Číž kúpele - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

10. 11. 1873

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Číž kúpele sa  nachádza na trati ŽSR číslo 160 Zvolen os. st. - Košice. Trať je v úseku Zvolen - Haniska pri Košiciach neelektrifikovaná. Od Hanisky pri Košiciach po Košice elektrifikovaná jednosmernou trakčnou sústavou. 3000 V. Cela trať je čiastočne zdvojkoľajnená pomocou takzvaných "dlhých výhybní".

Číž kúpele bola zahájená prevádzka 10. 11. 1873.

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1274.
Počas tureckých vpádov bola spustošená a neskôr sa zmenila na samotu. Kúpele boli objavené v roku 1860, opravené a do prevádzky dané v roku 1889. Pre liečenie sa využíva prameň s prírodnou liečivou, stredne mineralizovanou, chloridovo-sodnou, jódovou, hypertonickou minerálnou vodou so zvýšeným obsahom lítia a brómu. Kúpeľné budovy a liečebný dom pochádzajú z konca 19. stor. Sú to pôvodné hrazdené stavby na spôsob švajčiarskych zotavovní.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu