Slavošovce - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Manipulačné: 3    Ostatné: 3   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Slavošovce je koncovou stanicou na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 166 Plešivec - Slavošovce.

V dopravni zaúsťuje do koľaje č. 3 výhybkou č. P1 vlečka SHP Slavošovce, a.s. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 23,800.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
55 kB
17.4.2020

Galéria objektu