Jevišovka na jihu Moravy prožila měsíc bez vlaků

3.5.2006 20:56 Milan Vojtek

Jevišovka na jihu Moravy prožila měsíc bez vlaků

JEVIŠOVKA – Od 31. března až do 28. dubna, tedy až na pár hodin celý měsíc byl z důvodu poškození povodní zastavený provoz na části trati 244 Břeclav - Hrušovany nad Jevišovkou. Pokusím se krátce vydat proti proudu času (i vody) a zrekapitulovat dění tohoto období.

Prvotní výluka se týkala úseku Novosedly – Hrušovany nad Jevišovkou, po nástupu vody po pravém břehu rozvodněné Dyje k obci Novosedly jezdila náhradní autobusová doprava místo vlaků ve dvou mezistaničních úsecích, tedy z Hrušovan až do Mikulova. 

Vlaky zastavily poslední březnový den v 16.30 hodin poté, co starosta Jevišovky upozornil výpravčího v Hrušovanech nad Jevišovkou na ohrožení bezpečnosti. O něco dříve již byla z preventivních důvodů snížena rychlost vlaků. Voda kolem kolejí totiž byla výš, než při povodni v roce 2002, kdy doprava také stála. V dalších dnech voda dále stoupala. Nad náspem železniční trati se vytvořila místy více než tři metry hluboká, asi šesti set hektarová laguna, která v sobotu 1. dubna začala prosakovat štěrkem kolejiště a ohrožovat Jevišovku.

V neděli (2.4.) před čtrnáctou hodinou se průsaky změnily v totální narušení železnice. Tlak vody vypláchl podloží náspu i štěrkové lože a koleje se ocitly ve vzduchu nad rozbouřenou vodou, valící se na Jevišovku a zpětně proti původnímu směru řeky do Hrušovan. Propustek pod tratí se ukázal nedostatečný pro nápor vody, valící se od Dyjákovic a Hevlína z míst, kde unikala z řeky roztrženou, respektive sníženou hrází. Ještě dopoledne ale řešil krizový štáb v Jevišovce možnost ulevit obřímu jezeru postupným upouštěním průkopy v hrázi do Dyje Záměr narazil na odpor ze strany Povodí Moravy. „Jan Ovesný z Povodí, který má na starosti tento úsek, tvrdil, že voda náspu nemůže ublížit. Prý je tam štěrk a vzhledem k malému výškovému rozdílu jím bude voda jen plynule protékat. Nic jiné se určitě nestane. Utekly dvě hodiny a je po náspu,“ vztekal se místostarosta Jevišovky Jan Tičer. Ani starosta Michal Vago si nebral servítky. Liknavost a neochota Povodí pomoci měla za následek nekonečné škody. „Měl nás poslechnout. To je jiná situace, než v roce 2002. Trať je pryč a žene se nám to na obec. Už teď tvrdím, že to budou škody za miliony korun,“ řekl Vago.

Železničáři vyjeli v pondělí (3.4.)zmapovat poškození trati. Provést celkovou obhlídku se nepovedlo. Zastavilo je asi padesát metrů odplavené trati a pod vodou zmizelý násep. „Kolik do bude stát? Nevím, máme to nějak vyčíslit pro ministra dopravy. Ale určitě to bude v řádech milionů korun,“ řekl jeden z nich.

Škody na trati v pátek 14. dubna obhlédl ministr dopravy Milan Šimonovský a jihomoravský hejtman Stanislav Juránek. „Škody na komunikacích v majetku státu, dosahují na jihu Moravy asi padesáti milionů korun. Největší jsou právě na železnici z Hrušovan do Břeclavi, oprava trati u Jevišovky bude stát třicet milionů,“ řekl Šimonovský. Oprava trati začala po Velikonocích, přičemž vrchní přednosta Správy dopravní cesty Brno Oldřich Bambula řekl, že do konce dubna bude provoz na trati obnoven. „Jedná se samozřejmě o provizorní opravu,“ upozornil. Ministr je smířen, že železnice bude potřebovat další investice. Povodeň ukázala, že jediný most není schopen odvést vodní příval a proto se ke slovu dostanou projektanti, aby navrhli úpravu náspu a velikost dalšího mostu, který je třeba postavit. „Musíme najít peníze, most je tam opravdu nutný,“ potvrdil Šimonovský.

V úterý po Velikonocích opravdu práce začaly. A k překvapení všech ve čtvrtek 27. dubna již na trať vyjela podbíječka, aby provedla závěrečné práce. V pátek 27. dubna hodinu po poledni drezína Varšava symbolicky projela jako první obnovenou železnici. Do budoucna ale bude nutné zřejmě železnici znovu rozebrat. Povodeň ukázala, že jediný mostní objekt v daném úseku nestačí k odvedení povodňového přívalu a tak i za přítomnosti ministra dopravy Milana Šimonovského pracovníci Správy dopravní cesty v Brně potvrdili, že musí chystat plány pro výstavbu dalšího mostu.
Zatímco na jihu Moravy se obnovením provozu přes Jevišovku podaří odstranit největší škodu na dopravní síti,v Rakousku nemají důvod k optimismu. Hlavní železniční tah z Vídně do Břeclavi je v úseku asi sedmi kilometrů zničen a protože v oblasti je stále voda, jeho oprava ještě nezačala. Expresy z Prahy do Vídně stále jezdí odklonem přes Slovensko a podle dostupných informací není vyloučeno, že tento stav potrvá až do prázdnin.  

Galéria