Nová zákaznícka ponuka s názvom SONE

25.6.2004 12:53

Nová zákaznícka ponuka s názvom SONE

Bratislava - S účinnosťou od 01.07.2004 do 31.8.2004 Železničná spoločnosť, a.s. zavádza novú zákaznícku ponuku s názvom SONE. SONE je jednodňový sieťový cestovný lístok platný len v sobotu alebo len v nedeľu vo všetkých osobných vlakoch, neplatí vo vlakoch R, Zr, Ex, IC, EC a neplatí na tratiach TEŽ, OŽ, TREŽ. SONE sa poskytuje pre skupinu maximálne 6 cestujúcich, pričom len dvaja môžu byť starší ako 15 rokov (považujú sa za dospelú osobu) a minimálne pre 1 dospelú osobu a jedno dieťa. Medzi cestujúcimi nemusí byť príbuzenský vzťah. Ako spolucestujúci na sieťový lístok SONE nemôže byť uznaný pes.

Po zakúpení ponuky SONE na určitý počet cestujúcich, aj keď tento je nižší ako 6 osôb, nie je možné dodatočné cestovanie ďalších osôb do počtu 6. To znamená, že na zakúpený cestovný lístok SONE môže cestovať len vyznačený počet dospelých a detí. V opačnom prípade sprievodca vo vlaku vyberie príslušné cestovné a úhradu v zmysle PPTŽ za osoby cestujúce navyše oproti vyznačenému počtu osôb na cestovnom lístku SONE.

Cena sieťového cestovného lístka SONE je 299,-Sk.

Platnosť cestovného lístka je jeden deň od času zakúpenia do 24.00 hodiny dňa zakúpenia v sobotu alebo v nedeľu. SONE neplatí počas sviatkov, okrem prípadov, keď sviatok pripadne na sobotu alebo nedeľu.

Predpredaj cestovného lístka SONE nie je možný, cestujúci si ho môže zakúpiť len v deň, kedy bude použitý (v sobotu alebo v nedeľu) a jeho platnosť končí vždy o polnoci toho istého dňa.

Návratky za nevyužitý cestovný lístok SONE sa neposkytujú (okrem prípadov keď ide o návratok z viny železnice alebo spoločnosti).

Sieťový cestovný lístok SONE sa vydáva elektronicky alebo manuálne vo všetkých pokladniciach, okrem zmluvných predajcov. Vydáva sa aj vo vlaku za podmienok stanovených PPTŽ (hlásená, nehlásená cesta, úhrady sa vyberajú za každú osobu osobitne).

Ak cestujúci so SONE lístkom nastúpi do vlaku inej kategórie ako Os vlak, prípadne do vlakov vyššej kvality alebo do vozňov 1. vozňovej triedy, nie je možné vydať žiadny doplatok a SONE lístok sa neuzná.

Ak cestujúci so SONE sieťovým lístkom požiada člena vlakovej čaty vo vlaku inej kategórie ako Os o vystavenie cestovného na daný vlak, cestujúci zaplatí okrem nového cestovného aj manipulačný poplatok vo výške 10,- Sk podľa Prehľadu cien úhrad a poplatkov PPTŽ.

Ak cestujúci so SONE sieťovým lístkom nepožiada člena vlakovej čaty vo vlaku inej kategórie ako Os o vystavenie cestovného na daný vlak, cestujúci zaplatí okrem nového cestovného aj úhradu vo výške 100 – násobku cestovného bez príplatkov a zliav v 1. tarifnom pásme podľa Cenníkov regulovaného cestovného uvedeného v PPTŽ.

Vo vlakoch EC/IC člen vlakovej čaty okrem nového cestovného (silný, slabý deň) vyberie aj úhradu vo výške 10- násobku cestovného bez príplatkov a zliav v 1. tarifnom pásme podľa Cenníka deregulovaného globálneho cestovného alebo deregulovaného cestovného. -Milky-