Nákladná doprava na trati Žilina – Rajec

28.5.2006 14:20 Vladdo

Nákladná doprava na trati Žilina – Rajec

Nákladná doprava na trati Žilina – Rajec je ešte stále zabezpečovaná rušňami 770 a 771 z RD Žilina. Vozia manipulačné vlaky a ucelené vlaky s cementom. Cez týždeň chodia 2 páry Mn vlakov – ráno okolo 6.00, druhý približne o 8.00. Cez víkend chodí len prvý a v prípade väčšej záťaže sa otočí dvakrát.

Stále je tu silná nákladná doprava a to aj napriek tomu, že v posledných rokoch mnohé podniky zanikli alebo začali využívať cestnú dopravu. Najväčší objem prepravy zabezpečuje cementáreň v Lietavskej Lúčke a v Rajci sa nakladá brizolit. Cement sa vozí teraz síce menej, asi raz za týždeň, ale niekedy aj 25 vozňov. Brizolit tvorí veľkú časť prepravy, oba manipulačné vlaky odvezú okolo 20 vozňov Eas s brizolitom. Medzi tým, kým sa nakladá brizolit, čmeliaky roztrieďujú vozne v Rajci a uvoľňujú miesto pre osobné vlaky, ktoré sú teraz zabezpečované už len motorovými vozňami 811. Tie musia mať voľné minimálne dve koľaje. Prázdne vozne sa odkladajú aj v Konskej pri Rajci a zoberú sa až nasledujúci deň. V Rajci sa nakladá ešte drevo. Ostatné podniky v Rajci už železničnú dopravu nevyužívajú. Ďalšiu časť prepravy tvorí náklad dreva v Konskej.

Do stanice Bytčica zaúsťujú vlečky viacerých podnikov v Žiline – Tehelňa, Cestné stavby, Ferona, Panelové stavby, Poľnonákup... Stanica má 2 dopravné a 4 vlečkové koľaje. Nakladá sa tam hlavne zrno zo sila. Vo vnútri v podnikoch posunuje rušeň T448, niekedy sa pozbiera aj 40 vozňov, takže čmeliaky na Mn vlakoch majú ešte dosť roboty. Väčšinou sú na tieto výkony turnusované čmeliaky 771.093 a 771.094.

Stav rušňov 770 a 771 v RD Žilina (apríl 2006):

 • 770. 058, 059, 080
 • 771. 017, 020, 054, 058, 072, 093, 094, 097, 142, 190, 191

Zoznam staníc a zastávok na trati:

 • Žilina
 • Žilina - Zariečie
 • Žilina - Solinky
 • Bytčica
 • Lietavská Lúčka
 • Poluvsie
 • Rajecké Teplice
 • Konská pri Rajci
 • Zbyňov
 • Kľače
 • Rajec

Galéria

Súvisiace trate