Nedobudovaná trať Tisovec - Revúca - Slavošovce

23.5.2005 6:00 Ing. Igor Molnár

Nedobudovaná trať Tisovec - Revúca - Slavošovce

V tejto reportáži chcem čitateľom priblížiť slavošovskú časť nedobudovanej trate Tisovec-Revúca-Slavošovce a to tak, ako sa mi ju podarilo zachytiť objektívom fotoaparátu pri mojich niekoľkonásobných návštevách týchto zaujímavých miest.

Moje bádateľské úsilie začalo v miestach zastávky Slavošovce-obec, kde mala nová trať pravostranným oblúkom pokračovať cez vybudovaný kamenný most ponad potok Štítnik a následne ponad cestu vedúcu cez obec do Slavošovských papierní a novej časti obce.

V neustálom stúpaní už po telese násypu trať pokračuje priamym úsekom, kde znova kamenným mostom prekonáva miestny prítok Štítnika. Za mostom pokračuje násyp ešte niekoľko metrov, kde sa napokon teleso trate začína zarezávať do svahu. Zárez nie je dokončený, len v náznakoch si možno domyslieť ako sa tu mala trať pomaly stáčať doľava aby sa po cca 1000 m tiahlym ľavostranným oblúkom dostala cez ďaľší most ponad cestu pri papierňach na protiľahlý svah doliny. V areáli fabriky vidieť ďalší most ponad potok Štítnik. Areál Slavošovských papierní opúšťa teleso trate v miestach, kde mala stáť nová železničná stanica Slavošovce. Dokumentuje to veľká rovná pláň i s betónovými pilótami, na ktorých mala stáť staničná budova. V týchto miestach je už trať asi o 15 až 20 m vyššie od miesta, kde nová trať mala začať a v podstate sa akoby vracia späť.

Za stanicou trať vedie prašnou cestou dlhým pravotočivým oblúkom prechádzajúcim v záreze v ústrety hradbe hôr. Teleso trate až k vrcholovému  tunelu je využívané ako lesná cesta. Severovýchodný portál slavošovského tunelu je takmer úplne zasypaný. Pre neznalých miestnych pomerov sa dá celkom ľahko nájsť. Akonáhle začne cesta prudko stúpať, treba vľavo hľadať oceľové oplotenie /zabraňujúce pádu do priehlbiny/, sčasti zakryté bujnou vegetáciou. Práve tu sa nachádza zasypaný tunel. I napriek tomu, že vstup do tunela nevyzerá veľmi lákavo, je možné ho takmer celý prejsť /na konci skôr preplávať/. Naplavená sutina je len prvých pár desiatok metrov od vstupu, ďalej je tunel čistý. Stredom vedie obvyklý odvodňovací kanál a celý tunel má veľmi kvalitne vybetónované dno. /Z rozprávania starej mamy a miestnych obyvateľov viem, že ním kedysi chodievali do susednej doliny, do Kopráša za príbuznými/  Tunel je postavený v značnom klesaní o čom svedčí i rýchlosť pretekajúcej vody v kanáli, ktorá do tunela vteká na slavošovskej strane z neďalekého lesného potôčika. Na prehliadku tunela si treba vyčleniť dostatočne dlhý čas  a vziať so sebou i plne nabité batérie. Dĺžka tunela je 2400,84 m. Posledných cca 200 m nie je priechodných kvôli zatopeniu vodou. Po stránke smerovej je tunel postavený v dvoch oblúkoch. Prvý oblúk je neďaleko jeho slavošovského portálu, druhý, miernejší zhruba za polovicou dĺžky tunela.

Tak to je všetko čo je možné vidieť na slavošovskej strane tejto krásnej, žiaľ nedobudovanej trate. Ostatné dopovedia priložené fotografie.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy