Odpredaj nadbytočných rušňov r. 770/771 a 721

4.8.2004 10:18

Odpredaj nadbytočných rušňov r. 770/771 a 721

Žilina - Dnes sa uskutoční v RD Žilina výber a následne odpredaj nadbytočných rušňov r. 770, 771 a 721 o ktoré prejavili záujem Severokórejské železnice. Na základe dohovoru boli v týždni od 26.7 do 30.7.2004 vykonané obhliadky ponúknutých rušňov.

Obhliadky sa vykonávali v RD Žilina, RD Zvolen a VP Bratislava Vých. Konkrétne sa jedná o nasledujúce rušne: 770.005-2, 771.011-4, 771.019-7, 770.057-8, 770.073-5, 771.018-9 zo SŽKV Bratislava, 721.076-8, 721.079-2, 721.126-1, 721.214-5, 770.075-0, 770.021-4, 770.095-8, 770.052-9, 770.053-7, 771.092-4, 771.021-3, 771.074–2, 771.143-5, 771.174-0, 771.195-5 zo SŽKV Zvolen, a 721.089-1, 771.017-1, 771.020-5, 771.015-5, 770.059-4, 770.080-0, 770.058-6 a 771.058-5 zo SŽKV Žilina. Na uvedených rušňoch boli v týždni od 19.7 do 25.7.2004 vykonané MM prehliadky, nevyhnutné opravy náterov, stanovíšť rušňovodičov a vyčistenie náteru a podvozkov, ktoré boli postupne sústredené do jednotlivých RD.

Na snímke je rušeň 771.142 odstavený v areáli RD Žilina. Fotka bola spravená 3.8.2004. -mf-

Galéria