl význam tohoto počinu patřičně zdůrazněn:
Energetická společnost ČEZ se stala první firmou v rámci Střední a Východní Evropy, jejíž produkt bude propagován i prostřednictvím reklamní lokomotivy Českých drah. Na našich tratích se tak objeví "Duhová lokomotiva", která bude propagovat Duhovou energii společnosti ČEZ.
Reklamní plochy na železničních vozidlech nabízí v Evropě pouze několik železničních společností ve Švýcarsku, v Německu a v menší míře i v Nizozemí a Itálii, ojediněle také v Rakousku (např. podpora nástupu Eura) a Norsku (zimní OH). České Dráhy se tak zařadily mezi progresivní železnice s alternativním způsobem získávání finančních prostředků na vlastní provoz.
Reklamní plochu vybrané lokomotivy České dráhy pronajaly ČEZu prostřednictvím své specializované dceřiné společnosti RAILREKLAM, spol. s r.o. a o vlastní provedení reklamního nátěru se pak podělilo několik pracovišť. Lokomotiva nejprve dostala nový lak II PUR LLF v lakovně olomouckého depa (dnes místní provozní pracoviště oprav DPOV, a.s., Přerov), její grafickou úpravu připravila agentura Young & Rubicam a grafický a produkční ateliér Milfait MSW provedl samotný reklamní nátěr metodou airbrush (americkou retuší). Ten byl ještě na závěr ošetřen proti poškození antigrafiti lakem. 

„Duhovka“ se stala zaslouženě předmětem obdivu široké veřejnosti, o pronásledování železničními fotografy nemluvě. Ti si ovšem na další podobný objekt na našich kolejích museli počkat poměrně dlouho. Až dne 20.9.2005 se na pražském hlavním nádraží oficiálně představila lokomotiva 363.078-7 v reklamním nátěru propagujícím Český olympijský tým (Czech Team). Zadavatelem reklamy byl Český olympijský výbor, jenž takto hodlal propagovat olympijské hry 2006 v Turíně a 2008 v Pekingu a také vyjádřit dík partnerům, kteří podporují české olympioniky. Její první výkon v reklamních barvách pak stál za to – druhého dne odjela Prahy do Chebu v čele legendárního vlaku "Venice Simplon - Orient – Express“. Práce na této lokomotivě probíhaly opět v olomoucké lakovně, tentokrát ovšem za účasti grafického studia Konting, které provedlo nástřik metodou airbrush, a firmy Communic Research, zajišťující se společností RAILREKLAM nalepení doplňků. Siluety sportovců na bočnicích byly připraveny ve dvou verzích, pro hry letní i zimní, z nich byla použita vzhledem k blížícím se ZOH 2006 v Turíně varianta zimní. Autorem návrhu reklamní úpravy stroje byl opět Jiří Milfait a spolupráce jeho i ostatních výše zmíněných realizátorů pokračovala také na dalších reklamních nátěrech lokomotiv Českých drah, které na sebe tentokrát už nenechaly dlouho čekat.

Třetí reklamní lokomotiva ovšem tak trochu odporovala principu „nový nátěr za cizí prachy“, protože s ní České dráhy propagují samy sebe, resp. svou připravovanou dceřinou společnost ČD Cargo. Stroj 363.015-9 v novém šatě dne 14.11.2005 pokřtil (pochopitelně opět na pražském hlavním nádraží) herec Radoslav Brzobohatý, sám velký příznivec mašinek. Po ní ovšem následoval pro společnost RAILREKLAM naopak docela slušný kšeft – do reklamních barev jediného zadavatele bylo převlečeno hned 6 lokomotiv. V období od ledna do dubna roku 2006 se objevily na kolejích v jednotném nátěru Poštovní spořitelny. Šlo o stroje 151.014-8, 362.119-0, 362.121-6, 362.166-1, 363.086-0 a 363.127-2 a jako první z nich byla dokončena dne 24.1.2006 lokomotiva 362.119-0, jako poslední pak vyjel na koleje dne 22.4.2006 „banán“ 151.014-8. Čtyři tyto „poštovky“ se pak 18.5.2006 setkaly pro pózování fotografům ve vršovickém depu. Setkání nebylo snadné zorganizovat, neboť stroje jsou dislokovány ve třech DKV (Brno, Plzeň a Praha).

A následovalo další hromadné převlékání kabátku, tentokrát šlo o uniformu skupiny ČEZ. No, uniformu… Ve skutečnosti je každá z pěti lokomotiv trochu odlišná, neboť na jednotném oranžovém podkladu je k vidění jeden až pět stříbrných blesků, které symbolizují produkci zadavatele reklamy. Jako první byl dne 29.8.2006 dokončen v dílnách společnosti Olpas Krnov nátěr jednobleskového „peršingu“ 163.093-8, jako poslední pak byl dne 20.10.2006 v Olomouci dohotoven pětibleskový „banán“ 151.019-7. Mezi tím byly do tohoto nátěru postupně uvedeny stroje 363.019-1 (dva blesky), 363.021-7 (tři blesky) a 163.030-0 (čtyři blesky). Dnem 31.12. 2006 naopak vypršela smlouva na „duhovku“ 151.001-5, která ovšem mezi tím „duhovkou“ vlastně být přestala – na jaře roku 2006 bylo původní logo „Duhové energie“ přelepeno novým logem společnosti ČEZ.

Dalším objednatelem celoplošné reklamy na lokomotivě ČD se stalo vydavatelství Grand Princ, vydávající pro ČD společenský dvojmagazín Grand Expres/ČD pro Vás. A právě motiv z titulní strany magazínu posloužil jako východisko grafického návrhu – a když na něm byla zobrazena Lucie Vondráčková, není divu, že právě ona se stala kmotrou stroje 363.039-9 při jeho křtu na pražském hlavním nádraží dne 31.10.2006. Tato reklamní lokomotiva však už neměla daleko k „samoprezentaci“ Českých drah, která se naplno projevila u lokomotivy další, tentokrát propagující přímo produkty tohoto dopravce. Lokomotiva 151.001-5 totiž dostala už svůj druhý reklamní nátěr, v němž pro změnu rozváží po kolejích nutkavou potřebu použít vlaky vyšší kvality EUROCITY/INTERCITY. Takto nově vyzdobena odjela poprvé dne 11.4.2007 z Prahy hl.n. do Žiliny v čele EC 127 „Fatra“. Její koloběh z prvního na poslední místo v řadě reklamních nátěrů tak symbolicky znamenal také dosavadní (a jistě také dočasné) uzavření procesu přerodu firemní tváře mašinek ČD v cosi exotického.

Ale v popisu událostí jsem vynechal ještě jednu reklamní lokomotivu, která je vlastně teprve onou zatím poslední, v pořadí šestnáctou, a navíc se vymyká komerčnímu modelu oněch ostatních. Dne 19.3.2007 byla na obvyklém místě pokřtěna „kuřecí lokomotiva“, tedy stroj 363.084-5 v barvách sbírky „Pomozte dětem“, společného projektu České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti. Provozování této pojízdné reklamní plochy i vlastní nátěr jsou darem Českých drah a společnosti RAILREKLAM onomu záslužnému dílu. 

Přehled reklamních lokomotiv ČD
lokomotiva
do provozu
DKV
reklama
poznámka
151.001-5
10.06.2002
Praha
ČEZ, Duhová energie
do 31.12.2006
363.078-7
20.09.2005
Plzeň
ČOV, Czech Team
 
363.015-9
14.11.2005
Brno
ČD Cargo
 
362.119-0
24.01.2006*
Brno
Poštovní spořitelna
 
362.121-6
02.- 04.2006
Brno
Poštovní spořitelna
 
362.166-1
02.- 04.2006
Brno
Poštovní spořitelna
 
363.086-0
02.- 04.2006
Plzeň
Poštovní spořitelna
 
363.127-2
02.- 04.2006
Plzeň
Poštovní spořitelna
 
151.014-8
22.04.2006*
Praha
Poštovní spořitelna
 
163.093-8
04.09.2006*
Ústí nad Labem
ČEZ
1 blesk
363.019-1
11.09.2006*
Brno
ČEZ
2 blesky
363.021-7
20.09.2006*
Brno
ČEZ
3 blesky
163.030-0
03.10.2006*
Ostrava
ČEZ
4 blesky
151.019-7
01.11.2006
Praha
ČEZ
5 blesků
363.039-9
31.10.2006
Brno
Grand Princ
 
363.084-5
19.03.2007
Plzeň
Pomozte dětem
 
151.001-5
11.04.2007
Praha
ČD, EC/IC - 160km/h
druhý nátěr
Poznámky:
 *) dokončení nátěru
Uvítám každou pomoc při upřesnění či doplnění dat.

Stroje s celoplošnou reklamou vnesly nepochybně trochu barev a jasu do šera lokomotivního parku ČD, postaraly se o rozruch mezi příznivci železnice a způsobily také nejednu radost i strázeň železničním fotografům. Věřme též tomu, že splnily a plní také své prvotní poslání: vnutit občanstvu jakýsi produkt či myšlenku. Nicméně jejich přínos pro České dráhy samotné je zřejmě nesporný, přinejmenším v oblasti zajištění údržby těchto pojízdných reklamních ploch. Proto si snad můžeme přát jen to, aby se jejich flotila rozrůstala i v této další pětiletce.

Poděkování:
 
Za poskytnutí snímků děkuji Radku Hořínkovi a Václavu Vyskočilovi. Bez jejich přispění by nebyla následující galerie úplná.
 
Prameny a odkazy:
 
  1. České dráhy, tiskové centrum
  2. RAILREKLAM
  3. Provozní pracoviště oprav Olomouc
  4. KONTING spol. s r.o.
  5. ČEZ, a.s.
  6. K-REPORT Český dopravní server
  7. Stránky přátel železnic
  8. "Dráha", NADATUR, Praha - různá čísla
  9. „Železniční magazín“, M-Presse s.r.o., Zlín, Praha – různá čísla
 

Galéria

Súvisiace odkazy