ČD úspěšné v boji proti sprejerům

3.6.2018 7:00Zdroj: České dráhy - tisková informace

Za poslední roky zaznamenal národní dopravce výrazné snížení majetkových škod v důsledku aktivit sprejerů. Velký podíl na tom má anti-graffiti tým (složený ze zaměstnanců ČD a pracovníků bezpečnostní agentury), který letos funguje už 7. rokem. Zatímco v roce 2011 byly evidovány škody přesahující 27 milionů korun, za loňský rok je to cca 8,12 mil. Kč

Důsledná prevence, ostraha vlaků a objektů bezpečnostní agenturou a speciální tým, to vše napomáhá ke snížení škod. Přistižené pachatele předává tento tým Policii ČR. Částka 8,12 milionů pak představuje 681 případů externího a 895 případů interního graffiti, měsíční průměr tedy činí kolem 132 případů. Počet útoků sprejerů a vandalů na vlaky pak podle statistik klesá. Pro srovnání v roce 2016 dopravce zaznamenal v celé republice 681 případů externího graffiti a 1426 případů malůvek v interiéru vozidel. V Jihomoravském kraji pak České dráhy letos dosud zaznamenaly 66 případů.

Většina poškozených vozidel v regionu pochází z Depa kolejových vozidel v Brně, které evidovalo za loňský rok 143 případů se škodou 2,4 mil. Kč. V této částce jsou zahrnuty škody v Jihomoravském kraji a také v Kraji Vysočina, zde se z uvedené částky jedná o 22 případů se škodou 0,4 mil. Kč.
 
Ve srovnání krajů bylo nejvíce případů v Praze konkrétně 269 případů, což představuje 35% z celkového počtu. Následuje Jihomoravský kraj se 122 případy, což představuje 16%. Nejméně případů zaznamenáváme v Karlovarském a Libereckém kraji. Jedná se shodně o 4 případy. V rámci Jihomoravského kraje je pak nejvíce škod v krajském městě, dále ve stanicích, kde musí tzv. "nocovat" soupravy.
 
Náklady na odstranění 1 m2 graffiti se pohybuje dle rozsahu a poškození laku mezi 300 až 600 Kč. V případě, že jsou sprejeři "chyceni při činu", předávají tuto zkušenost dalším, což je také účinná forma prevence.
Jeden z posledních, kuriózních případů pak zaznamenali pracovníci Českých drah nedávno na Vysočině, kde neznámý vandal posprejoval motorovou jednotku STADLER a za několik dní později jiný „kreativec“ překreslil toto dílo svým výtvorem a to na jiném místě v regionu.

Statistiky vývoje škod za celou republiku:

2011                27,4 mil. Kč
2012                17,5 mil. Kč
2013                13,5 mil. Kč
2014                8,3 mil. Kč
2015                6,03 mil. Kč
2016                7,04 mil. Kč
2017                8,12 mil. Kč