Brezno-Halny - Odbočka / Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

15.12.1895

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Ostatné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Odbočka z železničnej trate ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala na železničnú trať ŽSR 174: Brezno - Jesenské, ktorá sa nachádza medzi ŽST Brezno a ŽST Gašparovovo na trati číslo 172. Susednou ŽST na železničnej trati číslo 174 je ŽST Pohronská Polhora.

Popis odbočky a miesta jej pripojenia

- Odbočka Brezno Halny leží v km 12,990 trate Brezno – Jesenské. V km 0,00 trate Odbčka Brezno-Halny – Červená Skala 
- jej odbočná výhybka je v km 12,843
- susedné stanice: Brezno, Gašparovo, Pohronská Polhora
- je odbočkou pre trať Jesenské - Brezno
- odbočka je súčasne:
- závorárskym stanovišťom
- hradlom pre trať Brezno-Halny – Brezno
- hlásnicou pre trať Brezno-Halny - Gašparovo a opačne
- hlásnicou pre trať Brezno-Halny - Pohronská Polhora a opačne
- odbočka je pridelená k ŽST. Brezno

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Hlásnica, odbočka Brezno - Halny zastávka leží v km 0,0 medzi stanicami Gašparovo - Brezno a v km 12,979 medzi stanicami Pohronská Polhora - Brezno. 
Zastávka Bujakovo leží v km 1,770 medzi stanicami Gašparovo - Brezno
Vlečka Lesný závod Beňuš odbočuje v km 5,379 medzi stanicami Gašparovo – Brezno Zástavka.
Brezno - mesto zast. leží v km 10,238 medzi stanicami Gašparovo - Brezno
Zast. Michalová leží medzi žst. Pohr. Polhora - Brezno v km 23,600 
Zast. Michalová zast. leží v km 21,730 medzi stanicami Pohr.Polhora - Brezno,
Zast. Brezno - Rohozná zast.leží v km 17,345 medzi stanicami Pohr.Polhora - Brezno,

Nástupištia

Odbočka má dve nástupištia. Jedno vedľa traťovej koľaje do Brezna a druhé vedľa traťovej koľaje do Pohronskej Polhory. Prechod pre vozíky je vpravo od budovy odbočky v traťovej koľaji do Jesenského.

Zabezpečovacie zariadenie odbočky

- Odbočka je vybavená elektromechanickým zabezpečovacím zariadením 2. kategórie v závislosti na riadiacom prístroji v železničnej stanici Brezno.
- stavadlový prístroj odbočky je umiestnený v služobnej miestnosti signalistu a má štyri stavacie páky:
1. Stavia výhybku číslo 1.
2. Stavia výhybku číslo 2.
3. Stavia výhybku číslo 3.
4. Závorník výhybiek číslo 1 a 3.
Nad stavadlovými pákami je umiestnená kľučka záveru vlakových ciest a číselník. Kľučka má tri polohy. V základnej polohe je zvisle. Pri preložení vľavo uzatvára mechanicky vlakovú cestu od/do Pohronskej Polhory a pri preložení vpravo od/do Gašparova.
Nad číselníkom je hradlový budík.
Hradlová skriňa je umiestnená nad stavadlovým prístrojom, má päť hradlových vložiek a to:
2 hradlové zarážky,
2 návestné hradlá (návestné vložky)
1 výmenové hradlo (záver výmen)
Hradlová zarážka a návestné hradlo návestidla “S” je pod jedným tlačidlom. Hradlová zarážka a návestné hradlo návestidiel “GL” a “PL” je taktiež pod jedným tlačidlom. Vložka výmenového hradla záveru výmen č. 1, 2 a 3 má jedno tlačidlo.
Odbočka má tri výhybky a to:
Výhybka č. 1 – odvratná do záchytnej slepej koľaje, ktorá slúži k bočnej ochrane vlakov idúcich z Pohronskej Polhory do Brezna a opačne. Je zaistená prestavníkom a závorníkom a jej základná poloha je do smeru priameho.
Výhybka č. 2 – odvratná do záchytnej slepej koľaje, ktorá slúži k bočnej ochrane vlakov idúcich z Gašparova do Brezna a opačne. Je zaistená prestavníkom a jej základná poloha je do smeru priameho.
Výhybka č. 3 – odbočná. Ak je postavená do priameho smeru, slúži pre jazdy vlakov z Gašparova do Brezna a opačne. Ak je postavená do odbočky, slúži pre jazdy vlakov z Pohronskej Polhory do Brezna a opačne. Je zaistená prestavníkom a závorníkom a jej základná poloha je do smeru priameho. Od polohy výhybky č. 3 sú závislé odvratné výhybky číslo 1 a 2. Výhybky č. 1, 2 a 3 sú stavané ústredne. Ich vzájomná závislosť je v záverovej tabuľke. V základnej polohe ukazuje vložka hradlovej zarážky čiernu clonku, návestné hradlo červenú clonku, vložka výmenového hradla záveru výmen bielu clonku. Nad hradlovými tlačidlami sú dve budíkové
tlačidlá a jeden budík, pri ktorom sú dve hradlové relé. Hradlové vložky a budíky sa uvádzajú do činnosti otáčaním kľuky induktora, ktorá je na bočnej strane hradlovej skrine. Hradlový prístroj na odbočke je v elektrickej závislosti Na riadiacom prístroji v dopravnej kancelárii v žst.Brezno. Prístroje stanice Brezno a Odbočky Brezno - Halny sú v takej závislosti, že hlásničiar odbočky nemôže uvoľnené návestidlo postaviť skôr na návesť hlavného návestidla dovoľujúcu jazdu, dokiaľ výhybky na odbočke nie sú správne postavené a v tejto polohe elektricky (vložkou záveru výmen) uzavreté.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých úsekoch

V úseku Brezno-Halny – Brezno je zabezpečovacím zariadením 2. kategórie v závislosti na riadiacom prístroji v železničnej stanici Brezno.
V úseku Brezno-Halny - Gašparovo je traťové zabezpečovacie zariadenie I. kategórie (vyžadujúce telefonické dorozumievanie).

Mapy a nákresy

JPG
JPG
114 kB
14.3.2009

Galéria objektu