Jablonov nad Turňou - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Most v km 53,452 nad cestou I/50

Najnáročnejším objektom na stavbe čiastočné zdvojkoľajnenie trate Košice - Rožňava patrila výstavba mosta pre druhú koľaj v km 53,452 úseku Jablonov nad Turňou - Lipovník.

Novú priehradovú oceľovú konštrukciu vyrobila mostáreň VSŽ Košice, montáž uskutočnili Hutní montáže Ostrava. Konštrukcia má obvyklé usporiadanie so dvoma hlavnými priehradovými nosníkmi rozpätia 46,4 m v osovej vzdialenosti 5,5 m. Pozdĺžniky sú zapustené medzi priečky k jej dolnej pásnici. Osová vzdialenosť pozdĺžnikov je 1,8 m, priečniky sú v desatinách rozpätia hlavného nosníka vo vzdialenosti 4,64 m. Výplňové prúty hlavného pozdĺžnika vystuženia sú v priehradách skrížené a tesne podchádzajú dolné pásnice pozdĺžnikov, ku ktorým sú pripojené. Okrem toho majú pozdĺžniky vlastné vystuženie.

Statickú zaťažovaciu skúšku mosta vykonali pracovníci Technického a skúšobného ústavu so sídlom v Bratislave, hlavné stredisko Žilina na prelome 1990/1991.

Miroslav Kožuch

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu