VLAKY.NET brigáda na Rendézi - posledná výzva

19.6.2006 14:09 Redakcia VLAKY.NET

VLAKY.NET brigáda na Rendézi - posledná výzva

VLAKY.NET v spolupráci s Múzejno - dokumentačným centrom organizujú v dňoch 24.6. - 25.6.2006 brigádu v areáli bratislavského východného depa na Rendézi pri príležitosti pripráv 8. celoslovenského zrazu historických vozidiel, ktorý sa uskutoční v dňoch 2.9. - 3.9.2006. Záujemci, ktorí by mali záujem pomôcť napr. pri stavaní mechanických návestidiel, sú srdečne vítaní!

 

 

 

Zraz záujemcov je o 10:00 hod v priestoroch MDC na Východnom.

Na našej prvej spoločnej brigáde by sme mali pomôcť napr. s:

  • vypratávaním trúbkarne - nosenie trúbiek, čistenie, maľovanie
  • stavaním 2 mechanických návestidiel - kopanie jamy, stavanie návestidiel
  • stavba pevného plotu
  • maľovanie, natieranie
  • a s inými manuálnymi prácami

Pre brigádnikov budú zabezpečené sociálne zariadenia a občestvenie. Avšak bude dobré, ak si každý brigádnik donesie aj vlastnú stravu a tekutiny, pracovné prostriedky a ochranné prostriedky (rukavice, okuliare, ...), a kopec dobrej nálady.

  • Večer posedenie pri ohníku. Pre mimobratislavských brigádnikov je zabezpečené ubytovanie v ležadlovom vozni Bac v donesenom spacáku.
  • Premietanie neuverejnených filmov o železnici. (Ak zoženieme dataprojektor)

Pre bližsie informácie nás kontaktujte na info@vlaky.net.

Na brigádu sa prihlasujte len ak máte seriózny záujem.

Tešíme na stretnutie :-)

Súvisiace odkazy