Rekonštrukcia električkovej trate na Južnej triede v Košiciach

11.6.2004 19:13 stanky

Rekonštrukcia električkovej trate na Južnej triede v Košiciach

V roku 2003 počas letných prázdnin prebiehala v Košiciach už druhá etapa rekonštrukcie električkovej trate na Južnej triede. Prvá bola v júli až auguste v roku 2002, tretia, dúfam, že záverečná sa plánuje na toto leto počas letných prázdnin.

V roku 2003 bol zrekonštruovaný úsek od zastávky Cintorín takmer až po obchodný dom Astória. Trať podliehala úplnej výmene železničného zvršku (koľajnice, podvaly, fixačne prvky, výmeny, štrkové lôžko), spodku (úprave zemného telesa) a rekonštrukcii cestných prejazdov. Pôvodná trať s hríbovitými koľajnicovými pásmi a nízkoprofilovými hríbovitými koľajnicami vložených do panelov BKV, bola nahradená klasickými koľajnicami S49 uchopených na betónový podval. Ďalej bola pri zastávke „Hotel Strojár“ vymenená výhybka s novým typom a ústrojenstvom výmeny. Celý úsek, tak ako aj v prvej etape, má pozvárané koľajnicové pásy v celej dĺžke, čo značne prispelo k stíšeniu jazdy a „hrkotaniu“ pri jazde električiek. O tom, že sa viac šetria vozidlá ani netreba hovoriť. Takýto stav si isto pochvaľujú aj obyvatelia okolitých blokov.
Na rekonštrukcii sa podieľali viaceré firmy. Hlavne Dopravný podnik mesta Košice, a.s.; Dopravní podnik města Brno, ktorý zabezpečoval zváranie hríbovytých koľajníc elektrickým oblúkom; Železničné stavby, a.s. Košice zabezpečovali obnovu spodku, zvršku a termitové zváranie koľajníc S49 a iné subdodávateľské firmy. -stanky-

Súvisiace odkazy