70. výročie železničnej trate Púchov – Horní Lideč (doplnené)

10.5.2007 5:15 Radovan Sieklik

70. výročie železničnej trate Púchov – Horní Lideč (doplnené)

Srdečne Vás pozývam na oslavy pri príležitosti 70. výročia postavenej železničnej trate Púchov – Horní Lideč, ktoré sa uskutočnia 12.05.2007 a začnú sa v Púchove odkiaľ vyrazí smerom na Horní Lideč.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslavy sa konajú v spolupráci mesta Púchov, obcí: Dohňany Záriečie Lúky p/Mak Lysá p/Mak Střelná Horní Lideč.
 
 
Mimoriadny parný vlak bude vedený Spolkom Výhrevne Vrútky.
 
 
 Cestovný poriadok mimoriadného parného vlaku:
 
 
Tam
Späť
Púchov
10:00                    
17:33
Dohňany
10:15 – 10:30          
17:22 – 17:24
Záriečie
10:40 – 10:55          
17:14 – 17:16
Lúky pod Makytou
11:00 – 12:00         
17:06 – 17:10
Lysá pod Makytou
12:10 – 12:25          
17:00 – 17:02
Střelná
12:41 – 12:56          
16:48 – 16:50
Horní Lideč 
13:00                   
16:40
 
Program:  
  
         
Informácie o akcii Radovan Sieklik: radovan.sieklik@gmail.com
.
 
 
Podrobnosti:
 
 
1, na trati Vrútky - Žilina - Púchov - Horní Lideč (ČD) pôjde mimoriadnyvlak 30224 podľa nasledujúceho cestovného poriadku:
 
ŽST Vrútky odchod 7.00 h, Žilina 7.20  - 8.00 h, Púchov 8.45 - 10.00 h, Dohňany z 10.15 - 10.30 h, Zariečie z 10.40 - 10.55 h, Lúky pod Makytou 11.00 - 12.00 h, Lysá pod Makytou z 12.10 - 12.25 h, Střelná z 12.41 - 12.56 h, Horní Lideč ČD príchod 13.00 h.
 
Náležitosti mimoriadneho vlaku:
-          na trati Vrútky - Žilina:
HDV 499.047 + WLAB + Ra + HDV 556.036 (na službu pohotové, radené komínom dopredu).
-          na trati Žilina - Púchov - Horní Lideč (ČD)
parné HDV 556.036 (radené komínom dopredu) + 10 Bdt vozňov.
 
V ŽST Horní Lideč (ČD) sa vykoná dozbrojenie parného HDV 556.036 vodou (8 m3) zo železničného vozňa Ra (radeného v protipožiarnom vlaku) na koľaji mimo trolejového vedenia.
 
2, V súlade s Požiarnym štatútom ŽSR pôjde na trati Žilina - Púchov - Horní Lideč (ČD) za parným vlakom požiarny vlak 30144,
Náležitosti požiarneho vlaku:
HDV 499.047 + 1 Ra + 1 WLAB vozeň VVÚŽ-MDC,cca 80 t, 45 m.
 
3, na trati Horní Lideč (ČD) - Púchov - Žilina - Vrútky pôjde mimoriadny vlak 30225 podľa nasledujúceho cestovného poriadku: Horní Lideč ČD odchod 16.40 h, Střelná z  16.48 - 16.50 h, Lysá pod Makytou z 17.00 - 17.02 h, Lúky pod Makytou 17.06 - 17.10 h, Zariečie z 17.14 - 17.16 h, 17.22 - 17.24 h, Púchov 17.33 - 18.05 h, Žilina 18.50 - 19.00 h, Vrútky príchod 19.20 h.
 
Náležitosti mimoriadneho vlaku:
-          Na trati Horní Lideč (ČD) - Púchov:
Radenie vlaku: parné HDV 556.036 (radené komínom dozadu) + 10 Bdt vozňov.
-          na trati Púchov - Žilina:
Radenie vlaku: HDV 499.047 + Ra + WLAB + vložené parné HDV 556.036 (na službu pohotové, radené komínom dozadu) + 10 Bdt vozňov.
-          na trati Žilina - Vrútky: 
Radenie vlaku: HDV 499.047 + Ra + WLAB + HDV 556.036 (na službu pohotové, radené komínom dozadu) .
 
4, V súlade s Požiarnym štatútom ŽSR pôjde na trati Horní Lideč (ČD) - Púchov za parným vlakom požiarny vlak 30145
 
Náležitosti požiarneho vlaku:
HDV 499.047 + 1 Ra + 1 WLAB,cca 80 t, 45 m.
HDV, vozne a vodiča zabezpečí VVÚŽ-MDC-Spolok Výhrevňa Vrútky.
Požiarny doprovod zabezpečí ZPOŽ Bratislava (Žilina).
Stanovená rýchlosť vlaku 80 km/h.
 
5, Návoz a návrat modelárskeho vozňa D 80 56 09 20 307-9:
-          dňa 11.5.2007 pôjde modelársky vozeň vlakom 3274 na trati Púchov - Horní Lideč (vozeň zo ŽTS Komárno prepravený vlakmi 88802/68511).
-          dňa 12.5.2007 pôjde modelársky vozeň vlakom 3279 na trati Horní Lideč - Púchov (vozeň bude ďalej do dom. stanice prepravený vlakom 65732, prípadne 65730).

Súvisiace trate

  • ŽSR-125: Púchov - Strelenka - Horní Lideč (CZ)

Súvisiace odkazy