Ponuka za budovu bývalej stanice konskej železnice je 22 miliónov

23.8.2004 19:39Zdroj: SME

Ponuka za budovu bývalej stanice konskej železnice je 22 miliónov

Bratislava – V pondelok 16.8.2004 sa konala schôdza veriteľov skrachovanej spoločnosti Hydrostav. Na schôdzi okrem iného rozhodli o historickom objekte stanice prvej konskej železnice. Táto budova, ktorá sa nachádza na križovatke ulíc Krížna a Legionárska, nepôjde do dražby, ale ju predajú formou verejného ponukového konania (VPK).

Podľa znaleckého posudku je cena budovy 22 miliónov Sk a za túto cenu sa ponúkne do predaja v prvom kole VPK. Správca konkurznej podstaty Jozef Bolješik vyhlási VPK už na jeseň. Niektorí záujemci by tento objekt chceli využívať na podnikateľské účely. Budova je zákonom chránená kultúrna pamiatka a z toho dôvodu by si predkupné právo mohol uplatniť štát, konkrétne Ministerstvo kultúry. Štát však o objekt nemá záujem, čo príslušné ministerstvo aj písomne potvrdilo.

Snáď najväčší záujem o kúpu tejto budovy má mestská časť Nové Mesto. Hovorkyňa mestského zastupiteľstva Valéria Reháčková potvrdila pretrvávajúci záujem o kúpu objektu. Nie je im jedno kto sa stane majiteľom tejto historickej pamiatky, ktorú majú aj v erbe. Po získaní do vlastníctva by ju zachovali v terajšom stave a bola by využívaná na reprezentačné účely a bola by v nej aj sobášna sieň. Zastupiteľstvo však o kúpe musí rozhodnúť. Aj správca konkurznej podstaty ich bude v tomto smere pdoporovať. -jk-