Študentské preukážky na zľavu možno vybaviť aj na školách

30.8.2004 10:55

Študentské preukážky na zľavu možno vybaviť aj na školách

Bratislava - Študenti vysokých škôl v Bratislave, Žiline a Martine si v novom školskom roku 2004/2005 môžu vybaviť preukážky na zľavu aj v priestoroch vysokých škôl.

Študenti bratislavských vysokých škôl s trvalým pobytom mimo Bratislavy tak môžu urobiť v pracovných dňoch od 30. augusta do 21. septembra na Rektoráte Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí. č. 6 a vo vestibule hlavnej budovy študentského internátu Ľ. Štúra v Mlynskej doline. Študenti Univerzity Komenského na lekárskej fakulte v Martine s trvalým pobytom mimo Martina môžu preukaz dostať v dňoch 30. a 31. augusta a 2., 6.,7.,8., a 9. septembra priamo na fakulte. Študenti Žilinskej univerzity, fakulty PEDAS s trvalým bydliskom mimo Žiliny si môžu preukazy vybaviť 30., 31. augusta, 2. a 3. septembra v priestoroch fakulty PEDAS.

Na uplatnenie nároku na zľavu cestovného pre žiakov a študentov škôl sa používa žiacky preukaz, ktorý platí jeden školský rok a maximálne 12 mesiacov. Vyžiadať si ho treba v stanici v mieste svojho trvalého bydliska alebo v najbližšej stanici k miestu trvalého bydliska. Na jeho vystavenie je potrebná školou potvrdená Žiadanka na vydanie žiackeho preukazu, fotografia a preukaz totožnosti. Žiadanka je voľne prístupná na internetovej stránke Železničnej spoločnosti (ZSSK) na adrese www.slovakrail.sk.

Žiaci a študenti môžu využívať dva druhy zliav. Cestovať je možné na žiacke týždenné, resp. mesačné cestovné lístky alebo na žiacke jednorazové cestovné lístky. Počas víkendu a sviatkov platia týždenné a mesačné lístky len s potvrdením školy, že ide o cesty spojené so školským vyučovaním. V prípade, že ho žiaci a študenti nepredložia, majú nárok na kúpu žiackeho jednorazového cestovného lístka. Na žiacke týždenné a mesačné cestovné lístky sa cestuje so 60-percentnou zľavou, v prípade cestovania rýchlikom na žiacky jednorazový cestovný lístok s 50-percentnou zľavou je nutné dokúpiť si rýchlikový príplatok za 10 korún. Študenti môžu cestovať aj EC a IC vlakmi, pričom si musia zaplatiť doplatok podľa deregulovaného cenníka na tieto vlaky. Zľava platí aj na Tatranskej elektrickej železnici (TEŽ), Ozubnicovej železnici (OŽ) a Trenčianskej elektrickej železnici (TREŽ). -iw-