Zľava pre žiakov a študentov

29.7.2004 22:51

Zľava pre žiakov a študentov

Žiacke cestovné lístky sa vydávajú za účelom dochádzky do a zo školských zariadení v 2. vozňovej triede osobných vlakov, alebo rýchlikov pre žiakov a študentov všetkých škôl v SR a pre žiakov a študentov s trvalým bydliskom v SR študujúcich v zahraničí do dovŕšenia 26 rokov.

Za školu sa považuje každé vzdelávacie zariadenie registrované rozhodnutím MŠ SR, kde je vyučovanie pre žiaka upravené tak, že sa žiak zúčastňuje vyučovania aspoň 3 mesiace najmenej vo dvoch vyučovacích dňoch a ak je vyučovací čas aspoň 12 vyučovacích hodín týždenne. Na uplatnenie nároku na zľavu cestovného pre žiakov škôl sa používa žiacky preukaz, ktorý platí len jeden školský rok, maximálne 12 mesiacov.

Železničná spoločnosť, a.s. prikročila s účinnosťou od 15. februára 2004 v záujme zjednodušenia cestovania k zmene pri cestovaní žiakov a študentov. Predtým ste sa museli rozhodnúť, či chcete cestovať na žiacke týždenné, respektíve mesačné cestovné lístky, alebo na žiacke jednorázové cestovné lístky (známe preukazy ŽČ a ŽJ). Teraz však môžete obe uvedené zľavy využívať na jeden preukaz. Bez formalít si môžete zakupovať jednorázové cestovné lístky ak máte preukaz ŽČ a tiež žiacke týždenné a mesačné cestovné lístky ak máte preukaz ŽJ. Držiteľov preukazov ŽČ však upozorňujeme, že ak budú chcieť cestovať s jednorázovým zľavneným cestovným lístkom v sobotu, nedeľu alebo sviatok, budú musieť predložiť potvrdenie školy o tom, že ide o cestu súvisiacu so školským vyučovaním. Preukaz vydaný po 1. máji sa nebude rozlišovať na ŽČ a ŽJ. -rp-