Jablonovský tunel - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Jablonovský tunel

Jablonovský tunel, dlhý 3148 m, bol postavený v rokoch 1951 - 54 medzi obcami Jablonov a Lipovník. Tunel sa stal súčasťou stavby 30 km dlhej horskej železnice medzi Rožňavou a Turňou nad Bodvou, posledným úsekom juhoslovenskej transverzály. Ťrať postavená Železničným staviteľstvom Košice bola určená k zlepšeniu železničnej dopravy v smere západ - východ a odľahčeniu preťaženej Trate družby.

Nachádza sa na neelektrifikovanej jednokoľajnej trati s dlhými výhybňami číslo 160 Košice - Plešivec - Zvolen.

Miroslav Kožuch

Podrobnosti o stavbe nájdeš na stránke: www.rail.sk/skhist/tunely/160/03.htm

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu