Lietavská Lúčka - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Lietavská Lúčka leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 126 Žilina - Rajec.

V železničnej stanici zaúsťuje do koľaje č. 1 výhybkou č. C1 vlečka Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je určená koncovým stykom výhybky č. C1 v km 8,408.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.