Návštěva jednoho dočasného maroda v nemocnici pro parní lokomotivy aneb co se právě děje v ŽOS Č. Velenice

13.2.2006 20:45 Mgr. Radek Panchartek

Návštěva jednoho dočasného maroda v nemocnici pro parní lokomotivy aneb co se právě děje v ŽOS Č. Velenice

Dne 6.2.2006 jsem se s kolegy od parní mašinky 498.022 „Albatros“ vydal na další pracovní cestu,která trvala do 9.2., do ŽOS České Velenice,kde právě probíhá její oprava. Bohužel jak by se slušelo jsme nezvolili dopravní prostředek železnici, ale gumokolo značky Opel Omega našeho vedoucího. Neudělali jsme ovšem dobře, neboť předešlou noc opět zasáhl území našeho státečku další příděl nového sněhu a podle toho i naše cesta vypadala.

 No spíše to bylo klouzání a ne jízda po silnici. Večerní cesta zpět do Prahy ve čtvrtek 9.2. probíhala o poznání klidněji a rychleji.

Po déle trvající, než obvykle, adrenalinové jízdě připomínající spíše jízdu saněmi v sněhovém a ledovém korytu jsme dorazily do cíle. Tam už na nás, krom jiných opravovaných parních lokomotiv a vozů, čekala ta naše 498.022. Ta ovšem, jak je patrné z fotografií, moc parní lokomotivu nepřipomínala. Během tří dnů naší náplní práce bylo natírání již opravených dvojkolí, rámu, postupné navracení opravených nebo odmontovaných dílů lokomotivy. Jednalo se o zadní víka válců, pravítka, pojišťovací ventily, turbínky, skříně válečkových ložisek a zavázání běhounu.

Dále jsme s velkou zvědavostí sledovali práci mistrů v kovárně, kteří právě kovali nový výkovek naší protikliky, neboť na původní byl odhalen při defektoskopii lom. To samé odhalila defektoskopie i u osy spřažené nápravy S2. Při našem pobytu probíhala už finální úprava na soustruhu osy nové.

Tolik jen letmé přiblížení z opravy lokomotivy 498.022 v ŽOS České Velenice, která se vrátí zpět na koleje v měsíci březnu 2006, aby i nadále předváděla všem příznivcům parních lokomotiv a nejen jim své umění i v tak pokročilém věku. Právě v těchto dnech náš Albík slaví jedno velké kulaté výročí a to 60 let od svého prvého zatopení v topeništi. Doufejme, že toto výročí jehož oslavy se stanou součástí naší dubnové parní jízdy z Prahy do Košic pojede s  parní lokomotivou 498.022  oslavit mnoho jejich obdivovatelů.

Z dalších opravovaných strojů bylo možné vidět generální opravu lichnštejnské parní lokomotivy 629.35 (354.1), parní motorový vůz „Komarek“ M 124.001, kotel lucemburské parní lokomotivy 507 jejíž oprava pojezdu a rámu probíhá na Slovensku ve Vrútkách, soukromou parní lokomotivu klubu IMC z Plzně 475.111, parní lokomotivu NTM 534.027, která je opravována do vystavovatelného stavu (nikoliv provozního) a konečně opravu kotle nizozemské parní lokomotivy „ANNA“.

Galéria

Súvisiace odkazy