Aktuality z RD Bratislava Východ 2

12.6.2004 20:16

Aktuality z RD Bratislava Východ 2

RD Bratislava Východ 2 - V RD prebieha EM oprava na rušni 240.030, na tento rušeň bol dosadený aj VZ MIREL. Ďalej prebieha EM oprava na rušni 362.004, na ktorom dnes opravovali blok RTO. V dopoľudnajších hodinách prebehlo úspešné meranie 363.094 po oprave E0 a funkčná skúška na rušni 363.141 po výmene háku, ktorá bola tiež úspešná. V prvej hale je odstavený rušeň 363.107, na ktorom prebieha ES oprava a v rámci ES opravy dostane aj nový náter. V jednej z hál depa bol odstavený aj rušeň 363.100, ktorý mal menšiu poruchu. -rp-