Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce

2.4.2024 22:00Zdroj: ASB

Hlavným cieľom rekonštrukcie koľají č. 1 a č. 2 v traťovom úseku Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce bola komplexná obnova všetkých prvkov železničnej infraštruktúry v danom traťovom úseku. Rekonštrukcia predmetnej železničnej trate vychádzala predovšetkým z jej prevádzkového opotrebovania a technicky zastaraného stavu. Jej hlavné ciele boli zaistenie dlhodobej bezpečnosti železničnej prevádzky v traťovom úseku, zvýšenie traťovej rýchlosti na 140 km/h, zvýšenie výkonnosti trate a zvýšenie komfortu cestujúcich využívajúcich železničnú osobnú dopravu.

Celú správu nájdete na tomto odkaze.