Projekt Lokočíslo

23.7.2004 20:22

Projekt Lokočíslo

Projekt Lokočíslo - V kategórii dvojsystémových rušňov sme zaznamenali viac ako 97% týchto strojov. Zostávajú nám zaznamenať rušne:

  • pražská 363.076

  • českobudějovická 363.086

  • děčínska 372.008

Ak uvidíte spomenuté stroje, pošlite nám záznam o ich pozorovaní a prípadnú fotografiu.

Dopislovatelia, ktorý zašlú pravdivé údaje o pozorovaní týchto rušňov, budú zaradený do zlosovania a jeden z nich obdrží naše CD Loko foto 2004.

Ten, kto zaznamná posledný dvojsystémový rušeň, bude uvedený na karte tohto rušňa v Lokoštatistike.

Viac informácií o projekte Lokočíslo.