ŽSR by mali tento rok dosiahnuť výnosy na úrovni 11,4 mld. Sk

13.1.2005 19:11

ŽSR by mali tento rok dosiahnuť výnosy na úrovni 11,4 mld. Sk

ŽSR - Celkové výnosy ŽSR by mali v tomto roku dosiahnuť 11,4 mld. Sk, pričom v tejto sume je započítaná aj dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 3,6 mld. Sk. Vyplýva to z návrhu zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy na rok 2005, ktorú vzala v stredu vláda na vedomie.

Podľa návrhu zmluvy by mali ŽSR v rámci celkových výnosov dosiahnuť najvyššie výnosy, vo výške 7,6 mld. Sk, z poplatkov Železničnej spoločnosti za použitie železničnej dopravných ciest. Od ostatných dopravcov by mali ŽSR inkasovať takmer 186 mil. Sk. Výnosy z finančných operácií by mali podľa návrhu zmluvy predstavovať 58 mil. Sk.

Rezort dopravy vyčíslil výšku výnosov v nadväznosti na predpokladaný rozsah výkonov, ktoré by v tomto roku mali predstavovať celkovo takmer 51 mil. vlakových kilometrov. Na osobnú dopravu z toho pripadá 31,6 mil. vlakokilometrov a na nákladnú dopravu 19,4 mil. vlakokilometrov. Z celkového rozsahu výkonov by mala vyše 98 % zabezpečiť Železničná spoločnosť, zvyšok vlakových kilometrov sa rozdelí medzi ostatných dopravcov.

Náklady ŽSR by mali v tomto roku podľa návrhu zmluvy dosiahnuť 11,4 mld. Sk. V porovnaní s minulým rokom by tak celkové náklady mali poklesnúť o 91,5 mil. Sk. Najväčšou nákladovou položkou v tomto roku by mali byť režijné náklady na úrovni 3,8 mld. Sk. Mzdové náklady by mali tento rok dosiahnuť 2,3 mld. Sk a výška odpisov by mala predstavovať sumu 2,2 mld. Sk.

ŽSR budú musieť tento rok podľa návrhu zmluvy zabezpečiť na celoštátnych a regionálnych tratiach výkony súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti tratí, zabezpečením styku s inými tratiami, prideľovaním voľných kapacít na železnici, organizovaním dopravy na týchto tratiach a zabezpečovať a obsluhovať železnicu.

Na ilustračnej snímke je motorový vozeň ŽSR na údržbu trolejového vedenia MVTV 02-27 v Trenčianskej Teplej dňa 22.5.2004. -rp-