ZTS - Koľajové vozidlá Dubnica nad Váhom

10.9.2004 14:14

ZTS - Koľajové vozidlá Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom - Koľajové vozidlá (ZTS KV), a.s., Dubnica nad Váhom hrozili veritelia exekúciami. Z toho dôvodu sa spoločnosť obrátila na súd, ktorý jej povolil vyrovnanie. Koncom minulého roka mali dlhy vo výške 22,3 mil. Sk. So zamestnancami je spoločnosť vysporiadaná a medzi veriteľov rozdelí v pomernej časti 3 mil. Sk.

DMD Group, a.s., Trenčín vlastní od mája 93 % akcií a ZTS Špeciál, a.s., Dubnica nad Váhom bude ručiť za celý proces vyrovnania. ktorú aktuálne ponúka na predaj správca konkurznej podstaty ZTS Dubnica nad Váhom plus.

Podľa riaditeľa ZTS KV má spoločnosť vízie do budúcnosti. Týka sa to predovšetkým oblasti zváraných konštrukcií pre strojárstvo a stavebníctvo. Spoločnosť by mala mať zákazky, ktoré jej zabezpečia výrobu do roku 2006. ZTS KV sa chce podieľať aj na oprave železničných vozňov, ale železničným opravovniam v tomto smere nechce konkurovať. Spoločnosť by chcela vyrábať pre výrobcov vozňov polotovary.

Najväčší problém je financovanie. ZTS KV, ktorá vznikla v roku 1998, má nízky stav majetku a z toho dôvodu už niekoľko rokov hľadajú spolumajiteľa v zahraničí. Zatiaľ bezúspešne. V tom čase spoločnosť mala ambície modernizovať dieselelektrické rušne radu 770 na rad 773. Niekoľko rušňov zmodernizovali, ale železnice neprejavili záujem o ďalšie. Ani v zahraničí nenašli pre túto oblasť záujemcov. Podľa riaditeľa je ZTS v názve znevýhodňujúcim faktorom, pretože na tieto firmy sa partneri pozerajú s nedôverou. -jk-