Nové Zámky ponad rieku Nitra - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Ďalšie informácie


Pri stavbe trate Bratislava - Budapešť postavili talianski inžinieri cez rieku Nitra v km 146,109 klenbový most s 9 otvormi, svetlosti po 9,48 m.

Zničenie mosta v roku 1919

Pri vpáde maďarského vojska na Slovensku, rozhodujúci úder na Nové Zámky podnikli česko-slovenské jednotky 20.6.1919. Útok začal pancierový vlak Brno-II. Prišiel až k mostu cez Nitru a palubnými zbraňami začal odstreľovať maďarské pozície na ľavom brehu rieky. Slabo vycvičená a podgurážená posádka sa dostala do silnej paľby maďarského delostrelectva. Aby jej vlak unikol, rozhodol sa veliteľ pancierového vlaku Toušek prejsť so súpravou cez most. Pri tomto manévri, ktorý bol uskutočnený neodborne, sa však predná časť vlaku dostala do paľby. Maďari pod prvým vozňom vyhodili most do vzduchu, čím sa vlak zrútil do rieky.
Súprava bola vytiahnutá až po ústupe maďarských vojsk. Opravený most bol odovzdaný doprave na jar 1921.

Zničenie mosta koncom 2.svetovej vojny

V roku 1945 bol most zničený ustupujúcou nemeckou armádou. Na jeho mieste bol postavený, mimo svojej osi, provizórny dvojkoľajný most. Mal štyri polia, rozpätia 11,40 + 21,55 + 21,55 + 11,40 m. Pod každou koľajou boli položené 4 širokoprírubové oceľové nosníky IP 100.

Stavba novémo mosta v km 146,090

Provizórny most nevyhovoval zvýšeným osovým tlakom a prechodnosti rušňov a vozňov pri elektrifikácii ťahu Balt-Orient. Most cez Nitru bol definitívne obnovený v rokoch 1967-X/1968. Montáž a prestavbu mosta v km 146,090 vypracovalo Projektové stredisko Železničného staviteľstva v Prahe. Prestavbu mosta realizovalo Železničné staviteľstvo - závod 01, Bratislava.
Ako nostná konštrukcia sa použili predpäté nosníky KT-21. Každý nosník KT-21 sa skladal z troch dielcov, vyrobených samostatne. Ich dĺžka bola 8 + 9 + 6 = 21 m. Ako predpínacia vystuž sa použila f P 7 mm.
Nosníky KT-21 sa z výrobne v Senci na stavenisko mosta dopravovali po železnici pomocou vo vozňov série Px. Na uloženie nosníkov KT-21 z podvozkov na opory sa použili koľajové žeriavy EDK-300. Osadzovanie nosníkov prebiehalo v 5 hodinových výlukách.

Miroslav Kožuch

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu