Černé dny pantografů u Prahy pokračují

10.1.2006 22:20 Josef Gargula

Černé dny pantografů u Prahy pokračují

Velká většina starých pantografových jednotek, jezdících v pražské příměstské dopravě má problémy s udržením se v provozuschopném stavu. V období slabšího provozu v povánočním čase bylo odstaveno asi 16 jednotek. Hlavní závadou bylo poškození tzv. motorgenerátoru. Bez něj je jednotka neschopná jízdy. Každý stroj má jeden. V řazení hnací vůz + 2x vložený - hnací vůz tak lze jezdit na půl, tj. s jedním motorgenerátorem.

To má za následek cukání, nepravidelný chod, pomalejší rozjezd a nemožnost využití elektrického brzdění. Problémy s dodržováním jízdních dob většinou nejsou, avšak výjimky se najdou.

Tak například 9.1.2006 se porouchala souprava vlaku 9400 Kolín-Praha TGM u Čelákovic. Strojvedoucí stáhnul sběrač před stahovacím úsekem a už se mu nepovedlo jej nahodit zpět. Cestující zůstali uvězněni v jednotce asi 40 minut, než se podařilo jednotku zapřáhnout za jinou a odvézt směr Praha. Z důvodu neschopnosti jednotky byl odřeknut vlak 9407, na vlaku 9409 pak byly dvě jednotky, zadní měla otočit v Kolíně na 9412. V okamžiku odpojení jednotky a pokusu se s ní rozjet strojvedoucí zjistil, že se mu to nepodaří. Proto byl odřeknut i vlak 9412 a 9419. Posledně jmenovaný vlak byl alespoň v úseku Nymburk-hl.n. – Kutná Hora-hl.n. nahrazen jedním motorovým vozem 810 z DKV Nymburk. Jeden vůz stačil na veškerou frekvenci vlaku v daném úseku. Motorový vůz se ještě vrátil do Kolína jako soupravový vlak pro 9424, ale byl vystřídán novou jednotkou, která byla funkční a motorový vůz odjel strojově do Lysé nad Labem, kde posílil stávající vůz na trati do Milovic.

Při mé dnešní službě jsem jezdil se třemi jednotkami a dvě jezdily na půl.

Dnes se nedařilo jednotce složené z vozů 451.065, dvou vložených (čísla bohužel nemám,ale dají se najít na netu) a vozu 451.072. Za vjezdu vlaku 9415 Praha TGM-Kolín do stanice Mstětice došlo k natažení oblouku a stržení trolejového vedení v délce asi 400 m. Jednotku se podařilo vymotat asi po 50 minutách, cestující byli uzavřeni a poté si přešli do stanice a nastoupili do následujícího vlaku. Oba sběrače na obou strojích jsou zničené, v odpoledních hodinách se nalézala ve stanici Praha-Vysočany. Probíhaly zároveň zatrolejovací práce. Nasazeny byly dvě čety elektromontážníků. Předpokládám, že se v noci podaří obnovit provoz na poškozené koleji.

Foto: 452.016 ČD, Josef Gargula