Hospodárenie ÖBB v roku 2003

25.6.2004 13:59

Hospodárenie ÖBB v roku 2003

Viedeň - ÖBB sa v minulom obchodnom roku 2003 dobre udržali a nahospodárili solídny výsledok. Pri obrate 2,1 mld. € dosiahli výsledok nad plánom 100 mil. € (rok predtým to bolo 125 mil. €). Dopravili 278 mil. cestujúcich, ohľadom na štrajk tak dosiahli úroveň roku 2002. V nákladnej doprave dopravili 87 mil. ton, tak isto ako v roku 2002, pritom tonové kilometre rástli o 1,2 % na 17,8 miliárd. V infraštruktúre zvýšili hospodárnosť a produktivitu o 9,9 % a preto vydávali 121 mil. € menej ako bolo plánované, teda 1,1 mld. €.

 

 

Generálny riaditeľ Rüdiger vorm Walde hovoril, že dosiahli lepší výsledok ako bolo plánované, aj keď konjunktúra, diskusia o podniku a štrajkové dni neboli vhodné. Ďalej uviedol, že ÖBB spolkovej vláde zaplatili 334 mld. € za použitie dopravnej cesty, takzvané „koľajové mýto“ pri rovnakej hodnote 131,5 vlakových kilometrov ako v roku 2002, čo je zvýšenie o 6,5 %.

ÖBB urobili mnohé opatrenia k zlepšeniu kvality ponúk, čo rozhodujúco prispelo k solídnemu ročnému výsledku. V osobnej doprave to boli nove ponuky vlakov od východoeurópskych štátov, čo pristúpili k EU, kvalitatívna ofenzíva vo vlakoch regionálnej a diaľkovej dopravy a zvláštnymi tarifami v diaľkovej doprave. Tak mali rovnaký počet cestujúcich ako v roku 2002.

Ďalej obnovili 20 staníc, skrátili jazdný čas a kúpou firmy Postbus a.s. dosiahli optimálne koordinované cestovné poriadky v regionálnej doprave. „Naším cieľom je zákazníkom ponúknuť komfortnú, bezpečnú a rýchlu mobilitu. S opatreniami z roku 2003 sme mohli kvalitu služieb pre našich zákazníkov ďalej zvýšiť“, prehlásil riaditeľ predstavenstva Ferdinand Schmidt.

Aj v nákladnej doprave sa mohla ÖBB úspešne udržať. „Rail Cargo Austria dokázal zavedením logistických balíkov vyrobených na mieru napríklad pre chemický, drevársky, poľnohospodársky, papierový a stavebnícky priemysel ukázať svoju kompetenciu a spoľahlivosť „ hovoril Schmidt. Ako príklad uviedol transportovú zákazku pre výrobu nového BMW X3 u firmy Magna-Steyr vo Štýrskom Hradci a rozsiahlu zákazku pre koncern VW v podniku v Bratislave (Touareg-expres). Množstvom opatreniami mohla ÖBB trhovú pozíciu veľmi dobre udržiavať s +1,1 % na 65,7 mil. ton. Rail Cargo Austria dopravoval ako v roku 2002 65,7 mil. ton. Tonové kilometre sa zvýšili o 1,2 % na 17,8 mld.

Dôležitý medzník bol v roku 2003 otvorenie logistickej platformy „Santo Stino“ v severnom Taliansku. Partnerstvom ÖBB s medzinárodným logistickým podnikom majú byt‘ podiely na trhu v doprave sever-juh ďalej zaistenie a rozšírenie. Ďalej je to krok smerom do všestranného dopravného a logistického podniku.

Personálne náklady sa znížili od 1.1.2003 o 14 mil. €, aj keď bolo dohodnuté zvýšenie platov o 2,1 %. Stav zamestnancov sa znížil o 2,7 % na 47503 zamestnancov. Finančný riaditeľ Erich Söllinger prehlásil, že sa produktivita na jedného zamestnanca zvýšila o 3 %.

Odpovedajúcimi opatreniami sa podarilo zatraktívniť cestovné časy na západnej a južnej dráhe. Na trati Wien-Nickelsdorf začínali testovať European Train Control System (ETCS). „Tým máme v Európe nosom vpredu“, hovorí riaditeľ infraštruktúry Alfred Zimmermann. „Naším cieľom je najvyššia bezpečnosť pri stúpajúcom počte vlakov“.

Nehody sa znížili v roku 2003 o 35 % a výdaje na odstránenie škôd o 52 %. Zimmermann hovoril, že úspech závisí hlavne od každého zamestnanca. Preto schválili program, čo motivuje zamestnancov podať návrhy na zlepšenie, ktorých počet sa v roku 2003 podstatne zvýšil. Programom POWER 2005 chcú urobiť z ÖBB úspešnú a na zákazníka orientovanú dráhu. Zvýšením hospodárnosti očakávame dlhodobý potenciál 290 mil. €, z ktorých sme v roku 2003 už 35 mil. € použili, hovoril generálny riaditeľ.

V nákladnej doprave plánujeme rozšírenie zákazníckych centier, zaradenie zákazníckeho informačného systému na základe internetu, rozšírenie vlakov z východnej Európy a zariadenie špedície v Turecku, Grécku a v Rusku. Až do konca roku 2004 rozčlenia ÖBB do 5 spoločností pod strechou strategického holdingu. Konštitučná poradňa dozornej rady holdingu bola 20.4.2004, kde aj určili predstavenstvo.

„Reforma prinesie kratšie cesty rozhodnutia a viac zodpovednosti pre výsledky“, hovorí generálny riaditeľ. Ako ďalšie výhody vidí v lepšie využitých šanciach na trhu, zvýšenú transparentnosť a tým ovládateľnosť podniku a ako jeden z najdôležitejších cieľov veľkú, dlhodobú optimalizáciu nákladov. -hb- a -rp-