Sieťová mládežnícka prázdninová karta 2004

13.6.2004 16:10 ZSSK, a.s. Zdroj: ZSSK, a.s.

Sieťová mládežnícka prázdninová karta 2004

Železničná spoločnosť, a.s. si dovoľuje informovať svojich zákazníkov o ponuke "Jugend Feriennetzkarte 2004 - Sieťová mládežnícka prázdninová karta 2004". S uvedenou kartou môžu cestovať zákazníci, vo veku do dovŕšeného 19. roku, neobmedzene v 2. vozňovej triede vo všetkých vlakoch Rakúskych spolkových dráh (ÖBB). Ponuka bude platiť počas prázdnin od 1. júla 2004 do 31. augusta 2004. Cena JFN Karty je 29,- EUR (cca 1175,- Sk). Predpredaj začne 15. júna v pokladniciach vybavených terminálom KVC.


Ostatné dôležité informácie:

JFN Kartu si môžu zakúpiť občania: Slovenska, Maďarska, Poľska, Slovinska a Českej republiky.

JFN Karta platí v pracovné dni od 08.00 h do 24.00 h V sobotu, v nedeľu a v sviatky platí bez časového obmedzenia, čiže aj v noci. Na docestovanie zo zahraničia nočným vlakom môžu zákazníci JFN Kartu použiť aj v pracovné dni do 08.00 h.

JFN Karta je vystavená na meno, je neprenosná a pri zakupovaní a kontrole vo vlaku je potrebné predložiť identifikačný preukaz (občiansky preukaz, pas, ...).

Ak si zákazník zakúpi JFN Kartu pred dovŕšením 19 roku a počas jej platnosti dovŕši 19 rokov, tak Karta mu napriek tomu platí až do konca jej platnosti, teda do 31. augusta 2004.

Ponuka neplatí na tratiach ozubnicových železníc v Rakúsku.

Rady Železničnej spoločnosti, a.s.:

Z miesta bydliska po hranicu Rakúska (ÖBB) môžu zákazníci využiť vnútroštátnu tarifu vrátane poskytovaných vnútroštátnych zliav. Napríklad pri ceste z Košíc do Bratislavy odporúčame využiť vlaky IC. Pri využití ponuky IC Super Plus je možné na tejto trati cestovať už za 299,- Sk. Pri využití tej istej ponuky na trati Žilina ? Bratislava zaplatia zákazníci 159,- Sk.
Z Bratislavy do Viedne je možné využiť spiatočný lístok v cene 7,70 EUR (cca 312,- Sk) pre dospelých a 3,90 EUR (cca 158,- Sk) pre deti. Spiatočná cesta z Košíc do ktoréhokoľvek miesta v Rakúsku v 2. vozňovej triede vyjde teda zákazníka vo veku do 19 rokov približne na 2085,- Sk (cesta z Košíc do Bratislavy a späť IC vlakom pri využití ponuky IC Super Plus: 2 x 299,- Sk + spiatočný lístok Bratislava - Viedeň: 312,- Sk + JFN Karta: 1175,- Sk).
Obdobná cesta pri rovnakých podmienkach zo Žiliny vyjde na 1805,- Sk (cesta zo Žiliny do Bratislavy a späť IC vlakom pri využití ponuky IC Super Plus: 2 x 159,- Sk + spiatočný lístok Bratislava - Viedeň: 312,- Sk + JFN Karta: 1175,- Sk).
Bratislavčania zaplatia 1487,- Sk (spiatočný lístok Bratislava - Viedeň: 312,- Sk + JFN Karta: 1175,- Sk).
Ak cestuje väčšia skupina, tak odporúčame využiť Zľavu pre skupiny cestujúcich. Spolucestujúcim držiteľov JFN Karty, ktorí nemajú nárok na vydanie JFN Karty, odporúčame pri ceste do Rakúska využiť ponuky EURO DOMINO, RAIL PLUS, alebo CITY STAR.
Na priloženej snímke je rakúsky rušeň 2143.037 vo Viedni na SüdBanhof, ktorú nám zaslal Henrych. -ZSSK- a -rp-