DB Systems

23.6.2004 21:36

DB Systems

Erfurt je jeden z najdôležitejších miest pre informačnú technológiu DB. Podnik tam sústreďuje znalosti okolo komunikácii v informačnej technológii a elektronické podnikanie. „Dvaja špecialisti administrujú centrálne železničné systémy ako napríklad celokoncernový intranet a internetový koncernový portál www.db.de. Okrem toho sa starajú o dôležité časti internej komunikačnej platformy Dráhy“, vysvetľuje Detlef Exner, vedúci podniku Technika u DB Systems, systémového domu Dráhy.

Okolo 220 vysoko kvalifikovaných expertov je zamestnaných v pobočke DB Systems v Erfurte. Aj lokalita Halle je dôležitá pre informačnú technológiu dráhy. Tu sa nachádza používateľské stredisko, čo ponúkne asi 7450 zamestnancom dráhy servis na ich pracovnom mieste.

Koncernový portál www.db.de je tak založený, že sa dajú v špičkovom čase otvoriť až do 5 miliónov strán denne. „K tomu sú v prevádzke 8 webových servrov, 5 aplikačných servrov a 2 servry na bázy údajov, ktoré sú ovládané expertmi z Erfurtu“, hovorí Fred Weber-Liel, šéf prevádzky Internet/Intranet z DB Systems. Zároveň tím sa stará o to, že redaktori, ktorí udržiavajú portál ohľadom obsahu, môžu kedykoľvek siahnuť na odpovedajúcu aplikáciu. S koncernovým portálom Dráhy obsiahlo informujú o koncerne, jeho prácu, ponuky a angažmá. Špecialisti v Erfurte sa aj starajú o hladkej prevádzke celokoncernovej komunikačnej platformy dráhy. „Platforma ponúkne zamestnancom Dráhy aj prístup na klasické kancelárske aplikácie ako spracovanie textov, e-mail a intranet na ďalšie počítačové programy ako napríklad účtovníctvo“, vysvetľuje Antonius Schröder, šéf prevádzky client7server z DB Systems. Dôležitá úloha pre erfurtských zamestnancov je v tej súvislosti aj obrana proti vírusom a nežiadúcim reklamným e-mailom. Tak v roku 2003 blokovali viac ako 1.500.000 vírusových útokov na kancelárske komunikačné systémy Dráhy.

K internej komunikačnej platforme je na celom území pripojených asi 55-tisíc počítačov. Zamestnanci Dráhy majú z každého počítača prístup na ich osobné dáta ako napríklad e-maily. Pri otázkach k počítačovému pracovisku napríklad k poruchám, objednávkam a informáciám o produktoch je zasa Erfurt prvé kontaktné miesto. Je tam umiestnené hotline pracovisko, na ktoré dochádzajú denne asi 2000 až 2500 dotazov. Tím hotlinu poskytuje aj „prvú pomoc“ pre iné systémy počítačovej techniky, celkom sa stará o 350 aplikácií. V servise pre užívateľov pre oblasť juh - východ je zamestnaných 21 zamestnancov. Podporujú celkom 7450 zamestnancov z oblasti Magdeburg, Drážďany, Erfurt a Halle - Lipsko. Servis obsahuje dodanie počítačov a sieťových spojov, inštaláciu softwaru a odstraňovanie porúch.

DB Systems a.s. je jeden zo 6 podnikateľských oblastí z podnikateľskej sféry. DB a.s. Služobný výkon je interná služba DB pre transportné a infraštruktúrne oblasti. Je tam zamestnaných asi 36-tisíc zamestnancov. DB Systems, služba informačnej technológie DB a.s., tvorí a prevádzkuje ako úplný servis smerové riešenia v informatike. Zvláštna sila DB Systems je vo fundovaných znalostiach v doprave a v logistike spojení s obsahom know-how v dátovom a informačnom spracovaní dát. DB Systems zamestnáva teraz 2400 zamestnancov, sídlo podniku je Frankfurt nad Mohanom. -hb- a -rp-