Výluky od 27.9.2004 do 3.10.2004

24.9.2004 14:46 ŽSR

Výluky od 27.9.2004 do 3.10.2004

Slovensko - Prehľad povolených výluk v 40. týždni na tratiach ŽSR.

 

 

 

 

 

SRD  K O Š I C E         

 • Čierna nad Tisou špičky k.č.106-114 (vchod.k.)+ TV, ÚTV 27. - 28.9.2004 
 • Čierna nad Tisou  nepár.sk. + TV ÚTV - 1.10.2004  
 • Slovenské N.Mesto-Streda n/Bodrogom, 1. + TV RM - 7.00-24.00 27.9.2004
 • Slovenské N.Mesto-Streda n/Bodrogom, 1. + TV RM - 28.9.-3.10.2004
 • Kuzmice celá TV ÚTV - 9.00-10.00 27.9.2004 
 • TM Košice NR ÚTM - 7.00-13.30 27.9.2004
 • Košice - Družstevná pri Hornáde  6kV+AB TKK - závory - 8.00-14.00 30.9.2004
 • Kysak - Malá Lodina 2 +TV ABK+údržba - 7.00-13.50 27.9.2004
 • Margecany - Malá Lodina  1 +TV prehl.tunela - 8.00-12.00 28.9.2004   
 • Malá Lodina - Margecany  2 +TV prehl.tunela - 8.10-12.10 29.9.2004
 • Spišská Nová Ves - Markušovce  1 +TV SPK+nav.srd - 7.30-13.30 1.10.2004
 • Sp.N.Ves nep.sk.od ÚO 401 po ÚO 421 +TV k.1,3 SPK+nav.srd - 7.30-13.30 1.10.2004
 • Vydrník - Spišská Nová Ves   1 +TV SPK - 7.40-13.30 29.9.2004
 • Vydrník - Spišská Nová Ves   1 +TV ÚTV - 7.40-13.30  29.9.2004
 • Vydrník - Poprad-Tatry   2 +TV SVP  - 8.00-13.00 27.9.-28.9.2004
 • Svit  pár.sk.  +TV op.priec+SPV - 8.00-14.00 2.10.2004
 • Svit - Štrba   2 +TV ŤSOK - 8.00-14.00 1.10.2004
 • Drienovská Nová Ves - Kysak + TV KRŽZ a S - 0.00-24.00 27.9.-30.9.2004 
 • Drienovská Nová Ves - Kysak + TV KRŽZ a S - 0.00-17.30 1.10.2004
 • Poprad - Matejovce pri Poprade opr.svahu - 7.50-13.00  2.10.-3.10.2004
 • Matejovce pri Poprade - Výh.Studený Potok opr.svahu - 7.50-13.00 2.10.-3.10.2004
 • Výh.Tatranská Polianka - Vyšné Hágy = TEŽ +TV ÚTV - 7.50-13.50 27.9.-1.10.2004
 • Vyšné Hágy - Štrbské Pleso = TEŽ +TV ÚTV - 7.50-13.50 27.9.-1.10.2004
 • TM Vyšné Hágy TEŽ ÚTM - 7.00-14.00  28.9.-29.9.2004
 • Haniska pri Košiciach - Barca   2 +TV nav.srdc. - 8.00-15.00 1.10.2004
 • Moldava nad Bodvou - Výh.Drienovec SPK - 8.55-13.20 27.9.2004
 • Výh.Drienovec - Turňa nad Bodvou 2. SPK - 7.30-14.30  28.9.2004 
 • Turňa nad Bodvou - Výh.Drienovec 1. SPK - 7.30-14.30  29.9.2004
 • Turňa nad Bodvou  - Výh.Dvorníky-Zádiel nz. čisť.priekop - 8.55-13.30 30.9.-1.10.2004  
 • Hrhov - Jablonov nad Turňou  2. čisť.priekop - 7.30-14.30 27.9.-29.9.2004
 • Maťovce ŠRT - Výh.Vojany ŠRT + št.hr.Maťovce +TV GO pr.+MIS - 8.00-14.00  28.9.-29.9.2004


SRD  Z V O L E N
  

 • výh.Čoltovo - Tornaľa zem.práce - 8.20-10.40 27.9.-30.9.2004 
 • Výh.Čoltovo - Tornaľa zem.práce - 11.10-14.20 27.9.-30.9.2004
 • Výh.Holiša - Lučenec ŤSOK+vým.most - 8.25-18.15 27.9.-30.9.2004
 • Zvolen nákladná stanica v.č.618 navár.jazykov - 8.00-11.00 27.9.-29.9.2004
 • Zvolen nákl.st. = k.č.19,21,21a,23,25.  +TV revízia UO - 8.00-13.00  29.9.2004
 • Zvolen nákl.st. =  k.č.27,29,31,33.  +TV revízia UO - 8.00-13.00 29.9.2004
 • Zvolen nákl. st. = k.č.35,37,39,41,43.  +TV revízia UO - 8.00-13.00   29.9.2004
 • Zvolen východ = výťažná koľaj +TV ÚTV - 8.00-13.00 2.10.2004
 • Zvolen východ   +TV ÚTV - 8.00-13.00 2.10.2004
 • Rimavská Sobota - Rimavská Baňa OGPK,odstr.de - 7.45-14.20 01.10.-3.10.2004
 • Martin - Príbovce  1 zvary, ABK - 8.00-14.00 30.9.2004
 • Zvolen osobná stanica - Sliač kúpele SPK - 7.00-14.00 2.10.2004 
 • Sliač kúpele - Vlkanová vývoz MP - 10.20-13.10 1.10.2004  
 • Sliač kúpele-Vlkanová KR mosta - 7.00-20.00 2.10.2004
 • Uľanka - Harmanec jaskyňa SVK - 21.30-24.00 27.9.-28.9.2004     
 • Uľanka - Harmanec jaskyňa SVK - 0.00- 5.00  28.9.-29.9.2004    
 • Zvolen osobná stanica = v.č.7 navar.jazykov - 8.00-11.00 30.9.2004   
 • Zvolen osobná stanica = v.č.8 navar.jazykov - 9.00-12.00 1.10.2004
 • Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV úprava banket - 7.50- 9.20 27.9.-29.9.2004    
 • Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV úprava banket - 9.50-12.15 27.9.-29.9.2004
 • Žarnovica - Hliník nad Hronom  1 + TV zab prac Dopr - 8.00-14.00 27.9.-28.9.2004
 • Výh.Voznica - Nová Baňa + TV ÚTV - 10.15-11.50 1.10.2004
 • Nová Baňa - Výh.Tekovská Breznica + TV údržba OV - 10.20-11.45 30.9.2004  
 • Nová Baňa  TV celá údržba OV - 10.20-11.45 30.9.2004   
 • Nová Baňa  TV celá revízia UO - 10.15-11.50 1.10.2004  
 • Nová Baňa koľ. 101,103,105 +TV ÚOV - 8.00-15.00 3.10.2004
 • Kozárovce - Veľké Kozmálovce zvar.anom.BK - 10.35-13.35 - 1.10.-3.10.2004
 • Kozárovce - Veľké Kozmálovce zvar.anom.BK - 8.45-10.20 1.10.-3.10.2004
 • Kozárovce - Veľké Kozmálovce zvar.anom.BK - 9.35-10.20 2.10.2004
 • Veľké Kozmálovce - Levice zvar.anom.BK - 10.40-13.30 1.10.-3.10.2004
 • Veľké Kozmálovce - Levice zvar.anom.BK - 8.45-10.25 1.10.2004, 3.10.2004
 • Veľké Kozmálovce - Levice zvar.anom.BK - 9.30-10.25 2.10.2004
 • Hul - Úľany nad Žitavou + TV revízia TV - 8.30-11.00 30.9.-1.10.2004
 • Hul - Úľany nad Žitavou + TV revízia TV - 11.15-12.15 30.9.-1.10.2004 
 • Úľany nad Žitavou - Šurany + TV ÚTV - 11.20-12.10 27.9.-29.9.2004 
 • Úľany nad Žitavou - Šurany + TV ÚTV - 8.30-11.05 27.9.-28.9.2004     
 • Úľany nad Žitavou - Šurany    +TV ÚTV - 8.40-11.05 29.9.2004    


SRD  Ž I L I N A 

 • Melčice - Zlatovce  1  +TV ÚTV - 8.00-13.00 30.9.2004
 • Tr.Teplá nep.sk.+TV + Tr.Teplá-Dubnica n/V. 1+TV ÚÚO - 8.00-10.00 29.9.2004
 • Tr.Teplá pár.sk.+TV + Dubnica n/V.-Tr.Teplá 2 +TV ÚÚO - 10.00-12.00 29.9.2004
 • Dubnica n/V. nep.sk.+TV + Dubnica n/V.-Ilava 1+TV ÚÚO - 8.00-10.00 28.9.2004 
 • Beluša nepár.sk.+TV + Ladce-Beluša 1+TV ÚÚO - 8.10-10.10 27.9.2004
 • Púchov - Beluša  2  +TV Údržba - 7.30-13.50 1.10.2004
 • Púchov koľ.6+TV + Lúky pod Makytou - Púchov  1+TV ÚÚO - 7.35- 9.35 27.9.2004
 • Lúky pod Makytou - Púchov  1  +TV Termit,SVP,SČ - 7.35-14.00  28.9.2004 
 • Púchov - Lúky pod Makytou  2  +TV Termit,SVP,SČ - 7.30-14.00 27.9.2004
 • Považská Teplá - Považská Bystrica  2  +TV SVK,termit - 7.40-14.00   29.9.-30.9.2004 
 • TM  Kysucké Nové Mesto ERZ - 8.00-13.00 3.10.2004
 • Čadca nep.sk.+TV + Čadca - Krásno nad Kysucou 1+TV ÚÚO - 8.00-10.00 28.9.2004 
 • Čadca pár.sk.+TV + Krásno nad Kysucou - Čadca 2+TV ÚÚO - 8.00-10.00 29.9.2004
 • Čadca  pár.sk.+ RD ASPV - 10.30-14.30 1.10.2004
 • Čadca  nepár.sk. ASPV - 7.30-10.30 1.10.2004
 • Čadca celá + TV ÚTV - 7.35- 9.00 27.9.2004
 • Žilina osobná stanica, výh. č. 123ab, 127ab + TV ŤSOV - 9.00-13.00 28.9.2004 
 • Žilina osobná stanica, výh. č. 123ab, 127ab + TV, ŤSOV - 9.00-17.00 30.9.2004
 • Žilina  osobná st. =  A1,A2,A3,Z1 ŤSOV - 7.30-19.30 27.9.2004
 • Žilina osobná st. = B1,Z2 ŤSOV - 7.30-19.30 29.9.2004
 • Žilina os.st. k.č.6,8,10  len TV ÚTV ,VI - 8.00-12.00 1.10.2004
 • Žilina os.st.k. 14-20 len TV, koľaj.č.12 + TV ÚTV ,VI - 8.00-12.00 1.10.2004
 • Vrútky - Odb.Potok - Varín 2+TV Vým.podv.,ASP - 8.30-15.00 29.9.2004
 • Varín - Vrútky 1 +TV Údržba - 8.10-14.45  28.9.2004, 1.10.2004
 • Vrútky os. NSK+TV Údržba - 8.10-14.45 1.10.2004
 • Kraľovany  pár.sk. Zváranie - 8.10-14.50 30.9.2004
 • TM Dubná Skala ÚTM - 8.00-14.00 27.9.2004
 • Výh.Dlhá nad Oravou - Oravský Podzámok SČH,PUŠL,SVP - 7.10-13.10 27.9.2004
 • Výh.Podbiel - Výh.Dlhá nad Oravou SČH,PUŠL,SVP - 7.20-13.40  28.9.2004
 • Nižná - Výh.Podbiel SČH,PUŠL,SVP - 7.30-13.30  29.9.2004
 • Tvrdošín - Nižná SČH,PUŠL,SVP - 7.30-13.30 30.9.2004
 • Liptovský Mikuláš  nepár.sk.  +TV ASP,termit - 8.00-14.00 27.9.2004
 • TM Liptovský Mikuláš ÚTM - 7.00-14.00  28.9.2004
 • Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš   2 zváranie - 9.00-12.00 30.9.2004
 • Kráľova Lehota - Východná    1 +TV Údržba - 7.40-14.00 1.10.2004
 • Východná - Kráľova Lehota  2  +TV ÚTV - 8.15-12.00  29.9.2004  
           

SRD  T R N A V A         

 • Nové Zámky - Dvory nad Žitavou 1 + TV Oprava priec. - 8.00-15.00 27.9.2004, 29.9.2004
 • Dvory nad Žitavou - Nové Zámky  2 + TV Oprava priec. - 8.00-15.00  28.9.2004, 30.9.2004
 • N.Zámky pár+TV po km145,0,Dvory n.Ž.- N.Zámky 2+TV ÚÚO - 9.00-11.00  28.9.2004 
 • Palárikovo  2 + TV podbíjanie - 11.30-13.30 1.10.2004
 • Tvrdošovce          1 + TV podbíjanie - 8.15-11.05 1.10.2004
 • Trnovec nad Váhom - Tvrdošovce   1+ TV ASPK - 8.15-14.15 30.9.2004
 • Trnovec nad Váhom       1 + TV ASPK - 8.15-14.15 30.9.2004
 • Šaľa - Trnovec nad Váhom   1+TV ASPK - 8.10-14.10 29.9.2004
 • Šaľa 1 + TV ASPK - 8.10-14.10 29.9.2004
 • Brat.-ÚNS párna + TV, Brat.-N.M. - Brat.-ÚNS 2+TV ÚÚO - 8.00-11.00 27.9.2004
 • Bratislava hlavná stanica = tunel č.1 KR tunela - 8.20-16.15 27.9.2004
 • Bratislava hlavná stanica = tunel č.1 KR tunela - 6.30-13.30 30.9.2004 
 • Bratislava hlavná stanica = tunel č.1 KR tunela - 6.30-16.15  28.9.-29.9.2004
 • Bratislava hlavná stanica = tunel č.1 KR tunela - 19.35-24.00 27.9.-30.9.2004 
 • Bratislava hlavná stanica = tunel č.1 KR tunela - 0.00- 4.15  28.9.-1.10.2004
 • Brat.hl.st.-nová spojka, odstavné v.č.238 vovar.LIS - 8.00-13.00 27.9.2004
 • Zohor - Devínska Nová Ves  1+TV SVK,tvorba BK - 8.15-14.15 27.9.-30.9.2004 
 • Zohor 1, v.č.11 SVK,tvorba BK - 8.15-14.15 28.9.2004 
 • Boleráz (SZZ, PZZ) SZZ, TZZ, PZZ - 8.00-24.00 27.9.2004
 • Boleráz (SZZ, PZZ) SZZ, TZZ, PZZ - 0.00-24.00 28.9.-3.10.2004
 • Boleráz TV celá premeranie - 9.30-11.40 27.9.2004
 • Šelpice - Boleráz  + TV premeranie - 9.30-11.40 27.9.2004
 • Boleráz - Smolenice  + TV premeranie - 9.30-11.40 27.9.2004
 • TT Bratislava-Vinohrady Údržba T1 - 8.00-12.00 28.9.2004 
 • TT Bratislava-Vinohrady Údržba T11 - 8.00-12.00   29.9.2004
 • Bratislava-Rača  párna skup.v.č.5 vyvar.srdcov. - 22.00-24.00 27.9.2004
 • Bratislava-Rača  párna skup.v.č.5 vyvar.srdcov. - 0.00- 4.30 28.9.2004 
 • Bratislava-Rača  čiast.nepárna,v.č.20 oprava rozch. - 8.00-14.00 01.10.2004
 • Šenkvice - Pezinok  SZZ a TZZ  k.č.2 modernizácia - 8.00-24.00 30.9.2004 
 • Šenkvice - Pezinok  SZZ a TZZ  k.č.2 modernizácia - 0.00-24.00 1.10.2004
 • Šenkvice - Pezinok  SZZ a TZZ  k.č.2 modernizácia - 0.00-16.00 2.10.2004
 • Šenkvice - Pezinok   2+TV skúšky - 0.30 - 4.30 30.9.2004 
 • Šenkvice   TV skúšky - 0.30- 4.30 30.9.2004 
 • Pezinok TV skúšky - 0.30- 4.30 30.9.2004
 • Pezinok - Šenkvice 1 + TV modernizácia - 0.00-24.00 27.9.-1.10.2004
 • Pezinok - Šenkvice 1 + TV modernizácia - 0.00-18.00 2.10.2004
 • Pezinok nepar.sk.k.  + TV modernizácia - 8.00-14.00 27.9.-29.9.2004
 • Trnava n.st.,st.k 2,4c,spoj.k.RDaOTV+TV st.k.2,4c KR ŽZ,TV,ZZ - 0.00-24.00 27.9.-3.10.2004
 • Trnava - TV st.k.4,4a,6,6a,8 KR ŽZ,TV,ZZ - 8.00-15.00 30.9.2004
 • Ludanice - Koniarovce GO priec. - 8.45-14.40 28.9.2004


-iw-