Železničná spoločnosť hospodárila lepšie ako stanovuje plán

3.8.2004 16:48Zdroj: ZSSK, a.s.

Železničná spoločnosť hospodárila lepšie ako stanovuje plán

Bratislava - Železničná spoločnosť, a. s., (ZSSK) hospodárila v prvom polroku 2004 so stratou 524 mil. Sk, čo je o 316 mil. Sk lepší hospodársky výsledok ako stanovoval plán. Od začiatku roka do konca júna prepravila ZSSK 24,7 mil. ton tovarov a prekročila tak plánovaný objem prepravy o 592 tisíc ton. V porovnaní s minulým rokom je nárast v nákladnej preprave vyšší až o 1,14 mil. ton.

Vyššie objemy zaznamenala spoločnosť v dovoze, tranzite a vývoze. Vo vnútroštátnej preprave sa jej však stále nedarí dosiahnuť plánovaný objem prepravy. Dôvodom sú vysoké poplatky za dopravnú cestu, hradené ŽSR, a tým nízka konkurencieschopnosť voči cestným dopravcom. Poplatok za železničnú dopravnú cestu dosiahol výšku 3,48 mld. Sk a tvoril v sledovanom období 28 % z celkových nákladov spoločnosti. Aj keď je to o niečo menej ako v minulom roku, štruktúra poplatkov za použitie infraštruktúry a neharmonizované prostredie pre podnikanie na dopravnom trhu má výrazný vplyv na všeobecný pokles prepravy cestujúcich i tovarov po železnici. Úspory na poplatkoch za dopravnú cestu dosiahla ZSSK jednak optimalizáciou vozby, lepším vyťažením vlakov a tak isto uzavretím zmluvy so ŽSR, ktorá umožňuje čerpať zľavy na prepravu určitých tovarov.

Za prvých 6 mesiacov zaznamenali najväčší prepad, oproti plánu, komodity drevo a potraviny. Naopak, spoločnosti sa darilo pri preprave železnej rudy, kde vzrástol objem v porovnaní s minulým rokom až o 22 %. Zúčtované tržby v nákladnej preprave za január až jún 2004 dosiahli výšku 7,03 mld. Sk, oproti plánu sú nižšie o 142,9 mil. Sk. Táto odchýlka vzniká vplyvom kurzového vývoja amerického dolára, ktorým sa platí pri určitých prepravách. Pokles reálnej ceny dolára je však kompenzovaný výnosmi z finančných operácií, ktoré sú naopak vysoko nad plán.

Za prvý polrok prepravila ZSSK 25,3 mil. cestujúcich, čo je približne na úrovni minulého roku, aj keď plán počítal s miernym nárastom v počte prepravených osôb na železnici. Plánované tržby v osobnej preprave sa podarilo spoločnosti naplniť na 99 %.

ZSSK zamestnávala k 30. júnu 18 045 zamestnancov, pričom ich počet sa znížil v porovnaní so začiatkom roka o 380 osôb. V súčasnosti sa v ZSSK pokračuje v transformácií, v rámci ktorej sa rozdelí na dve spoločnosti – železničnú spoločnosť pre nákladnú dopravu a železničnú spoločnosť pre osobnú dopravu. Tento proces schválila a odsúhlasila vláda SR, ktorá vo svojom uznesení zo 7. júla 2004 uložila tiež ministrovi DPaT predložiť návrh koncepcie privatizácie železničnej spoločnosti prevádzkujúcej nákladnú prepravu. -rp-