Bzovská Lehôtka - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Bzovská Lehôtka leží na trati ŽSR č. 153 Čata - Šahy - Zvolen os.st., v medzistaničnom úseku Sása-Pliešovce - Krupina. V úseku trate, kde leží zast. Bzovská Lehôtka, je osobná doprava od roku 2003 zastavená.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Zvolena

ss

BUPVSKÁ LEHôTKA Chotár obce je na pahorkatine s plytkou dolinou Krupinice a severnom svahu Krupinskej výšiny. V kotline je chotár odlesnený, na úbočí Krupinskej výšiny sú bukové, dubové a hrabové lesy. Názvy obce: r. 1524 Lehotka; r. 1786 Bzowska Lehota; r. 1920 Bzovská Lehôta; r. 1927 Bzovská Lehôtka; maď. Bozóklehota, Bozókszabadi. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1494, kedy kráľovná Beatrix potvrdila hranice medzi Bzovíkom, Krupinou a Lehotou. Novozaložená obec bola oslobodená od poddanských dávok a iných feudálnych povinností. Panovník Vladislav II. prikázal v r. 1504 opátovi na Bzovíku, aby nedovolil poddaným zo Bzovskej Lehôtky rúbať lesy v chotári mesta Krupiny a zakázal im pásť dobytok na pasienkoch krupinského chotára. Spojenie s Krupinou zabezpečovali vozy až do r. 1923, kedy bola vybudovaná železničná trať Zvolen - Kremnica. Počas SNP tu bojoval pancierový vlak. V r. 1862 bol postavený rím. kat. kostol v neskoroklasicistickom slohu s novodobými prvkami. Zaujímavé sú drevené polychrómované kríže na cintoríne, zhotovené z bukového alebo dubového dreva, zdobené rezbou.

 

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu