Zmeny vlakovej dopravy pre rekonštrukciu 2. nástupišťa v Bratislave hlavnej stanici

21.8.2006 7:00Zdroj: ZSSK

Zmeny vlakovej dopravy pre rekonštrukciu 2. nástupišťa v Bratislave hlavnej stanici

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) upozorňuje cestujúcich, že od pondelka 21. augusta sa začína rekonštrukcia 2. nástupišťa v Bratislave hlavnej stanici, ktorá potrvá až do 9. decembra 2006. Túto výluku realizujú Železnice Slovenskej Republiky.

Cestujúci budú o konkrétnych zmenách informovaní prostredníctvom staničných rozhlasov, vlakových čiat, a vývesiek. Informácie o príčinách a priebehu rekonštrukcie získajú na www.zsr.sk a informácie o konkrétnych zmenách vlakovej dopravy si môžu cestujúci vyhľadať na www.slovakrail.sk alebo na Zákazníckom čísle 18 188 bez predvoľby.

Dôsledky rekonštrukcie

Pre vylúčenie 2. nástupišťa v Bratislave hlavnej stanici budú niektoré vlaky ZSSK odchádzať a prichádzať do železničnej stanici Bratislava Nové Mesto a do Bratislavy Petržalky alebo budú vedené odklonom cez Bratislavu - východ.

Táto zmena sa dotkne spolu 18 vlakov, z toho ich je 10 osobných (Os), 5 rýchlikov (R), 2 zrýchlené (Zr) vlaky a 1 vlak kategórie EuroCity.

Konkrétne zmeny vo vedení vlakov ZSSK

Rýchlik 1505 z Bratislavy do Prešova bude odchádzať z Bratislavy Petržalky o 14.04 h, čo je o 11 minút skôr, ako keď odchádzal z Bratislavy hlavnej stanice. Rýchlik bude zastavovať aj v železničnej stanici Bratislava Nové Mesto. V opačnom smere z Prešova dôjde R Šarišan do cieľovej stanice Bratislava hlavná stanica v riadnom čase, a teda o 21.21 h.

Osobný vlak 2004 Z Bratislavy do Kútov bude pre rekonštrukciu nástupišťa odchádzať z Bratislavy Nového Mesta s odchodom o 6.38 h, čo je o 3 minúty skôr, ako keď odchádzal z Bratislavy hlavnej stanice. Do Kútov príde najviac 6 minút zmeškaný.

Osobný vlak 3037 z Bratislavy do Trnavy bude odchádzať zo železničnej stanice Bratislava Nové Mesto o 16.00 h, tak ako odchádzal z Bratislavy hlavnej stanice. Do Trnavy príde v riadnom čase o 16.53 h.

Osobný vlak 4211 z Bratislavy do Štúrova bude tiež vychádzať zo železničnej stanice Bratislava Nové Mesto v takom istom čase, ako odchádzal z Bratislavy hlavnej stanice, a teda o 13.54 h. Do Štúrova príde v riadnom čase o 16.30 h.

Osobné vlaky 4204 a 4214 z Nových Zámkov do Bratislavy budú prichádzať do železničnej stanice Bratislava Nové Mesto v nezmenenom čase. Os 4204 má príchod o 6.02 h a Os 4214 o 13.26 h.

Osobný vlak 4348 z Dunajskej Stredy do Bratislavy nebude v sobotu a v dni pracovného pokoja jazdiť medzi Bratislavou Novým Mestom a Bratislavou hlavnou stanicou, ale ukončí svoju cestu v Bratislave Novom Meste.

Vlaky, ktoré pôjdu odklonom

EuroCity vlak 175, R 235, R 801, R 811, Zr 1830/1831, Os 2015/2016, Os 4217 a Os 4219 budú vedené v čase rekonštrukcie 2. nástupišťa odklonom cez železničnú stanicu Bratislava - Východ. EuroCity vlak príde z Bratislavy do Budapešti zmeškaný 10 minút. Ostatné vlaky budú meškať asi 5 minút.

Súvisiace odkazy