Navýšenie prostriedkov pre železnice o 17,6 % v roku 2005

18.8.2004 18:34Zdroj: SITA

Navýšenie prostriedkov pre železnice o 17,6 % v roku 2005

Bratislava – Modernizácie železničných dopravných ciest a výkony vo verejnom záujme sa budú financovať v roku 2005 celkovou sumou 13,6 mld. Sk.

Železnice tak v roku 2005 na základe návrhu Ministerstva financií (MF) dostanú o 17,9 % viac prostriedkov ako tento rok. Na financovanie výkonov vo verejnom záujme MF navrhuje zvýšiť prostriedky o 22 % na 8,1 mld. Sk. O tom, aká časť z navrhovaných prostriedkov bude určená Železniciam Slovenskej republiky za výkony vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy a akú časť dostane Železničná spoločnosť za prevádzkovanie osobnej dopravy vo verejnom záujme, sa v súčasnosti rokuje.

Týmto navrhovaným objemom sa podľa MF zabezpečí fungovanie železníc bez strát z výkonov vo verejnom záujme a nemali by vznikať nové dlhy. Modernizácia železničných dopravných ciest tiež nepríde skrátka. MF navrhuje zvýšenie prostriedkov o 12 %. MF však v rokoch 2006 a 2007 vyčlenia železniciam z rozpočtu rovnakú sumu ako na budúci rok.

V budúcom roku by na modernizáciu železničných tratí mohlo byť použitých necelých 5,5 mld. Sk. Krytie týchto výdavkov bude podľa návrhu MF z fondov Európskej únie (EÚ) a zo štátneho rozpočtu. Pre rok 2006 by suma na modernizáciu mala predstavovať 6,3 mld. Sk. V roku 2007 je predpoklad nižšej podpory z prostriedkov EÚ a výdavky by tak mali klesnúť na 5,2 mld. Sk. -jk-